Inovativní integrace AI společnosti SAP pro firemní řešení

Diskutujíce o podnikové AI s digitální přesností, Wolf Brackman, vedoucí AI technologie a seniorní viceprezident společnosti SAP, ve svém rozhovoru na konferenci SAP Sapphire 2024 předal hluboké poznatky. S 17letou pracovní zkušeností v SAP, Brackman byl průkopníkem AI v řadě řešení podniku.

Vysvítil význam generativní AI spolupilotu SAP s názvem ‚Jul‘ a jeho rozvoje AI služeb. Generativní AI je v centru přístupu SAP k zlepšení zákaznické služby. ‚Jul‘ – Zlom v generování reportů, funkce AI v rámci SAP SuccessFactors, exceluje v autonomním vytváření reportů, s úspěšnou integrací AI bez lidského zásahu.

Seniorní viceprezident SAP zdůraznil, že „integrace Jul do SuccessFactors přinesla jednoznačně pozitivní výsledky a zpětnou vazbu“, vyjadřuje touhu tuto inovaci rozšířit i na ostatní řešení. Jul může navrhovat způsoby zlepšení podpory nebo poskytnout komplexní pohled na oblasti potenciálního úspěchu zaměstnance jen prostřednictvím přirozeného jazykového dialogu.

S důrazem na SAP strategii ‚3R‘ – Spolehlivost, Relevance a Odpovědnost, cílem je propojit AI napříč všemi řešeními podniku a upevnit postavení SAP jako lídra na trhu s podnikovou AI. Brackman vysvětlil rozdíly od konkurentů ve čtyřech odlišných oblastech: transakce, informace, vyhledávání a analýza.

Zajištění etického využití AI, SAP slibuje, že nebude využívat data zákazníků bez souhlasu. AI se učí bez manipulace s lidskými daty, což zajišťuje odpovědné využití technologie. Kromě vytváření bezpečného prostředí si SAP také klade za cíl nabízet integrované zážitky vybudované na partnerství, kombinující své síly s těmi ostatních za účelem poskytnout bezkonkurenční podnikovou integraci.

Relevantní fakta o SAP a integraci AI:

– SAP je globálním lídrem v softwaru pro podnikové plánování zdrojů (ERP) a rozšiřuje své schopnosti AI k zlepšení svých nabídek.
– Společnost nabízí sadu služeb SAP AI Business Services, které pomáhají podnikům automatizovat a optimalizovat procesy.
– SAP založil výbor pro etiku AI s názvem SAP AI Ethics Steering Committee, aby řešil etické obavy spojené s umělou inteligencí.
– SAP Leonardo je integrovaný systém, který spojuje strojové učení, IoT, Big Data, analytiku a blockchain na platformě SAP Cloud.
– AI v podnikových řešeních, jako je SAP, může vést k zvýšené produktivitě, lepším rozhodovacím procesům a personalizovaným zkušenostem zákazníků.

Klíčové otázky a odpovědi:

Jaká je strategie ‚3R‘ společnosti SAP?
Strategie ‚3R‘ společnosti SAP znamená Spolehlivost, Relevance a Odpovědnost. Tato strategie si klade za cíl zajistit, že jejich řešení AI jsou spolehlivá, relevantní pro potřeby zákazníka a používána eticky.

Jak funguje AI spolupilot ‚Jul‘ společnosti SAP?
Jul funguje jako generativní AI v rámci produkce SAP SuccessFactors, autonomně generuje reporty a poskytuje závěry prostřednictvím dialogu v přirozeném jazyce.

Klíčové výzvy nebo kontroverze:

– Ochrana soukromí a bezpečnost dat: Použití AI v podnikových řešeních vyvolává otázky týkající se ochrany údajů a bezpečnosti. SAP se zavázal nepoužívat data zákazníků bez souhlasu, avšak výzva spočívá ve vyvážení využití dat za účelem zlepšení služeb s ochranou osobních údajů.

– Dopad na zaměstnání: Integrace AI může vyvolat obavy z nahrazení pracovníků, protože některé úkoly vykonávané dříve lidmi mohou být automatizovány.

– Bias AI: Existuje výzva v zajištění, aby AI systémy byly bez biasů, které by mohly vést k diskriminaci či neopravenému zacházení v různých obchodních procesech.

Výhody:

– Zvýšená efektivita: Integrace AI může zjednodušit operace a snížit čas strávený na rutinních úkolech.
– Lepší rozhodování: AI může analyzovat rozsáhlé sady dat a poskytovat poznatky, které by lidé mohli přehlédnout.
– Vylepšená zákaznická služba: AI může poskytovat personalizovanou asistenci a podporu, což vede k lepším zkušenostem zákazníků.

Nevýhody:

– Náklady na implementaci: Integrace AI do stávajících podnikových systémů může být nákladná a vyžadovat značné investice.
– Složitost: Porozumění a správa technologií AI vyžaduje specializované znalosti, což může být překážkou pro některé organizace.
– Závislost na technologii: Přílišná závislost na AI může způsobit, že firmy budou zranitelné v případě selhání systému nebo kybernetických útoků.

Pro více informací o SAP a jejich vývoji, navštivte oficiální stránky společnosti pomocí následujícího odkazu. Upozorňuji, že zajišťuji, že poskytnutý odkaz je platný k datu mého posledního aktualizačního datuma, avšak před přístupem ho pečlivě ověřte z hlediska relevance a bezpečnosti.

Privacy policy
Contact