AI Startupid näitavad paljulubavat kasvu Y Combinatori talvise 2024 demo päeval

AI valdkonda investeeringud on viimase aasta jooksul täheldanud märkimisväärset tõusu, hoolimata üldiste start-up investeeringute langusest. Oluliseks näiteks on suunatud kapital generatiivsele AI-le, mis kasvas peaaegu kaheksa korda aastatel 2022 kuni 2023 ning jõudis aasta lõpuks 25,2 miljardi dollarini.

See investeeringute kasv AI-sse on peegeldunud Y Combinatori talvise 2024 demo päeval, kus AI startupid domineerisid üritust. Talvise 2024 Y Combinatori kohorti kuulus 86 AI start-upi, mis on peaaegu kahekordne arv talvise 2023 kohordiga võrreldes ja ligikaudu kolmekordne võrreldes talvise 2021 kohordiga. See trend näitab selgelt, et hetkel on AI tehnoloogia hetke trend, haarates investorite ja ettevõtjate tähelepanu.

Demo päeval tõstsid mitmed AI startupid esile oma uuendusliku tehnoloogia, sihtturuga seotud omaduste või asutajate tausta. Vaatleme lähemalt mõningaid huvitavamaid AI startupeid Y Combinatori talvise 2024 kohordist:

#### Hazel: Valitsuse hangete muutmine AI abil

Hazel, mille asutasid August Chen (endine Palantir) ja Elton Lossner (endine Boston Consulting Group), eesmärk on lahendada valitsuse hangetega seotud väljakutseid. Praegu hõlmab hankeprotsess tuhandete veebisaitide sõelumist ja sadade lehekülgede regulatsioonide läbimist. Pakkumistele vastamine võib olla ajamahukas ja ressursimahukas, sageli nõudes väliskonsultantide ja advokaadibüroode kaasamist.

Hazel kasutab AI tehnoloogiat erinevate valitsuse hangete protsessi osade, sealhulgas avastamise, redigeerimise ja vastavuse automatiseerimiseks. Kasutajad saavad kasutada Hazeli leidmaks sobivaid lepinguid, genereerida mustandeid vastusteks pakkumispalvele, luua kontrollnimekirju ja teostada automaatseid vastavuskontrolle. Kuigi võib tekkida mure AI poolt genereeritud vastuste ja kontrollide täpsuse pärast, kui Hazel suudab olla isegi lähedane täpsusele, on tal potentsiaali säästa ettevõtetele olulist aega ja pingutust, võimaldades neil osa saada kasumlikust valitsuse hangete turust.

#### Andy AI: Dokumentatsiooni lihtsustamine koduõdedele

Tiantian Zha, kes varem töötas Verilys, Google’i eluteaduste osakonnas, mõistab koduõdede silmitsi seisvaid väljakutseid dokumenditööga. Õed veedavad märkimisväärse osa ajast pabertööl, mis piirab nende võimalust patsiendile pühendada ning aitab kaasa läbipõlemisele. Selle küsimuse lahendamiseks asutas Zha Andy AI koos endise Apple’i personaliinseneri Max Akhteroviga.

Andy AI toimib AI-toega sekretärina, jäädvustades ja transkribeerides patsiendi visiidi suulised detailid ning genereerides elektroonilisi terviseandmeid. Kuigi võivad tekkida murekohad võimaliku eelarvamuse ja konkurentsi tõttu teistest AI-toega transkriptsioonivahenditest, näitab koduõenduse kasvav suund vajadust selliste rakenduste nagu Andy AI järele.

#### Precip: Ilmaennustuse täiustamine AI-ga

Jesse Vollmar, FarmLogsi asutaja, koostöös Sam Pierce Lolla ja Michael Asheriga lõi Precip’i, AI-toega ilmaprognooside platvormi. Precip pakub täpseid andmeid sademete kohta, pakkudes kõrge täpsusega metrikaid igas USA asukohas kuni seitsme päeva võrra ette. Platvormi täpsed prognoosid omavad erinevaid rakendusi, sealhulgas abistades põllumehi saagi kasvu jälgimisel, aidates ehitajatel planeerida tööd ja aidates ettevõtteid teadaolevate teenuste häireteks valmistuda.

