Microsoft kõigutab AI-võidus Google’i, ütleb Nadella

Microsoftil on olnud pikk maine oma otsinguekspertiisi ja suure andmehulgaga, samas kui Microsoft on kiiresti muutumas tehisintellekti (AI) valdkonna liidriks, jättes tegevjuhi Satya Nadella mõtlema, miks Google ei ole esirinnas.

Nadella avaldas hiljuti üllatust ja imetlust Google’i vahelejäänud võimaluste pärast AI võidujooksul, arvestades ettevõtte suuri ressursse ja tehnoloogilisi võimeid. Podcasti intervjuus mainis ta, et Google peaks olema esirinnas, arvestades selle vertikaalset integratsiooni ja ligipääsu vajalikele tööriistadele ja andmetele tehisintellekti mudelite treenimiseks.

Siiski pole Nadella tähelepanek põhjendamatu. Kuigi Google on saanud kiitust oma pühendumuse eest AI-le, on ettevõte olnud aeglane tehisintellekti turule sisenemisel. Google’i ettevaatlik lähenemine ilmneb selle Gemini AI mudeli arendamises, millele ettevõte on pühendanud tugeva rõhu vastutustundlikule ja eetilisele käitumisele. Hiljutine juhtum Google’i tehisintellekti pildigeneraatori ebatäpsusest ja isegi rassistlikest ajaloolistest tegelastest tõi esile ettevõtte mured.

Vastupidi, Microsoft on võtnud proaktiivse positsiooni AI-s tänu oma koostööle OpenAI-ga ja valmisolekule kasutada kättesaadavaid ressursse. See lähenemine on võimaldanud Microsoftil teha märkimisväärseid edusamme AI-s, leides kasutamist isegi Windowsi arvutites.

KKK

Kuidas Microsoft hiilgab tehisintellekti võidujooksus Google’i ees?

Microsoft teeb märkimisväärseid edusamme tehisintellekti valdkonnas tänu oma koostööle OpenAI-ga ja proaktiivsele lähenemisele, kasutades ära kättesaadavaid ressursse. Ettevõte arendab ja rakendab aktiivselt AI tehnoloogiaid erinevates platvormides, sealhulgas Windowsi arvutites.

Miks arvab Nadella, et Google peaks juhtima tehisintellekti turul?

Microsofti tegevjuht Satya Nadella avaldas üllatust selle üle, et Google ei ole tehisintellekti võidujooksus esirinnas, arvestades ettevõtte suuri ressursse, tehnoloogilisi võimeid ja juurdepääsu väärtuslikele andmetele. Ta usub, et Google, kui vertikaalselt integreeritud ettevõte, omab potentsiaali paista silma tehisintellekti turul.

Milliste väljakutsetega on Google silmitsi olnud oma tehisintellekti ettevõtmistes?

Google on olnud ettevaatlik oma lähenemises tehisintellektile, nagu näha Gemini AI mudeli arendamisel, mis panustab vastutustundlikule ja eetilisele käitumisele. Hiljutised juhtumid, nagu tehisintellekti pildigeneraatori ebatäpsused ja eelarvamused, on veelgi rõhutanud Google’i muresid ja kohustust tagada tehisintellekti vastutustundlik kasutamine.

Kuidas on Microsoft koostööd teinud OpenAI-ga oma tehisintellekti pingutustes?

Microsoft on sõlminud koostööleppe OpenAI-ga, mis on andnud ettevõttele juurdepääsu suurele hulgale AI ressurssidele. See koostöö on võimaldanud Microsoftil teha olulisi samme AI arendamisel ja rakendamisel, aidates kaasa selle praegusele juhtival positsioonile selles valdkonnas.

Allikad: News18 Tech

KKK:

Kuidas Microsoft hiilgab tehisintellekti võidujooksus Google’i ees?

Microsoft teeb märkimisväärseid edusamme tehisintellekti valdkonnas tänu oma koostööle OpenAI-ga ja proaktiivsele lähenemisele, kasutades ära kättesaadavaid ressursse. Ettevõte arendab ja rakendab aktiivselt AI tehnoloogiaid erinevates platvormides, sealhulgas Windowsi arvutites.

Miks arvab Nadella, et Google peaks juhtima tehisintellekti turul?

Microsofti tegevjuht Satya Nadella avaldas üllatust selle üle, et Google ei ole tehisintellekti võidujooksus esirinnas, arvestades ettevõtte suuri ressursse, tehnoloogilisi võimeid ja juurdepääsu väärtuslikele andmetele. Ta usub, et Google, kui vertikaalselt integreeritud ettevõte, omab potentsiaali paista silma tehisintellekti turul.

Milliste väljakutsetega on Google silmitsi olnud oma tehisintellekti ettevõtmistes?

Google on olnud ettevaatlik oma lähenemises tehisintellektile, nagu näha Gemini AI mudeli arendamisel, mis panustab vastutustundlikule ja eetilisele käitumisele. Hiljutised juhtumid, nagu tehisintellekti pildigeneraatori ebatäpsused ja eelarvamused, on veelgi rõhutanud Google’i muresid ja kohustust tagada tehisintellekti vastutustundlik kasutamine.

Kuidas on Microsoft koostööd teinud OpenAI-ga oma tehisintellekti pingutustes?

Microsoft on sõlminud koostööleppe OpenAI-ga, mis on andnud ettevõttele juurdepääsu suurele hulgale AI ressurssidele. See koostöö on võimaldanud Microsoftil teha olulisi samme AI arendamisel ja rakendamisel, aidates kaasa selle praegusele juhtival positsioonile selles valdkonnas.

Mõisted:

– Tehisintellekt (AI): Inimese intelligentsuse simuleerimine masinates, mis on programmeeritud mõtlema ja õppima inimeste sarnaselt, võimaldades neil täita ülesandeid, mis tavaliselt nõuavad inimintelligentsust.
– Vertikaalne integratsioon: Ettevõtete ühinemine erinevatel tootmise või tarneahela etappidel, tihti eesmärgiga suurendada efektiivsust ja saada konkurentsieelis.
– Gemini AI: Google’i arendatud AI mudel, mida tuntakse vastutustundliku ja eetilise käitumise rõhutamise poolest AI-süsteemides.
– Vastutustundlik AI: AI süsteemid, mis on välja töötatud ja kasutusel viisil, mis järgib eetilisi kaalutlusi ja põhjendab individuaalsete ja ühiskondlike heaolu prioriteete.
– OpenAI: Kunstliku intelligentsuse teaduslabor ja ettevõte, mis keskendub ohutu ja kasuliku AI arendamisele.

Seotud lingid:
Microsoft
OpenAI

Privacy policy
Contact