Vynikající AI představí pokročilá řešení na veletrhu AI & Big Data Show 2024.

Společnost Superb AI, poskytovatel komplexního řešení pro umělou inteligenci, se chystá účastnit očekávaného veletrhu AI & Big Data Show 2024, který se bude konat po dobu tří dnů od 19. toho samého měsíce v COEX v Soulu. Tento veletrh, známý jako největší akce v oblasti umělé inteligence v zemi, ukáže moderní technologické trendy v oblasti AI a zároveň poskytne příležitosti k budování obchodních vztahů pro růst průmyslu AI. Předchozí edice přivedla kolem 35 000 návštěvníků s doprovodnými událostmi rozprostřenými na 1 000 stáncích od přibližně 350 firem z 30 zemí.

Na výstavě plánuje Superb AI představit svou komplexní platformu pro konstrukci AI nazvanou „Superb Platform“, která zahrnuje celý cyklus vývoje AI od návrhu dat po vývoj a provoz algoritmů. Navíc poskytnou prostor pro demonstrace a konzultace, které umožní návštěvníkům názorně sledovat praktické aplikace a výkonnost viditelné AI v průmyslových prostředích.

Dále se Superb AI těší na odhalení své nově vyvinuté funkce „syntézy dat“ v rámci Superb Platformy, která využívá generativní AI k vytváření dat potřebných pro AI aplikace, které jsou přímo použitelné v reálných průmyslových scénářích. Tato funkce je zvláště cenná pro výrobní odvětví v oblasti vizuální kontroly a pro vývoj systémů monitorování prevence rizik, kde je složité získat data ve speciálních podmínkách.

Nová funkčnost si klade za cíl vyplnit mezery syntetickými daty, která jsou na zakázku generována tak, aby reprezentovala vzácné nebo slabé body dat. Analýzou korelace mezi syntetickými a reálnými daty mohou podniky rozhodnout, zda je nutné provést další školení.

Společnost Superb AI poskytuje služby a řešení podporující vývoj, provoz a správu viditelné AI, včetně aplikací pro obrázky, videa a 3D LiDAR. S komplexním přístupem od počáteční diagnózy a návrhu dat po vývoj a provoz modelu, nabízejí konkrétní řešení pro podniky čelící výzvám na své cestě k začlenění AI. Rozšířili také svou globální působnost s firmami v Jižní Koreji, USA a Japonsku, získali významné klienty jako Toyota a Nippon Steel na japonském trhu.

CEO Superb AI vyjádřil své závazky poskytnout optimální prostředí pro vývoj AI přizpůsobené rozsahu dat každé společnosti, charakteristikám a pokroku ve vývoji modelu. Ukázáním celé řady řešení včetně nové funkce syntézy dat se zaměřují na demonstrování přínosů integrace AI na místě a nabízení konzultačních služeb svým klientům.

Pro lepší porozumění potenciálního dopadu a kontextu přítomnosti společnosti Superb AI na veletrhu AI & Big Data Show 2024 zde jsou další informace, otázky a výhody a nevýhody spojené s tématem:

Další relevantní fakta:
– Umělá inteligence a big data jsou rychle se rozvíjející oblasti, s celosvětovými výdaji na AI technologie, které jsou odhadovány, že budou růst složenou roční mírou růstu (CAGR) přes 20 % od roku 2021 do roku 2025.
– Trend směrem k generativní AI, který zahrnuje technologie schopné generovat syntetická data, roste jako řešení nedostatku označených datasetů, které jsou klíčové pro trénování AI modelů.
– COEX v Soulu, kde se bude konat AI & Big Data Show, je hlavním konferenčním a výstavním centrem známým svými rozsáhlými mezinárodními událostmi.

Důležité otázky:
1. Jak zajišťuje Superb AI kvalitu a spolehlivost syntetických dat vyrobených svou platformou?
– Superb AI pravděpodobně investuje do výzkumu a vývoje pro zdokonalování algoritmů, které mohou generovat vysokokvalitní syntetická data a mohou provádět důkladné testy, aby zajistili, že jsou data životaschopnou náhradou za reálná data.

2. Do jakých průmyslových vertikál by mohly nejvíce z takových technologií viditelné AI a syntézy dat od Superb AI profitovat?
– Výrobní, automobilový, bezpečnostní, zdravotnický a logistický průmysl často pracují s komplexními vizuálními daty a mohou mít obrovský prospěch z vylepšených systémů viditelné AI.

Klíčové výzvy a kontroverze:
Etické důsledky: Generování syntetických dat pro AI musí být řešeno zodpovědně s cílem předejít zneužití, jako je vytváření falešných videí nebo porušení soukromí.
Skreslení dat: Pokud nejsou syntetická data pečlivě generována, mohou zdědit nebo dokonce zhoršit skreslení přítomná v původních datech a vést k nespravedlivým nebo neefektivním modelům AI.

Výhody:
Zrychlený vývoj AI: Syntetická data pomáhají překonat nedostatek a nákladnost sběru velkého množství označených trénovacích dat.
Inovace: Schopnost generovat syntetická data může vést k AI modelům, které jsou odolnější a mohou fungovat v situacích, kde reálná data nejsou k dispozici.

Nevýhody:
Starosti o přesnost: Syntetická data nemusí vždy dokonale reprezentovat podmínky v reálném světě, což může ovlivnit výkon AI.
Regulační překážky: Integrace syntetických dat do aplikací AI musí splňovat se měnícími se předpisy ohledně ochrany dat a použití.

Pro více informací o Superb AI navštivte hlavní webové stránky na Superb AI.

Privacy policy
Contact