Visa introducerar VAAI-poäng för att upptäcka och motverka bedrägeri vid kortbetalning utan närvaro.

Den obevekliga evolutionen av bedrägliga scheman kräver avancerade skyddsåtgärder från finansiella institutioner. Genom att förstå detta behov har Visa, en ledande aktör inom digitala betalningar, presenterat ett toppmodernt verktyg som är utformat för att skydda mot numereringsattacker – sofistikerade bedrägerier som kan leda till betydande driftkostnader och totala årliga förluster på cirka 1,1 miljarder dollar globalt.

Visas Account Attack Intelligence (VAAI) Score är inställt att revolutionera bedrägeribekämpningen genom att använda sig av Genetic Artificial Intelligence för att utvärdera risken för sådana attacker under kortfria transaktioner. Denna innovativa lösning syftar till att ge realtidsriskpoäng och därigenom minska bedrägerier samt relaterade driftskostnader. Experter förutser att VAAI Score kommer att lanseras initialt i USA och senare vara tillgänglig i Europa från april 2025 för både utfärdare och förvärvare.

Sevi Vassileva, Visas generella chef för Grekland, Cypern, Malta och Israel, betonade vikten av snabb upptäckt och förebyggande av dessa attacker, och sade att VAAI Score erbjuder realtidsriskbedömningar för att hjälpa utfärdare fatta informerade beslut om de ska blockera en transaktion. Denna responsivitet är avgörande eftersom forskning visar att 33% av komprometterade konton drabbas av bedräglig aktivitet inom fem dagar efter att informationen har stulits.

Visas VAAI Score har tränats på över 15 miljarder transaktioner inom sitt nätverk och har sex gånger fler funktioner jämfört med tidigare modeller, vilket säkerställer större noggrannhet vid utvärdering av potentiella numereringsattacker. Detta kraftfulla verktyg hjälper inte bara till att minska bedrägerier utan förbättrar också kortinnehavares upplevelse genom att skilja legitima transaktioner från bedrägliga – med en imponerande 85% minskning av falska transaktioner.

Genom att bibehålla säkerhet och tillförlitlighet som högsta prioritet under hela året har Visa investerat över 10 miljarder dollar de senaste fem åren i teknologi för att förstärka nätverkssäkerheten och minska förekomsten av bedrägerier. Visas erfarna team arbetar outtröttligt dygnet runt för att skydda sitt nätverk från olika cyberhot och lyckas framgångsrikt förhindra 40 miljarder dollar i potentiell bedrägeri under räkenskapsåret 2023.

Visas ansträngningar cementerar dess engagemang för konsumenternas säkerhet och påminner användarna om att vara vaksamma när det gäller sin personliga information för att säkerställa kontinuerligt skydd mot potentiella hot.

Viktiga Frågor och Svar:

Vad är numereringsattacker?
Numereringsattacker innebär systematiskt försök med olika kombinationer av kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskoder tills en giltig kombination hittas, vilken sedan kan användas bedrägligt för kortfria transaktioner.

Hur upptäcker och motverkar VAAI Score kortfria bedrägerier?
VAAI Score använder Genetic Artificial Intelligence för att analysera transaktionsdata och upptäcka mönster som indikerar numereringsattacker. Det ger realtidsriskpoäng som kan få utfärdare att blockera potentiellt bedrägliga transaktioner, och därmed minska förluster från kortfria bedrägerier.

Viktiga Utmaningar och Kontroverser:

Konsumenternas Integritetsbekymmer:
Insamlingen och analysen av omfattande transaktionsdata kan väcka integritetsbekymmer. Visa måste försäkra konsumenterna om att deras data hanteras säkert och i enlighet med integritetslagar.

Global Tillämpbarhet:
Även om VAAI Score är inställt att lanseras i USA och senare i Europa, kan dess tillämplighet och effektivitet inom olika regleringsmiljöer och marknader vara en utmaning.

Fördelar:
Starkare Bedrägeridetektering: VAAI Score erbjuder avancerade detektionsförmågor och kan potentiellt minska bedrägerier i kortfria transaktioner.
Kostnadsbesparingar på Drift: Genom att minska förekomsten av bedrägerier kan finansiella institutioner spara på driftskostnader relaterade till bedrägerihantering.
Total Investering i Säkerhet: Visas betydande investering i säkerhetsteknologi visar dess åtagande för att bekämpa bedrägerier och skydda sitt nätverk.

Nackdelar:
Falska Positiva: Trots att VAAI Score anger en 85% minskning av falska transaktioner kan vissa legitima transaktioner fortfarande felaktigt flaggas som bedrägliga, vilket kan besvära kunderna.
Försening i Global Utbyggnad: Den initiala begränsningen till den amerikanska marknaden kan göra kortinnehavare och finansiella institutioner i andra regioner mer sårbara för numereringsattacker tills den globala utbyggnaden är slutförd.

För ytterligare information kan man besöka Visas webbplats för att hålla sig informerad om de senaste utvecklingarna inom verktyg för bedrägeribekämpning och tjänster de erbjuder: Visa. Se till att URL:en skrivs in korrekt och att länken leder till Visas huvuddomän.

Privacy policy
Contact