Podniky prijímajú vedenie vo využívaní umelej inteligencie na získanie konkurenčnej výhody.

Keďže technológia umelej inteligencie (AI) pokračuje vo svojom vývoji, spoločnosti po celom svete si uvedomujú nutnosť integrovať AI do svojho strategického rozvoja. S populárnosťou platformy ako ChatGPT, záujem korporácií o AI zažíva výrazný nárast. Firmy sú dôsledné pri identifikovaní spôsobov využitia AI pre inováciu a získanie konkurenčného náskoku.

Štúdia vykonaná spoločnosťou Russell Reynolds naznačuje, že vo vedení spoločností má približne 28 % organizácií zriadené technologické pozície a 21 % pokročilo ešte ďalej v zriadení výkonných pozícií venovaných stratégii AI. V Brazílii významné spoločnosti ako Grupo Boticário a IBM podnikli aktívne kroky vymenovaním expertov na stratégiu AI.

Prerozdeľovanie zdrojov na obsadenie týchto výkonných pozícií zameraných na AI je jasným prejavom oddanosti technologickému pokroku. Lídri v týchto nových pozíciách majú kľúčovú úlohu pri vymýšľaní stratégií na integrovanie AI, čím zlepšujú operačnú efektivitu a procesy rozhodovania v rôznych oddeleniach organizácie.

Objavenie sa pozícií na čele tímu AI taktiež posiela silný signál zainteresovaným stranám, preukazujúci pevný záväzok k využívaniu technológií na podporu rastu a udržanie konkurenčnej pozície na trhu. Títo lídri sú kľúčoví pri formovaní strategického videnia firmy v súvislosti s AI a identifikácii inovatívnych príležitostí na rast.

Poradenská firma McKinsey predpokladá, že približne 75 % hodnoty prípadu využitia generatívnej AI sa bude sústrediť na štyri kľúčové oblasti: zákaznícke operácie, marketing a predaj, softvérové inžinierstvo a výskum a vývoj. Vzhľadom na túto predikciu, obsadenie AI pozície prekračuje jednoduchý trend a predstavuje významnú investíciu do udržateľnej budúcnosti firmy. Nie je však len o obsadení tejto pozície, ale aj o poskytnutí dôležitej podpory, zdrojov a odbornej prípravy pre zaistenie úspechu.

Zriadením pozície riaditeľa v oblasti AI organizácia podniká významný krok smerom k digitálnej transformácii a upevňuje svoje vedúce postavenie na trhu. Je dôležité uvedomiť si strategickú úlohu tejto novovznikajúcej technológie a investovať do správneho vedenia, ktoré povedie tento pochod do budúcnosti.

Dôležité otázky a odpovede:

Prečo spoločnosti vytvárajú pozície vedenia AI?
Spoločnosti vytvárajú pozície vedenia AI s cieľom efektívne integrovať AI do svojho strategického plánovania a operácií. Tieto pozície sa zameriavajú na inovácie a využívanie AI pre konkurenčnú výhodu, zlepšenie operatívnej efektívnosti a na informované rozhodovanie.

Aké sú hlavné výzvy spojené s pozíciami vedenia AI?
Kľúčové výzvy zahŕňajú:
– Nájdenie talentov s správnou kombináciou technickej AI odbornosti a strategického obchodného umu
– Zosúladenie etických úvah o použití AI
– Zaistenie ochrany údajov a bezpečnosti
– Integrovanie AI do existujúcej firemnej kultúry a systémov
– Prerozdelenie dostatočných zdrojov pre AI projekty a technologickú adopciu

Aké kontroverzie sú spojené s vedúcimi pozíciami v oblasti AI v podnikoch?
Medzi kontroverzie patrí:
– Potenciál AI na nahradenie pracovných miest
– Predpojatosti v AI algoritmoch a rozhodovacích procesoch
– Transparentnosť procesov a rozhodnutí spojených s AI
– Riadenie AI a zodpovednosť za rozhodnutia riadené AI

Výhody pozícií vedenia AI:
– Využívanie AI na vnútorné efektívnosti a inovácie môže viesť k zníženiu prevádzkových nákladov
– Zlepšený zákaznícky zážitok prostredníctvom personalizovaných služieb a produktov
– Možnosť robiť aktívne strategické rozhodnutia na základe dátami podporovaných poznatkov
– Posilnenie konkurenčnej pozície spoločnosti využitím pokročilých technológií

Nevýhody pozícií vedenia AI:
– Vysoké náklady spojené s náborom expertov a investovaním do nových technológií
– Riziko implementovania AI bez jasnej návratnosti investícií
– Potenciálny odpor v rámci firemnej kultúry
– Potreba neustáleho školenia a rozvoja na udržanie kroku s rýchlym tempom inovácií v oblasti AI

Odporúčané súvisiace odkazy:
Pre viac informácií o vplyve AI na podniky a vedúce pozície navštívte:

IBM
Významná práca spoločnosti IBM v oblasti výskumu a aplikácií AI je pozoruhodná, vrátane ich obchodných riešení AI a kognitívneho výpočtového systému Watson.

McKinsey & Company
McKinsey & Company publikuje podrobné správy a pohľady na trendy AI, prípady použitia a potenciálny ekonomický vplyv umelej inteligencie na odvetvia.

MIT Technology Review
MIT Technology Review ponúka premýšľané články o nových technológiách ako AI a ich vplyve na podnikanie a spoločnosť.

Upozorňujeme, že URL odkazy poskytnuté sú považované za platné k znalostiam do dátumu rez, a zahrnutie konkrétnych URL adries spoločností, ako napríklad IBM, je založené na ich relevancii pre tému a mali by sa používať s pochopením, že firemné webové štruktúry sa môžu meniť.

Privacy policy
Contact