Tulevikutöö: AI tööriistad ja kohtumiste produktiivsus

Töökoosolekud on oluline osa meie tööalasest elust, kuid sageli viivad need tootlikkuse languseni. Kunstliku intelligentsi (AI) tööriistade tõusuga leiavad ettevõtted uuenduslikke viise, kuidas muuta koosolekud fokuseeritumaks, efektiivsemaks ja kaasavamaks. Need tööriistad võivad lihtsustada märkmete tegemist, pakkuda koosoleku kokkuvõtteid ning isegi osaleda koosolekutel osalejate eest. Selles artiklis uurime AI tööriistade mõju produktiivsusele koosolekutel ja kuidas need sulanduvad sujuvalt olemasolevatesse töövoogudesse.

Koosolekud Produktiivsust Tõkestamas

Sarnaselt Zoomi AI-kaaslasele püüab Microsofti Copilot Microsoft 365 jaoks muuta koosolekud produktiivsemaks kogemuseks. Rakendatud kõigis Microsoft 365 rakendustes, sealhulgas Wordis, Excelis, PowerPointis ja Outlookis, on Copilot saavutanud populaarsuse Teamsi kasutajate seas. Microsofti uuring näitas, et inimesed pidasid 2023. aasta alguses kolm korda rohkem Teamsi koosolekuid kui 2020. aasta veebruaris, rõhutades vajadust efektiivsemate koosolekute järele. Copilot võimaldab kasutajatel esitada küsimusi, koondada panuseid, loetleda tegevuskavas olevaid punkte ja luua koosoleku märkmeid. Microsofti andmed näitavad, et nende kasutamisel on vahelejäänud koosolekute tasaarvestamise aeg nelja korra kiirem. Lisaks soodustab Copilot kaasavamaid koosolekuid, aidates koosolekujuhil tuvastada osalejad, kes pole veel sõna võtnud, ning pakkudes küsimusi osalejatele, kes raskustes panustamisega.

Sujuv Integreerimine

Tõeliseks väärtuseks AI tööriistades on nende võime sujuvalt sulanduda olemasolevatesse töövoogudesse, leevendades mitme kanali haldamisega seotud koormust. Näiteks pakub Avoma.ai lahendust koosolekute salvestamiseks ja transkribeerimiseks. Tööriist võib automaatselt saata transkriptsioonid ja kokkuvõtted platvormidele nagu kliendisuhtluse haldamise tarkvara HubSpot. Workflow väljakutsetele lahendusi pakkudes aitavad AI tööriistad kaasa suuremale produktiivsusele. Veel üks näide on Loom, videoteadete platvorm, mis võimaldab kasutajatel jagada salvestatud videoid oma ekraanidest, kaameratest ja mikrofonidest meeskonnaliikmetega. Atlassian ostis ettevõtte 1,5 miljardi dollari eest, aidates Loomil vähendada koosolekute vajadust, pakkudes lühikesi värskendusi. Loomiga saavad rahvusvahelised meeskonnad ületada ajakonflikte ning üksikisikud saavad struktureerida oma tööpäevi tõhusamalt.

Töö Tulevik

Hockey Stick Advisory asutaja Bryan Williams toonitab väljundite ja tulemuste prioriteediks seadmise tähtsust töötundide asemel. AI tööriistade omaksvõtmine on selle uskumusega kooskõlas, kuna need vabastavad tootlikkuse, lihtsustades protsesse ja optimeerides ajajuhtimist. Williams kasutab Avoma.ai ja Loomi, et suurendada koosolekute efektiivsust ja pakkuda paindlikkust oma meeskonnale. Need tööriistad võimaldavad tal keskenduda olulistele ülesannetele, tagades samal ajal, et värskendused ja info oleksid kättesaadavad kõigile meeskonnaliikmetele.

KKK

1. Kuidas parandavad AI tööriistad koosolekutel tootlikkust?
AI tööriistad nagu Copilot ja Avoma.ai pakuvad automatiseeritud märkmete tegemise, koosolekute kokkuvõtete ja transkriptsiooni funktsioone. Need lihtsustavad protsesse, säästavad aega ja lihtsustavad koostööd.

2. Kas AI tööriistad saavad koosolekutel osalejate eest osaleda?
Jah, mõned AI tööriistad, nagu “mina saan osaleda” funktsioon Google Meetis, saavad osalejate eest koosolekutel osaleda. Need edastavad sõnumeid ja tagavad automatiseeritud kokkuvõtete saamise, isegi kui osaleja ei saa koosolekul osaleda.

