KT Lancerer Stemmeidentifikations AI-Service på det Nationale Sundhedsforsikringscenter

Forbedret kundeservice gennem innovativ stemmegenkendelse
KT har afsløret en betydelig fremskridt inden for kundeservice for National Health Insurance Services callcenter, hvilket markerer første gang en offentlig institution i Sydkorea har taget et AI-drevet stemmeautentifikationssystem i brug. Løsningen strømliner verifikationsprocessen for kunder under opkald ved at udnytte unikke stemmekarakteristika.

Udviklet i samarbejde med sundhedsforsikringsorganet siden oktober sidste år, udnytter AI Contact Center (AICC)-projektet tale-til-tekst-teknologi. Tjenesten gik live den 14., med forventninger om markant nedsatte konsultationstider og forbedret kundetilfredshed.

Stemmeautentifikationsteknologien adskiller sig fra traditionelle metoder, der kræver direkte spørgsmål fra callcenteragenter ved i stedet at kryptere hver enkelts unikke vokalmønstre. Efter kundens samtykke gemmes disse data til sikker, hurtig autentifikation ved fremtidige opkald, hvilket minimerer behovet for gentagne sikkerhedsspørgsmål.

Efter bestået rigorøse tests, herunder Finansiel Sikkerhedsinstituts præstationsevalueringer inden for bioinformatik distribueret styring og biometrisk autentifikation, har det vist sig at være en passende og meget effektiv verifikationsmetode.

Beskyttelse mod identitetstyveri gennem avanceret detektion
For at imødegå bekymringerne om stemmeefterligning gennem deepfake-teknologier har KT integreret detektionssystemer for at styrke sikkerheden. Virksomheden har planer om kontinuerligt at forfine kvaliteten af stemmeautentifikation for at være et skridt foran de nye trusler.

Jun-ki Choi, administrerende direktør for KT’s AI Forretningsdivision, udtalte, at den nye stemmeautentifikationstjeneste allerede havde vist konkrete effektivitetsgevinster ved at reducere opkaldsdurationen med 19 sekunder i KT’s 100 callcenter. Han understregede KT’s forpligtelse som en ‘AI Innovationspartner’ til yderligere at styrke sikkerhedsforanstaltningerne og støtte organisationer med at levere overlegne borgerskabte tjenester.

Kunstig intelligens inden for kundeservice
Stemmeautentifikations-AI-tjenester, som den introducerede af KT i National Health Insurance Service (NHIS)-centeret i Sydkorea, repræsenterer en voksende tendens inden for anvendelsen af AI-teknologier til at forbedre kundeoplevelsen. Dette sker i en global sammenhæng, hvor organisationer i stigende grad drejer sig mod AI for at levere hurtigere og mere sikre tjenester.

Vigtige spørgsmål og svar:
1. Hvordan forbedrer stemmeautentikation AI kundeservicen?
Stemmeautentifikation AI forbedrer kundeservicen ved at fremskynde identifikationsprocessen, reducere ventetider og minimere risikoen for menneskelig fejl ved verifikation af identiteter.

2. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er der mod stemmeefterligning?
KT har integreret avancerede detektionssystemer for at imødegå trusler om stemmeefterligning, herunder dem skabt af deepfake-teknologier. Dette inkluderer analyse af stemmemønstre for autenticitet.

3. Kan stemmebiometrik anses for at være sikkert?
Ja, med rigorøse tests og præstationsvurderinger kan stemmebiometrik være meget sikkert. Dog skal det ligesom alle systemer opdateres kontinuerligt for at beskytte mod nye trusler.

Centrale udfordringer og kontroverser:
En af de centrale udfordringer ved stemmeautentikationsteknologi er at sikre kundernes biometriske data. Potentialet for stemmeefterligning eller -spoofing gennem avancerede teknologier er en bekymring, som udbyderne må tackle. Den etiske brug af biometrik til kundeidentifikation, tilbyde valgmuligheder for opt-in og beskyttelse af gemte biometriske data er afgørende for at vedligeholde forbrugernes tillid.

Fordele og ulemper:
Fordele ved stemmeautentifikations-AI-tjenester inkluderer forbedret kundebevægelighed, reduktion af servicetid, forbedret sikkerhed i forhold til traditionelle adgangskodesystemer og berøringsfri verifikation. Ulemper kan omfatte bekymringer om privatliv, nødvendigheden af et miljø med høj kvalitet for stemmeoptagelse, muligheden for at udelukke personer med talehandicap eller accent og risikoen for sofistikerede angreb med stemmespoofing.

For at få mere at vide om stemmeautentikation og AI-applikationer inden for kundeservice, besøg følgende links til de primære domæner hos nogle relevante organisationer:

KT Corporation
National Health Insurance Service (Sydkorea)

Det er afgørende for organisationer som NHIS at opretholde robuste sikkerhedsforanstaltninger og regelmæssigt opdatere deres systemer for at beskytte sig mod nye trusler. Vedtagelsen af sådanne teknologier af offentlige institutioner som NHIS kan bane vejen for bredere accept og brug, hvilket bringer potentialet for mere strømlinede og sikre kundeinteraktioner på tværs af forskellige industrier.

Privacy policy
Contact