Wsparcie dla organizacji obywatelskich jeszcze czeka

Ministerstwa i instytucje rządowe regularnie ogłaszają nabory ofert do programów, których beneficjentem mogą być organizacje pozarządowe. Poniżej prezentujemy zestawienie aktualnych konkursów wraz z terminami, do których organizacje zainteresowane udziałem powinny składać wnioski:

  • 12 marca – Program Rozwoju Orgnizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a (Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego) Więcej informacji
  • 18 marca – Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (Program Ministra Sprawiedliwości finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości) Więcej informacji
  • 21 marca – uzupełniające konkursy w ramach programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” Więcej informacji
  • 26 marca – Konkurs dotacyjny w ramach Programu „Niepodległa” 2019 Więcej informacji
  • 26 marca – Program Rozwoju Orgnizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 i 4 (lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie) Więcej informacji
  • 29 marca – Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Film, Groby i cmentarze wojenne w kraju, Promesa MKiDN oraz Wspieranie działań muzealnych) Więcej informacji