Maailma esimene tehisintellektiga küberbordell avatakse Berliinis

Berliin tutvustab revolutsioonilist täiskasvanute meelelahutuse kontseptsiooni maailma esimese AI küberbordelliga, Cybrothel, mis võimaldab külastajatel broneerida tunni seksualiseeritud nukkudega, mida täiustab tehisintellekt (AI). Pärast testimisetappi hõlbustab asutus nii verbaalset kui ka füüsilist suhtlust AI tegelastega.

Tehisintellekti integreerimine kaasasõpruse valdkonnas on näinud olulisi edusamme, kus SplitMetricsi analüüs näitab, et AI-põhised kaaslasrakendused on saavutanud 225 miljonit allalaadimist Google Play poest. Privaatsusuuringutekspert Misha Rykov Mozilla Privacy Not Included projektist märkis, et inimesed kalduvad olema masinatele avatumad, kes on olemuslikult mittereageerivad. Varasemalt olid häälpõhised interaktsioonid nukkudega populaarsed, kuid on toimunud paradigmanihkeid AI suunal.

Kuid küberbordelli teke tekitab eetilisi küsimusi. Uurijad hoiatavad AI-generatiivtehnoloogiate potentsiaalse kasutamise eest vananenud soostereotüüpide tugevdamiseks. Kerry McInerney, vanemteadur Leverhulme Centre for the Future of Intelligence’ist, Cambridge’i Ülikoolist, toonitab ohte, mida võib kaasa tuua AI kahjulike soorollide matkimine ja mitteheteroseksuaalsete kogemuste eiramine.

Lisaks hoiatavad eksperdid selliste tehnoloogiate mõju kohta reaalsetele suhetele. Kuigi tööstusharu esindajad väidavad, et AI võib rikastada seksuaalseid kogemusi ilma inimsuhtlust asendamata, on muret tekitavad küsimused nagu sõltuvus, eriti eraldatud inimeste puhul.

Hoolimata võimalikest eetilistest etteheitest, näevad mõned tööstuse hääled, nagu Ruben Cruz, Clueless Agency kaasasutaja, arengut sammuna tuleviku suunas, kus ühtegi inimest ei pea eksplitsiitselt seksualiseerima.

Kuna Berliin sillutab teed tuleviku AI täiskasvanute meelelahutuse ristumistele, seisab ärikogukond silmitsi huvitava segu potentsiaalist ja riskidest, mida tuleb ühiskonna huvides hoolikalt navigeerida.

Olulised küsimused ja vastused:

Mis on peamised AI-ga seotud väljakutsed täiskasvanute meelelahutusmaailmas?
Peamised väljakutsed hõlmavad eetiliste kaalutluste lahendamist, nagu soostereotüüpide tugevdamine, erinevate seksuaalkogemuste ignoreerimine ja võimalik mõju inimsuhetele. Samuti on vaja hallata privaatsuse ja turvalisuse riske, mis on seotud isikuandmete kogumise ja töötlemisega.

Milliseid vastuolusid võib Berliini AI küberbordell tekitada?
Asutus võib saada tagasilöögi erinevatelt ühiskonnagruppidelt, sealhulgas neilt, kes peavad seda objektiveerimiseks või kellele võib muret tekitada ebatervislike seksuaalkäitumiste soodustamine. Lisaks võivad tekkida õiguslikud väljakutsed, kui AI interaktsioonid rikuksid olemasolevaid seadusi või määrusi.

Millised on AI-ga täiendatud täiskasvanute meelelahutusasutuste, nagu Cybrothel, eelised ja puudused?
Eelised hõlmavad turvalise, hinnanguvaba keskkonna pakkumist inimestele nende seksuaalsuse avastamiseks, potentsiaalselt vähendades inimkaubanduse nõudlust. See võiks teenida neid, kellel on sotsiaalsed ärevused või puuded.
Puudused hõlmavad juba mainitud eetilisi küsimusi, samuti võimalust luua ebareaalseid seksuaalseid ootusi või soodustada inimliku suhtluse asemel isolatsiooni.

Seotud URL-i kirjeldus:
Lisateabe saamiseks AI integreerimise kohta erinevatesse tööstusharudesse ja uusimate tehisintellekti arengute jälgimiseks külastage tarbijate digitaalse privaatsuse projekti ametlikku veebisaiti Mozillas, Privacy Not Included: Mozilla.

Pange tähele, et esitatud URL suunab Mozilli põhilehele, kus leiate Privacy Not Included projekti ja muud asjakohast teavet. Lingi kehtivus on teadaoleva lõikel kuupäeval. Enne juurdepääsu tagamist veenduge, et URL on õige ja sait on turvaline.

Teemaga seotud täiendavad faktid:
– Tehisintellekt täiskasvanute meelelahutuses ei piirdu ainult füüsiliste interaktsioonidega; see ulatub ka virtuaalreaalsus- (VR) ja täiendatud reaalsuselamuste (AR) kogemustesse. Need kaasahaaravad tehnoloogiad võivad veelgi hägustada reaalsuse ja digitaalse fantaasia piire.
– Regulatsioonid seoses AI ja roboteid intiimsetes keskkondades on erinevad sõltuvalt jurisdiktsioonist ning Berliini samm võib mõjutada reguleerivat arengut mujal.
– AI kasutamine täiskasvanute meelelahutuses tõstatab ka mureküsimusi andmete turvalisuse ja isikliku info võimaliku väärkasutuse kohta, kuna intiimsed interaktsioonid AI-ga võivad hõlmata tundliku info vahetust. Teadaoleval lõikel ei ole teised linnad ega riigid teatanud sarnastest ettevõtmistest, asetades Berliini sellele vastuolulisel rakendusel AI-s pioneeri linnana.

Privacy policy
Contact