Prioriteringar som formar bankteknikens ledning

I en föränderlig finansiell värld växlar toppchefer inom bankväsendet fokus för att anpassa sig till de senaste tekniska kraven. Peter Csányi, vice VD för OTP Bank, betonar att tillfredsställa affärsbehov är den främsta prioriteringen och ser på artificiell intelligens (AI) som ett verktyg för att uppnå dessa mål, snarare än ett mål i sig. Kontinuerlig kompetensförvärv och selektiva investeringar i ny teknik, tillsammans med att ersätta föråldrade system, blir centrala aktiviteter för att nå dessa mål.

Peter Jendrolovics, vice VD för Gránit Bank, prioriterar att etablera en överlägsen användarupplevelse (UX) och att effektivt använda AI, och understryker dess betydelse både för UX-förbättring och bedrägeriförebyggande.

För ett företag som Finshape, som stöder banker i digital transformation, noterar med-VD József Nyíri att det är avgörande att hålla jämna steg med den senaste tekniken och snabbt överträffa äldre system.

Balázs Vinnai, styrelsemedlem på MBH Bank, är fascinerad av framtidsarbete och teknikdrivna utmaningar, och förutser en ökad betydelse av samarbets-, kreativitets-, problemlösnings- och kommunikationsförmåga inom banksektorn.

När det gäller banksektorns utgifter, betonar Balázs att investeringar i IT kommer att fortsätta att öka, med tanke på sektorns ökande beroende av teknik. Csányi påpekar att effektiva IT-utgifter ökar banksektorns effektivitet och varnar för missuppfattningen om obegränsade IT-budgetar inom banker.

Både den ständiga efterfrågan på kvalificerade IT-professionella och framgångsrik utförandet av IT-strategi, såsom Gránit Banks 30% ROE förra året, understryker den betydande resursallokeringen till utveckling.

Förändringen i arbetsmarknadens krav, som syns i de tusentals teknologer som anställs på OTP Bank, sammanfaller med branschens behov av unik teknikkunskap blandat med affärsförståelse, något som både Csányi och Vinnai erkänner.

Slutligen är potentialen för kryptovalutor att integreras i bankservice på gång. Europeisk reglering och en ökande efterfrågan från yngre generationer är uppmuntrande faktorer, medan Vinnai efterlyser medveten vägledning av konsumenter angående riskerna med kryptoinvesteringar.

De mest betydelsefulla frågorna och svaren:

1. Vilket är huvudfokus inom bankteknologiledning enligt Peter Csányi?
– Peter Csányis huvudfokus ligger på att tillfredsställa affärsbehov, där användning av artificiell intelligens (AI) ses som ett verktyg för att uppfylla dessa behov snarare än ett mål i sig.

2. Hur ser Peter Jendrolovics på rollen av AI inom bankväsendet?
– Peter Jendrolovics ser AI som avgörande för att förbättra användarupplevelsen (UX) och för bedrägeriförebyggande, och framhäver dess dubbla betydelse inom bankteknologi.

3. Vad anser József Nyíri vara väsentligt för banker som genomgår digital transformation?
– För József Nyíri är det avgörande att hänga med i den senaste tekniken och snabbt ta sig ifrån äldre system för banker i digital transformation.

4. Vilka färdigheter tror Balázs Vinnai kommer att bli viktigare inom banksektorn?
– Balázs Vinnai förutspår att samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga kommer att öka i vikt inom bankindustrin.

5. Vilken är trenden för banksektorns investeringar i IT?
– Trenden visar på ökande investeringar i IT inom banksektorn, drivet av det växande beroendet av teknik.

Huvudsakliga utmaningar eller kontroverser:
– Integreringen av AI och andra teknologier i banksystemet måste balanseras mot integritets- och säkerhetsbekymmer.
– Det finns en alltmer konkurrenskraftig marknad för kvalificerade IT-professionella inom bankindustrin.
– Ansträngningar för att modernisera äldre system kan vara komplexa, kostsamma och förknippade med risker för driftavbrott eller misslyckanden under övergångsperioder.

Fördelar och nackdelar:

Fördelar:
– Förbättringar inom AI och teknologi kan leda till mer effektiva bankoperationer och förbättrad kundupplevelse.
– Investeringar i IT kan ge betydande avkastning, vilket har setts i Gránit Banks 30% ROE.
– Att omfamna digital transformation hjälper banker att förbli konkurrenskraftiga och möta kundernas förändrade krav.

Nackdelar:
– Med innovation blir teknologiledning en pågående utmaning eftersom banker måste anpassa sig och utvecklas kontinuerligt.
– Ett beroende av teknologi skapar potentiella sårbarheter inom cybersäkerhet som banker måste fortsätta skydda sig mot.
– Kvalificerade IT-professionella är högt efterfrågade, och att attrahera och behålla talang kan vara utmanande och kostsamt för banker.

För ytterligare information om den aktuella statusen för bankteknologi kan du besöka de officiella webbplatserna för finansinstitut eller teknikkonsultföretag som är specialiserade på finansbranschen. Eftersom jag inte kan tillhandahålla länkar till exempel.com eller underavsnitt, rekommenderar jag att söka efter pålitliga källor, såsom officiella webbplatser för relevanta banker eller hemsidorna för konsultföretag som erbjuder insikter i bankteknologi.

Privacy policy
Contact