SoftBank bude pionýrem AI datového centra na bývalém pozemku společnosti Sharp.

Japonský telekomunikační konglomerát SoftBank chystá nastolit nový směr v oblasti inovací v oblasti umělé inteligence tím, že přetvoří část základny pro výrobu pozemků a televizních panelů Sharp v Sakai, Ósaka na moderní datové centrum zaměřené na aplikace s umělou inteligencí (AI). SoftBank plánuje provést významné úpravy, včetně nasazení výkonných čipů, aby uspokojil ostatní společnosti hledající možnost vyvíjet a provozovat AI.

Navrhované datové centrum převezme přibližně 60 % Sharpovy lokality, zahrnující existující výrobní závod na panely, zdroje energie a chladicí zařízení. Finanční podrobnosti této smlouvy jsou utajeny. S SoftBankem v čele je plánováno výhradní provozování lokality spuštění budoucího roku. Vize SoftBanku sahá k zajištění sofistikovaných grafických procesorů od Nvidie, které poskytnou potřebné výpočetní schopnosti pro vývoj AI.

V červnu Sharp naznačil jednání o AI datovém centru s KDDI a dalšími subjekty na stejném místě. Část závodu v Sakai, oddělená od oblasti SoftBanku, má být určena pro provoz KDDI, zatímco jednání s japonskou telekomunikační společností pokračují.

SoftBank do roku 2025 vyčlenil odvážnou investici ve výši 170 miliard yenů (přibližně 1,1 miliardy USD) na zlepšení výpočetní infrastruktury pro AI. V japonských městech probíhá několik projektů datových center, přičemž pozemek v Sakai je navržen stát se regionálním uzlem Kansai. Sharp, který investoval kolem 430 miliard yenů zpět v roce 2009 do závodu v Sakai, čelil silné konkurenci zejména ze strany čínských a korejských konkurentů, což vedlo k plánovanému uzavření závodu v září 2024.

Klíčové otázky a odpovědi:

Jaká je role SoftBanku v novém úložišti dat AI?
SoftBank bude hnací silou nového datového centra AI, které bude spravovat provoz na bývalé Sharpově lokalitě. Vylepšují prostor tak, aby zahrnoval výkonné čipy a sofistikované grafické procesory od společnosti Nvidia, zaměřené na společnosti, které mají zájem o vývoj AI.

Jaký je význam umístění datového centra?
Umístění v Sakai je důležité, protože jde o etablované místo s existující infrastrukturou bývalého výrobního závodu Sharp, zahrnující zdroje energie a chladicí zařízení. Jeho přeměna na datové centrum umožňuje znovu využít průmyslový prostor a zdroje, což může přinést operační efektivitu.

Jakým výzvám může SoftBank čelit s tímto úsilím?
Mezi výzvy mohou patřit technické obtíže při přebudování a modernizaci existujících zařízení tak, aby vyhovovaly požadavkům moderní výpočetní AI, finanční rizika spojená s velkou investicí a potenciální konkurence z jiných datových center jak domácích, tak zahraničních. Kromě toho mohou být přítomny i regulační a kybernetické výzvy spojené s provozováním datového centra.

Kontroverze:
V článku se zjevně nezmiňují žádné vyložené kontroverze, ale širší otázkou v rámci průmyslu s datovými centry jsou obavy z energetické spotřeby a environmentálních dopadů, kterým se bude SoftBank muset věnovat.

Výhody a nevýhody:

Mezi výhody iniciativy SoftBanku patří:
Inovace v oblasti AI: Specializované datové centrum AI může podporovat technologické pokroky tím, že poskytuje potřebnou infrastrukturu pro výzkum a vývoj AI.
Ekonomické využití existující infrastruktury: Využití bývalé výrobní lokality Sharpu využívá stávající zdroje, což potenciálně snižuje náklady a environmentální dopad nového stavebnictví.
Možnosti zaměstnanosti: Transformace může vytvořit nová pracovní místa, přispívající k místní ekonomice v oblasti Kansai.
Regionální růst: S vybudováním nového technologického centra může dojít k nárůstu přidružených podniků, rozvíjející technologické ekosystémy v této oblasti.

Mezi nevýhody patří:
Finanční rizika: Investování značné částky peněz (170 miliard yenů) nese riziko nedosáhnutí očekávané návratnosti investic.
Konkurence: Čelit konkurenci z Číny a Jižní Koreje si vyžádá držení se na samém špičkovém technologickém vývoji pro dosažení ziskovosti.
Environmentální obavy: Datová centra spotřebovávají velké množství energie a bez udržitelných postupů může docházet k vysokým emisím uhlíku.

Hlavní webová stránka SoftBanku je k dispozici pro další firemní zprávy a aktualizace: SoftBank.

Upozorňuji, že nemohu procházet internet nebo ověřovat platnost URL adres, takže jsem poskytl hlavní doménovou odkaz, předpokládaje, že je správný na základě mé poslední aktualizace.

Privacy policy
Contact