Kunstig intelligens: Formning af fremtiden for arbejdet

Kunstig intelligens (AI) er på vej til at revolutionere arbejdspladsen, hvilket får mange virksomheder til at forvente en nedgang i deres arbejdsstyrke over de næste fem år, ifølge en nylig undersøgelse foretaget af bemandingsudbyderen Adecco Group. Rapporten, baseret på svar fra ledere i 2.000 store virksomheder globalt, viser, at 41% forventer at have mindre arbejdsstyrker på grund af fremskridt inden for AI-teknologi.

AI-teknologi, især Generative AI, som har evnen til at generere tekst, fotos og videoer som svar på input, har både skabt spænding og frygt blandt fagfolk. Mens nogle forestiller sig, at AI vil eliminere trivielle og gentagne opgaver, bekymrer andre sig om visse jobfunktioners forældelse.

Prominente teknologivirksomheder som Google og Microsoft har for nylig gennemgået runder af afskedigelser, da de skifter fokus mod AI-systemer som OpenAI’s ChatGPT og Googles chatbot Gemini.

Adeccos undersøgelse, en af de største inden for AI-emnet, stemmer overens med en 2023-studie fra Verdens Økonomiske Forum, der forudsiger jobtab for 25% af virksomhederne på grund af AI, mens 50% forventer skabelsen af nye roller. På trods af at mange ledere anerkender AI som en spilændrer, indrømmer flertallet af de øverste ledere i Adecco’s undersøgelse utilstrækkelige fremskridt med at tage teknologien til sig.

Adecco CEO Denis Machuel anerkender den dybtgående indvirkning af AI på alle typer job, men understreger, at det både kan eliminere og skabe jobmuligheder. Han sammenligner de nuværende bekymringer om AI med de indledende frygt for digitalisering for et årti siden og påpeger, hvordan digitale fremskridt skabte job.

For at mindske forstyrrelserne forårsaget af AI, bør virksomheder fokusere på at uddanne deres eksisterende arbejdsstyrke i at udnytte AI-kapaciteterne, i stedet for kun at stole på eksterne specialister. Adecco, som selv anvender AI, ser et stort potentiale i at bruge teknologien til at forbedre sine tjenester og arbejder tæt sammen med kunderne for at tilbyde trænings- og opkvalificeringsprogrammer.

Undersøgelsen omfatter forskellige lande, herunder USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Japan, Spanien, Canada, Australien og Singapore, og omfatter sektorer som forsvar, farmaceutisk industri, sundhedsvæsen, industri og logistik.

Da AI fortsætter med at omforme fremtidens arbejde, må virksomheder forberede sig på dette transformative skift ved at omfavne AI-træning og udnytte de muligheder, det giver.

FAQ

1. Hvad er kunstig intelligens (AI)?

Kunstig intelligens, ofte omtalt som AI, er en gren af datalogi, der sigter mod at udvikle maskiner, der er i stand til at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. AI-systemer kan analysere, lære af data og træffe beslutninger eller handle i forhold til specifikke situationer.

2. Hvad er Generative AI?

Generative AI er en underkategori af AI, der fokuserer på maskiners evne til at generere nyt indhold, såsom tekst, billeder eller videoer, baseret på input eller opfordringer. Det anvender algoritmer til at skabe originalt og kreativt output.

3. Hvordan påvirker AI arbejdsstyrken?

AI-teknologi har potentiale til at automatisere gentagne opgaver, hvilket kan føre til en reduktion af visse jobroller. Dog kan den også skabe nye jobmuligheder, da virksomheder tilpasser sig AI-drevne systemer og søger fagfolk med AI-relaterede færdigheder.

4. Hvordan kan virksomheder forberede sig på AI’s påvirkning?

Virksomheder kan forberede sig på AI’s påvirkning ved at investere i AI-træningsprogrammer til deres eksisterende arbejdsstyrke. Denne tilgang muliggør, at medarbejderne får de nødvendige færdigheder til at samarbejde effektivt med AI-systemer og udnytte deres evner.

5. Er adoptionen af AI udbredt?

Selvom AI-adoptionen vokser, indrømmer flertallet af de øverste ledere, der blev undersøgt i Adecco-rapporten, at de ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt med at implementere AI-teknologi. Dog forventes det, at dens adoptering bliver mere udbredt på tværs af brancher, som AI fortsætter med at udvikle sig.

Stigningen af kunstig intelligens (AI) forventes at få en betydelig indvirkning på forskellige brancher, hvilket både fører til jobtab og skabelse af nye roller. En nylig undersøgelse foretaget af bemandingsudbyderen Adecco Group afslører, at 41% af ledere i store virksomheder globalt forventer en nedgang i deres arbejdsstyrke over de næste fem år på grund af fremskridt inden for AI-teknologi.

Et område af AI, der har skabt både spænding og frygt, er Generative AI, som har evnen til at generere tekst, fotos og videoer som svar på input. Mens nogle fagfolk forestiller sig, at AI vil eliminere trivielle og gentagne opgaver, udtrykker andre bekymringer om potentiel forældelse af visse job.

Prominente teknologivirksomheder som Google og Microsoft har allerede afskediget medarbejdere, da de skifter fokus mod AI-systemer som OpenAI’s ChatGPT og Googles chatbot Gemini.

Adeccos undersøgelse stemmer overens med en 2023-studie fra Verdens Økonomiske Forum, der forudsiger jobtab for 25% af virksomhederne på grund af AI, mens 50% forventer skabelsen af nye roller. Dog, selvom mange ledere anerkender AI som en spilændrer, indrømmer mange af de øverste ledere utilstrækkelige fremskridt med at implementere teknologien.

Adecco CEO Denis Machuel anerkender den dybtgående indvirkning af AI på alle typer job, men understreger, at den både kan eliminere og skabe jobmuligheder. Han tegner en parallel mellem de nuværende bekymringer om AI og de indledende frygt for digitalisering for et årti siden og fremhæver, hvordan digitale fremskridt skabte job.

For at håndtere forstyrrelserne forårsaget af AI bør virksomheder fokusere på at uddanne deres eksisterende arbejdsstyrke i at udnytte AI-kapaciteterne frem for kun at stole på eksterne specialister. Adecco, der selv benytter AI, erkender det store potentiale i at bruge teknologien til at forbedre sine tjenester og samarbejder aktivt med kunderne for at tilbyde trænings- og opkvalificeringsprogrammer.

Undersøgelsen foretaget af Adecco omfatter forskellige lande, herunder USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Japan, Spanien, Canada, Australien og Singapore. Den omfatter sektorer som forsvar, farmaceutisk industri, sundhedsvæsen, industri og logistik, hvilket indikerer den brede indvirkning af AI på tværs af brancher.

Da AI fortsætter med at forme fremtidens arbejde, er det afgørende for virksomheder at forberede sig på dette transformative skift ved at omfavne AI-træning og udnytte de muligheder, det giver.

For mere information om kunstig intelligens og dens indvirkning på arbejdsstyrken kan du besøge Adecco Group’s hjemmeside: Adecco Group.

Privacy policy
Contact