Meta otsib AI keele- ja kultuurikoolitust üle Euroopa.

Meta, suure sotsiaalplatvormide nagu Facebook, Instagram ja WhatsApp emafirma, soovib parandada oma tehisintellekti süsteeme, treenides neid platvormidel avalikult jagatud sisuga. Ettevõte on juba rakendanud selliseid tavasid Ameerika Ühendriikides ja kolmeteistkümnes teises riigis, kuid Euroopas on tekkinud takistusi piirkonna range privaatsusmääruse tõttu.

Meta Stefano Fratta sõnul on ilma nende tehisintellekti koolitamiseta avalikul sisul keeruline arusaamine piirkondlike keelte, kultuuri ja tänapäevaste probleemide oluliste nüansside kohta. See tüüpi koolitus on oluline selleks, et tehisintellekt saaks kasutajatele pakkuda täpset ja kontekstipõhist kogemust.

Ettevõte rõhutab selle algatuse kiireloomulisust, tuues esile asjaolu, et nende konkurendid, näiteks OpenAI ja Google, kasutavad juba avalikku teavet oma tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks. See avaldab Meta’le survet, et püsida tehisintellekti arendamise konkurentsis.

Alates 22. maist on Meta suhelnud kasutajatega kahe miljardi teatisega ja e-kirjaga, kirjeldades nende tehisintellekti koolitamise plaane ning pakkudes kasutajatele võimalust protsessile vastuväiteid esitada, kui nad seda soovivad. See suhtlusstrateegia rõhutab ettevõtte teadlikkust privaatsusega seotud muredest ja vajadusest kasutaja teabe käsitlemisel läbipaistvuse järele.

Peamised küsimused ja vastused:

– Mida Meta soovib saavutada tehisintellekti keele- ja kultuurikoolitusega kogu Euroopa ulatuses?
Meta eesmärk on rikastada oma tehisintellekti süsteeme, kaasates laiem arusaam piirkondlikest keeltest, kultuurilistest normidest ja kohalikest tänapäeva probleemidest. See võimaldaks nende platvormidel pakkuda täpsemaid ja isikupärasemaid sisuloome, sihitud reklaamimist ning parendatud kasutajakogemust.

– Milliste väljakutsetega Meta selle algatusega silmitsi seisab?
Meta kohtab Euroopas rangeid privaatsusmäärusi, nagu üldine andmekaitse määrus (GDPR), mis seab kõrged standardid nõusolekuks ja isikuandmete kasutamiseks. Ettevõte peab neid määrusi järgima, samal ajal piisavalt andmeid hankima, et oma tehisintellekti tõhusalt koolitada.

– Millised on Meta algatusega seotud vaidlused?
Peamine vaidlus keerleb paremate tehisintellekti võimaluste ja kasutaja privaatsuse kaitsmise vahel. On eetilisi küsimusi selles, kuidas Meta kogub ja kasutab avalikku sisu oma platvormidelt ning milliseid riske see kujutab üksikisikute privaatsusõigustele.

Peamised väljakutsed ja vaidlused:

Üks peamisi Meta silmitsi seisvaid väljakutseid on tagada Euroopa privaatsusseaduste järgimine, samal ajal piisavalt andmeid hankides tõhusa tehisintellekti koolituse jaoks. GDPR ja muud kohalikud privaatsuseeskirjad on loodud kasutajaandmete kaitsmiseks, nõudes ettevõtetelt selget nõusolekut isikuandmete kasutamiseks igasugusel eesmärgil, sealhulgas tehisintellekti koolitamisel.

Teine väljakutse on kasutajate ja privaatsusega seotud eestkostjate võimalik tagasilöök, kes võivad olla hoolsad Meta avaldatud sisu kasutamise suhtes, kartes selle väärkasutamist või kõrvalmõjusid. Lisaks lisandub Euroopa keelte ja kultuuriliste kontekstide keerukusele takistus tõhusate tehisintellekti mudelite loomisel.

On ka vaidlus tehnoloogilise arengu ja privaatsuse tasakaalu loomise üle. Kuigi Meta algatus võib viia paremate teenuste ja kasutajakogemusteni, tekitab see muret jälgimise, andmete kaevandamise ja tehisintellekti võimalike eelarvamuste säilitamise või nüansirikka suhtluse valesti mõistmise võimaluse pärast.

Eelised:
– Täpsema arusaamisega keelest ja kultuurist parendatud sisu modereerimine ja sihitud reklaamid.
– Isikupärasem ja asjakohasem kasutajakogemus.
– Konkurentidele sammu pidamine tehisintellekti valdkonnas, et säilitada turu tähtsus ja tehnoloogiline juhtpositsioon.

Puudused:
– Potentsiaalne rikkumine privaatsusõiguste vastu ja kasutajate vastureaktsioon tajutud pealetükkivusele.
– Riskid tundlike andmete halva käitlemise või rikkumiste eest, mis võiksid kaasa tuua usalduse kaotamise.
– Mitmesuguste Euroopa privaatsusseadustega kooskõlas olemise tagamisega seotud keerukused ja kulud.

Teemat puudutava värskendatud teabe ja ametlike seisukohtade kohta privaatsuse ja tehisintellekti kohta saab külastada Euroopa Komisjoni peamist digistrateegiale pühendatud domeeni: digistrateegia poliitikad, aruanded ja arengud.

Meta seisukohad tehisintellekti ja arengute kohta on leitavad ettevõtte ametlikul veebisaidil: Meta uudised ja teadaanded.

Privacy policy
Contact