Kunstig intelligens og kryptovaluta: Energiforbrug kan fordobles inden 2026

Digitale kæmpers energibehov: Kunstig intelligens (AI) og kryptovalutaer er hurtigt udviklende teknologier, og selvom de tilbyder avancerede evner, præsenterer de betydelige skjulte fakta om energiforbrug, som ofte negligeres. Disse digitale redskaber er energikæmper, som forbruger enorme mængder elektricitet og vand — primært nødvendigt til at køle deres systemer. De opfylder deres energikrav primært gennem databaser, der udgør en integreret del af dagens digitale rygrad og forventes at blive endnu mere kritisk i fremtiden.

En stigning i efterspørgslen: Den Internationale Energimyndighed (IEA) fremhæver en markant forudsigelse om den fremtidige efterspørgsel induceret af AI og kryptovalutaer. Ifølge deres rapport er den globale elektricitetsforbrug fra databaser, AI og kryptovalutaer på vej til at fordoble sig inden 2026. Konsekvenserne af dette øgede energiforbrug er omfattende. Den forventede stigning i energiefterspørgslen kunne svare til de samlede energikrav i store økonomier som Japan eller i værste fald kunne sammenlignes med at tilføje en hel nations energiefterspørgsel, sammenlignelig med Sveriges eller Tysklands, til nettet. Det ville betyde, at de digitale og kryptovaluta-sektorer i 2026 ville udgøre cirka 5% af den globale energiefterspørgsel, en stejl stigning fra 2% i 2022.

I fokus: Irlands datacentre: Andelen af elektricitet forbrugt af datacentre i Irland for at opretholde deres drift forventes at fordoble sig i de kommende år fra 17% til 32%. Denne fremskrivning tjener som et rammende eksempel på den betydelige indvirkning, som teknologisk fremskridt har på nationalt energiforbrug.

Investeringer i AI og kryptovalutaer: Mens teknologi og digitale mønter som Bitcoin og Ethereum vokser, vurderes det, at de forbrugte 110 TWh i 2022, hvilket svarer til strømforbruget i Nederlandene. Selvom nye teknikker måske kan reducere minedriftsenergiforbruget — reducerede Ethereum deres med 99% i 2022 — er forbrugets bane stadig på en bekymrende stigning.

Med sådanne fremskrivninger antyder IEA, at en hurtig integration af AI i software kræver ekstra elektrisk strøm, hvilket forstærker efterspørgslen efter energiforbrug, især for søgeværktøjer som Google. Hvis disse teknologier fuldt ud integrerer AI, kunne energiforbruget stige ti gange.

Det væsentlige spørgsmål rejst er, hvorvidt fordelene fra AI og kryptovalutaer berettiger de tilknyttede energiomkostninger. Denne overordnede bekymring er ikke kun begrænset til AI-industrien, men udfordrer også den globale fællesskab, da det navigerer i en usikker energifremtid. Disse spørgsmål bliver centrale temaer på internationale klimaforandringskonferencer og diskussioner og understreger det presserende behov for energieffektive løsninger inden for AI og digitale valutaer.

Nøglespørgsmål og svar:

Hvad er de primære drivere for stigende energiforbrug i AI og kryptovalutaer?
AI og kryptovalutaer forbruger primært energi under databehandling og minedriftsaktiviteter. For AI kræver maskinindlæringsalgoritmer enorm regnekraft til opgaver som dataanalyse, naturlig sprogbehandling og billedgenkendelse. For kryptovalutaer, især dem som Bitcoin, der bruger proof-of-work (PoW), anvendes betydelig regnekraft til at mine nye mønter og opretholde blockchainen.

Hvad er miljøpåvirkningen af dette stigende energiforbrug?
Det øgede energiforbrug bidrager til øgede udledninger af drivhusgasser, under forudsætning af, at kilden til elektriciteten ikke er fuldstændig vedvarende. Dette kan forværre klimaforandringerne og have bredere miljømæssige implikationer, herunder forurening og øget vandforbrug til kølesystemer.

Hvad er nogle potentielle løsninger for at reducere energiforbruget i AI og kryptovalutaer?
Udvikling og integration af energieffektive algoritmer, øget brug af vedvarende energikilder til datacentre og fortsættelse af tendensen mod proof-of-stake (PoS) mekanismer for kryptovalutaer, som er mindre energikrævende end PoW-systemer, kan hjælpe med at mindske energiforbruget.

Nøgleudfordringer eller kontroverser:

Bæredygtighed kontra fremskridt: Der er en spænding mellem ønsket om at udvide mulighederne og anvendelserne af AI og kryptovalutaer, som kan drive økonomisk og teknologisk udvikling, og behovet for at imødekomme deres miljøpåvirkninger.

Økonomiske incitamenter: Stigende energiomkostninger kan påvirke lønsomheden for virksomheder involveret i AI og kryptovalutaoperationer. Når priserne stiger, kan der være en stærkere økonomisk tilskyndelse til at investere i energibesparende teknologier.

Regulatorisk pres: Regeringer kan begynde at pålægge strenge regler vedrørende energiforbruget for teknologivirksomheder, skabe potentielle forhindringer for vækst og innovation.

Fordele og ulemper:

Fordele:
– Udvidelse af AI-applikationer kan føre til betydelige forbedringer inden for områder som sundhedsvæsen, transport og produktion, hvilket driver effektivitet og nye kapabiliteter.
– Kryptovalutaer tilbyder decentraliserede finansieringsmuligheder og innoverer betalingssystemer med potentielt lavere transaktionsomkostninger og øget tilgængelighed.

Ulemper:
– Højt energiforbrug, især fra ikke-vedvarende kilder, bidrager til økologisk belastning og klimaforandringer.
– Der er bekymringer for, at fokus på digitale teknologier kan aflede opmærksomheden fra investeringer i grønne teknologier og bæredygtighedsinitiativer.

For yderligere udforskning af disse emner kan interesserede læsere besøge websiderne for den Internationale Energimyndighed på IEA og førende blockchain- og kunstig intelligensforskningsgrupper. Sørg altid for, at informationskilderne er troværdige og opdaterede med aktuelle data og teknologiske fremskridt.

Privacy policy
Contact