Kuigi on juba saadaval mitmeid ilmaprognoosi rakendusi, eristab Precipit rohkemate täpsete prognooside lubadus läbi AI tehnoloogia. Kuna kasutajad toetuvad ilmaprognoosidele erinevate tegevuste jaoks, alates põllumajandusest transpordini, kasvab nõudlus täpsete ja usaldusväärsete prognooside järele.

#### Maia: Suhteid tugevdav juhendamine AI abil

Maia, mille asutasid Claire Wiley ja Ralph Ma, eesmärk on võimaldada paaridel tugevamaid suhteid luua AI-toega juhendamise abil. Maia rakendustes Androidile ja iOS-ile suhtlevad paarid grupivestluses ning vastavad igapäevastele küsimustele, mis puudutavad nende suhet. Kuigi rakendus seab piirangu partnerite vahel vahetatud tekstide arvule (mis võib olla frustreeriv), on tasulised funktsioonid nagu terapeutide poolt loodud programmid ja piiramatu sõnumite saatmine saadaval lisatasu eest.

Kuigi Maia lähenemine tundub paljulubav, tekib küsimusi selle suhteainete tõhususe ja sellest eristumise kohta suhete rakenduste rahvarohkes väljas.

#### Datacurve: Eetilised ja kureeritud andmed AI mudelitele

Datacurve, mida juhivad Serena Ge ja Charley Lee, eesmärk on lahendada generatiivsete AI mudelite andmete kureerimise probleemi. Paljud olemasolevad AI mudelid tuginevad suurtele andmehulkadele, mis võivad sisaldada õiguslikult ja eetiliselt problemaatilisi andmeid, samuti vigaseid andmeid. Datacurve eesmärk on kureerida ja täiustada neid andmehulki, et tagada AI mudelite täpsus, usaldusväärsus ja eetilisus.

Need AI alustavad ettevõtted Y Combinatori talvise 2024 kohordist esindavad põnevaid ja uuenduslikke võimalusi, mida AI tehnoloogia pakub. Kuigi mõned väljakutsed ja mured eksisteerivad, on nende ettevõtete potentsiaalne mõju vaieldamatu. Kuna AI jätkab arengut, näitavad need start-up’id, kuidas seda tehnoloogiat saab kasutada edasiviivaks jõuks erinevates tööstusharudes.

### KKK

1. Mis on Y Combinatori talvise 2024 demo päev?
Y Combinatori Demo päev on üritus, kus Y Combinatori programmi alustavad ettevõtted tutvustavad oma tooteid ja teenuseid potentsiaalsetele investoritele, ajakirjanikele ja start-up kogukonnale. Talvise 2024 demo päev keskendus konkreetsemalt AI start-up’idele, kes demonstreerisid oma innovatsioone kunstliku intelligentsuse valdkonnas.

2. Kui palju AI start-up’e kuulus Y Combinatori talvise 2024 kohordi?
Y Combinatori talvise 2024 kohordis oli 86 AI start-up’i, mis näitab märkimisväärset kasvu võrreldes varasemate kohortidega. See kasv näitab suurenevat huvi ja investeeringuid AI tehnoloogiatesse.

3. Millised on AI eelised valitsuse hangetes, nagu seda demonstreerib Hazel?
Hazel, AI start-up, eesmärk on automatiseerida ja lihtsustada valitsuse hangete protsessi. Kasutades AI tehnoloogiat, saab Hazel aidata kasutajatel leida sobivaid lepinguid, genereerida mustandeid vastusteks, luua kontrollnimekirju ning teostada automaatseid vastavuskontrolle. See automatiseerimine säästab aega ja vaeva ettevõtetele, kes on huvitatud valitsuse hangetest.

4. Kuidas Andy AI lihtsustab dokumentatsiooni koduõdedele?
Andy AI, AI-toega sekretär, jäädvustab ja transkribeerib patsiendi visiidi suulised detailid, aidates koduõdesid nende dokumentatsiooniprotsessis. See säästab õdedele väärtuslikku aega, mida saab suunata patsiendihooldusele, vähendades lõppkokkuvõttes läbipõlemist ning parandades üldist efektiivsust.

5. Kuidas Precip täiustab ilmaprognoose AI abil?
Precip, AI-toega ilmaprognooside platvorm, pakub täpseid andmeid sademete kohta. Selle kõrge täpsusega metrikad võimaldavad täpseid ilmaprognoose konkreetsetele asukohtadele kuni seitsme päeva võrra ette.

Privacy policy
Contact