3. Kuidas muudavad AI tööriistad koosolekuid kaasavamaks?
AI tööriistad nagu Copilot suudavad tuvastada osalejad, kes pole veel sõna võtnud, kutsudes koosolekujuhti neile võimalust panustada. Lisaks saavad osalejad, kes raskustes panustamisega, küsida AI tööriistadelt küsimuste soovitusi.

4. Kas AI tööriistad parandavad koostööd rahvusvaheliste meeskondade vahel?
Jah, AI tööriistad nagu Loom aitavad rahvusvaheliste meeskondade koostööl, võimaldades neil salvestada videovärskendusi, mida saab igal ajal vaadata. See kõrvaldab vajaduse korraldada koosolekuid erinevates ajavööndites.

5. Kas AI tööriistad on töö tulevik?
AI tööriistad mängivad olulist rolli töö tuleviku kujundamisel. Nende võime suurendada tootlikkust, lihtsustada töövoogusid ja prioriteetiks seada väljund töötundide asemel on kooskõlas töökoha muutuvate dünaamikatega.

Allikad:
– [Microsoft Insights](https://www.microsoft.com)
– [Avoma.ai](https://www.avoma.com)
– [Loom](https://www.loom.com)

Kohtumistööriistade tööstuse ülevaade

AI tööriistade kohtumiste tööstus kogeb kiiret kasvu, kuna ettevõtted tunnistavad vajadust tõhusamate ja produktiivsemate koosolekute järgi. Kaugtöö ja virtuaalkoostöö leviku tõttu on nõudlus AI tööriistade järele, mis lihtsustavad koosolekuprotsesse ja parandavad koostööd, hüppeliselt kasvanud. Grand View Researchi raporti järgi oodatakse, et globaalne AI kohtumisturul jõuab 2028. aastaks 3,51 miljardi dollarini, kasvades aastani 2028 aastani aastakasvuga 43,2% alates 2021. aastast kuni 2028. aastani.

Turu prognoosid

AI tööriistade turg kohtumistel oodatakse lähiaastatel märkimisväärset kasvu. Faktorid nagu kaug- ja hübriidtöö mudelite üha suurem kasutuselevõtt, vajadus parema tootlikkuse järele ning AI tehnoloogia arengud on turu kasvu tõukavad jõud. Turul on kasu ka AI tööriistade integreerimisest populaarsetesse suhtlus- ja koostööplatvormidesse nagu Microsoft Teams, Google Meet ja Zoom.

Tööstusega seotud probleemid

Kuigi AI tööriistad koosolekute jaoks pakuvad arvukalt eeliseid, tuleb lahendada mõningaid probleeme. Privaatsus ja andmete turvalisus on olulised kaalutlused AI tööriistade kasutamisel, mis salvestavad, transkribeerivad ja analüüsivad koosolekute sisu. Ettevõtted peavad tagama, et need tööriistad vastavad andmekaitse õigusaktidele ja neil on tugevad turvameetmed.

Teine väljakutse on potentsiaalne mõju silmast silma suhtlusele ja inimühendusele. Kuigi AI tööriistad saavad protsesse lihtsustada ja tootlikkust parandada, ei tohiks need asendada isikliku suhtluse tähtsust ja mitteverbaalseid vihjeid koosolekute ajal.

Lisaks võivad AI tööriistade kättesaadavus ja taskukohasus olla takistuseks mõnele organisatsioonile, eriti väiksematele ettevõtetele. Tagades, et AI tööriistad on kõigile ligipääsetavad ja taskukohased, on oluline tagada nende laialdane kasutuselevõtt.

Kokkuvõttes jätkab tööstus arengut, lahendades neid väljakutseid ja kasutades kasvavat vajadust parema koosolekutoodlikkuse ja koostöö järele.

Soovitatavad lingid

– Microsoft: Lisateabe saamiseks Microsofti Copiloti ja selle koosolekute produktiivsuse parandamise kohta.
– Avoma.ai: Avastage, kuidas Avoma.ai aitab sujuvatel koosolekute töövoogudel ja pakub salvestamis- ja transkribeerimislahendusi.
– Loom: Tutvuge Loom’i videoteadete platvormiga, mis aitab vähendada koosolekute vajadust.
– Grand View Research: Saage ülevaade turu prognoosidest ja trendidest AI kohtumiste tööstuses.

https://www.youtube.com/reUZRyXxUs4

Privacy policy
Contact