Innovatiivne AI tööriist ennustab tööjõu voolavust Jaapanis

Jaapanist alguse saanud läbimurre on suunatud juhtimisvõime tugevdamisele, ennustades töötajate võimalikku lahkumist ametikohalt. Jaapani teadlaste meeskonna poolt välja töötatud see tehisintellekti (AI) põhine analüüsitööriist ennustab töötajate lahkumise tõenäosust, võimaldades ettevõtetel ennetavalt pakkuda sihitud tuge.

Professor Naruhiko Shiratori Tokyo City Ülikoolist koostöös uue kohaliku ettevõttega juhtis selle ennustussüsteemi loomist. Töötaja andmete põhjaliku arvutuse, sealhulgas töökoha kohalolu ja isiklike demograafiliste andmete, näiteks vanuse ja soo uurimise abil määrab tehisintellekt tõenäosuse protsendi, mis näitab uute töötajate tagasiastumise võimalust.

Olevikus osaleb AI tööriist reaalses elus katsetusperioodis erinevates ettevõtetes, et lihvida igaühe jaoks sobivaid mudeleid. Juhtivtöötajad saavad seejärel kasutada saadud teadmisi, et suhelda nendega, kes on kõrge riskiga lahkuda, pakkudes ettevõtte tuge diskreetselt, ilma analüüsi tulemusi avaldamata, et vältida võimalikku šokki.

Tööriista kujundus toetub eelnevatele uuringutele, kus AI-d kasutati ülikooliõpilaste väljalangemise määrade ennustamiseks. See tehnoloogia saabub Jaapani organisatsioonide jaoks olulisel hetkel, kuna nad seisavad silmitsi oluliste väljakutsetega riigi kiireneva elanikkonna vähenemise ja tööjõupuuduse tõttu mitmetes tööstusharudes.

Impressiivne näide AI transformeerivast mõjust, see tööriist liitub arenenud AI rakendustega üle maailma, mis on ületamas inimtööjõu tulemuslikkust teatud näitajates, näiteks pildiklassifitseerimine, visuaalne põhjendamine ja inglise keele mõistmine, nagu rõhutab Stanfordi ülikooli tehisintellekti instituudi “Tehisintellekti Indeksraport 2024”. Siiski jääb AI oskused keerukate ülesannete, sealhulgas kõrgetasemelise matemaatika ja tavalise arusaamise visuaalse põhjendamise valdkonnas, inimliku ekspertiisi alla.

Põhiküsimused ja väljakutsed:

Kui efektiivne on AI tööriist töötaja lahkumise täpse ennustamise osas ja milline on veamarginaal? Kuigi AI tööriista efektiivsus töötaja lahkumise ennustamisel on keskne küsimus, pole artiklis täpsustatud konkreetset täpsust ja veamarginaali. Üldiselt võib ennustavate mudelite edukus oluliselt varieeruda, olenevalt andmete kvaliteedist, kasutatud algoritmust ja mudeli rakendatud konkreetsest kontekstist.

Milliseid eetilisi muresid võib tekkida AI kasutamisel töötajate käitumise jälgimise ja ennustamise kontekstis? AI kasutamine töökohal, eriti isiklike tulemuste ennustamiseks nagu töötaja lahkumine, võib tekitada eetilisi küsimusi, sealhulgas privaatsuse rikkumise, võimaliku diskrimineerimise ja psühholoogilised mõjud töötajatele, kes võiksid tunda, et neid hindab pidevalt ‘nähtamatu vaatleja’.

Kuidas mõjutab tehnoloogia töötaja-tööandja suhet? See AI tööriist võib tugevdada suhet, julgustades avatud suhtlust ja proaktiivset tuge, või pingeid luua, kui töötajatel tekib tunne, et neid usaldatakse ebaõiglaselt või et neid hinnatakse vastavalt AI ennustustele.

Eelised:
– AI tööriist võimaldab varajast sekkumist, võimaldades tööandjatel talenti säilitada ja värbamiskulusid vähendada.
– See pakub isikupärast lähenemisviisi töötajate haldamisele, suurendades üldist töörahulolu ja tootlikkust.
– Andmeanalüütika kasutamisega võivad ettevõtted paremini mõista ja parandada tegureid, mis viivad töötajate lahkumiseni.

Puudused:
– Oht töötajate privaatsuse rikkumisele, mis võib kaasa tuua juriidilisi ja mainekaotuslikke tagajärgi.
– Sõltuvus AI-st võib viia dehumaniseeritud töökeskkonda.
– AI süsteem võib tahtmatult kinnistada andmetes esinevaid eelarvamusi, viies ebaõiglase kohtlemiseni teatud töötajate rühmade suhtes.

Seotud väljakutsed ja vastuolud:
Andmete Turvalisus: Tundlike töötaja andmete kaitsmine on ülioluline. On oht, et selliseid andmeid saab varastada või kuritarvitada, kui neid korralikult ei kaitsta.
Avatus: Töötajad võivad nõuda avatust selle kohta, kuidas nende andmeid kasutatakse ja kuidas tehakse otsuseid AI ennustuste põhjal.
Juriidiline Kooskõla: Tagades, et AI tööriistad vastavad tööseadustele ja regulatsioonidele, sealhulgas diskrimineerimisvastastele seadustele, on oluline mure.

Privacy policy
Contact