Název: Workshop v Algheru: Navigace umělou inteligencí a digitální transformací

V pátek 26. dubna se v prostorách Vibra Formazione koná nadcházející workshop, který slibuje jednotlivcům i profesionálům hloubkový pohled do světa umělé inteligence (AI). Sezení vedená novinářem a inovátorem Claudiem Simbulou nabídnou účastníkům příležitost zkoumat teoretické a praktické aspekty AI s hlavním zaměřením na aplikaci technologií chatbotů.

Cílem workshopu je zpřístupnit AI poskytnutím úvodního teoretického rámce, vypsáním praktických aplikací různých softwarů a prozkoumáním základů pohánění s AI systémy jako například Chat GPT. Událost je navržena jako interaktivní laboratorní prostředí s omezením na 15 účastníků a je určena pro ty kolem Alghera, kteří se chtějí zapojit s dalšími nadšenci a prohloubit své porozumění této revoluční technologii.

Školení budou zahájena základními principy konverzační technologie, následovanými praktickým cvičením s Chatem GPT, což umožní účastníkům vidět jeho užitečnost na vlastní oči. Diskuze se bude pohybovat v rámci příkladů případových studií, které ukážou, jak AI může optimalizovat provoz podnikání, zlepšit interakce s klienty a zvýšit produktivitu.

Tento workshop není jen příležitostí udržet krok s nejnovějšími technologickými trendy, ale také slouží jako základní kámen projektu „We Are Digitalz“ Claudia Simbuly, iniciativy zaměřené na přípravu profesionálů pro digitální éru.

Interaktivní sezení se bude konat v sídle Vibra Formazione v Algheru od 17:30 do 20:00 hod. Pro další podrobnosti nebo dotazy ohledně účasti kontaktujte Vibra Formazione na čísle 340 2897955, prostřednictvím Whatsapp na čísle 3500723076 nebo se obraťte prostřednictvím Facebooku.

Význam porozumění AI a digitální transformace:
V dnešní digitální době je porozumění AI a absolvování digitální transformace pro profesionály nezbytné, aby zůstali konkurenceschopní. Jak technologie evoluují, odvětví napříč oborem zjišťují, že digitální dovednosti a schopnost využívat AI se stávají stále důležitějšími. Workshopy jako ten ve Vibra Formazione jsou důležité, protože poskytují základní znalosti nutné k adaptaci a využití technologií AI k dosažení lepší efektivity a inovací.

Klíčové otázky a odpovědi:

Otázka: Proč jsou AI a digitální transformace zásadní pro dnešní pracovní sílu?
Odpověď: Umožňují firmám optimalizovat provoz, vytvářet hodnotu a zůstat konkurenceschopné v rychle se měnící digitální ekonomice. AI může automatizovat rutinní úlohy, poskytovat náhledy pomocí analýzy dat a zlepšovat rozhodování.

Otázka: Jaké výzvy představuje AI v pracovním prostředí?
Odpověď: Výzvy zahrnují vypuzení pracovních míst v důsledku automatizace, etické záměry týkající se rozhodování AI, problémy související s ochranou dat a potřebu kvalifikované pracovní síly pro vývoj a správu AI systémů.

Otázka: S jakými kontroverzemi je spojena AI?
Odpověď: Existuje trvající debata o dopadu AI na zaměstnanost, etické AI, předsudcích v algoritmech AI a transparentnosti rozhodování AI. Vznikají také otázky ohledně správy AI a zajištění rovného přístupu k jejím přínosům.

Výhody a nevýhody:
AI a digitální transformace nabízejí mnoho výhod, jako je zvýšená efektivita, nové možnosti pro inovace, lepší zážitky zákazníků a automatizace rutinních úkolů. Avšak existují také nevýhody, jako jsou možné ztráty zaměstnání v některých odvětvích, potřeba významné investice do nových technologií, riziko vytvoření zaujatých systémů, pokud nejsou pečlivě spravovány, a obavy ohledně kybernetické bezpečnosti.

Související odkazy:
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o AI a digitální transformaci, jsou relevantní důvěryhodné webové stránky jako:
IBM’s AI and Cloud Services
Microsoft AI
NVIDIA AI
DeepLearning.AI
Google AI
Tyto odkazy poskytují informace o různých nástrojích, vývoji výzkumu a vzdělávacích zdrojích v oblasti umělé inteligence.

Privacy policy
Contact