Nejnovější technologie umělé inteligence ve Washington’s Lottery vyvolává obavy

Nedávný incident s AI-generovanou mobilní stránkou od Washington’s Lottery vyvolává otázky ohledně potenciálních rizik spojených s touto novou technologií. Stránka s názvem „Vyzkoušejte si výhru“ umožňuje uživatelům digitálně vložit svůj vlastní obrázek do snových dovolenkových destinací, které lze vyhrát v loterii. Nicméně jeden uživatel byl šokován, když systém AI vygeneroval velmi nevhodný obrázek.

Megan, 50letá matka z Tumwater, navštívila stránku s očekáváním trochy zábavy. Vybrala možnost nahrát hlavičkový obrázek a nechat jej vložit do fotografie snové dovolené „plavání se žraloky“. K jejímu zděšení výsledný obrázek zobrazoval kompromitující polohu s částečným nahotou a explicitním obsahem.

Přirozeně Megan byla zároveň šokována a znepokojena tímto obrázkem. Okamžitě informovala přítele, který měl kontakty ve Washington’s Lottery, s nadějí, že upozorní na problém. Vyjádřila své obavy s tím, že „Na toto platí naše daňové peníze! Je to rušivé, alespoň tolik mohu říci. Myslím si také, že kdokoliv je za to odpovědný, by měl být propuštěn.“

Incident vedl společnost Washington’s Lottery k provedení vyšetřování a rychlému jednání. Bezodkladně odstranili mobilní stránku s AI z internetu a vydali prohlášení k této situaci. Podle mluvčího z Washington’s Lottery, obrázek nesplňoval parametry stanovené vývojáři. Před spuštěním do provozu byl dohodnut rozsáhlý soubor pravidel včetně požadavku, aby obrázky zobrazovaly plně oblečené osoby. Mluvčí zdůraznil, že neviděli konkrétní obrázek vytvořený systémem AI, nicméně stránku stáhli jako preventivní opatření.

Zůstává nejasné, jak či proč technologie AI vygenerovala tak nevhodný obrázek, který odporoval stanoveným směrnicím. Nicméně tento incident slouží jako připomenutí, že i s pokročilými algoritmy existují potenciální rizika a nedostatky v systémech AI, které je třeba zvážit.

### Často kladené otázky:

**Otázka: Co je to AI-generovaná mobilní stránka od Washington’s Lottery?**
Odpověď: AI-generovaná mobilní stránka s názvem „Vyzkoušejte si výhru“ umožňuje uživatelům vložit své vlastní obrázky do snových dovolenkových destinací, které lze vyhrát v loterii.

**Otázka: Co se stalo Megan, když stránku použila?**
Odpověď: Megan nahrála svou fotografii na stránku s očekáváním, že její obrázek bude vložen do dovolenkové fotografie. Nicméně systém AI místo toho vygeneroval explicitní a nevhodný obrázek.

**Otázka: Jak situaci řešila společnost Washington’s Lottery?**
Odpověď: Po obdržení hlášení o obrázku společnost Washington’s Lottery okamžitě stáhla stránku offline a vydala prohlášení. Zdůraznili, že obrázek porušil stanovené parametry a stránka byla stažena jako preventivní opatření.

**Otázka: Byla někdo za tento incident zodpovědný?**
Odpověď: Mluvčí společnosti Washington’s Lottery neposkytl žádné informace o tom, kdo byl zodpovědný za tento incident nebo která opatření následně byla přijata.

**Otázka: Co můžeme z tohoto incidentu poučit?**
Odpověď: Tento incident odkazuje na potenciální rizika a nedostatky v systémech AI. Je to upomínka pro vývojáře a uživatele, aby byli opatrní a pravidelně sledovali a vyhodnocovali technologii.

Incident týkající se AI-generované mobilní stránky Washington’s Lottery upozorňuje na potenciální rizika a nedostatky v systémech AI. I když se technologie AI za poslední roky výrazně rozvinula, incidenty jako tento slouží jako připomenutí, že stále existují potenciální problémy, které je třeba řešit.

Privacy policy
Contact