Prawo kasjerki

Kasa fiskalna to urządzenie podatkowe – tak w roku 1995 pan Dariusz Jażyna rozpoczął szkolenie serwisantów kas fiskalnych firmy SHARP prowadzone w Pruszczu Gdańskim. Smutnym pokłosiem nieznajomości owego stwierdzenia była ekspertyza, jaką członkowie  stowarzyszenia "Wolny Elbląg" sporządzili na potrzeby postępowania, które toczy się w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu.

 

Jedna z firm ogólnokrajowych posiadająca filię w Elblągu zwolniła swoją pracownicę zarzucając jej braki w kwotach  przekazanych  do centrali  utargów. Sprawa spotkała się ze sprzeciwem i co ciekawsze, w jakiś sposób wymknęła się statystycznemu ujęciu Prokuratury OkręgowejArt. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


 

Kasjerka posądzona o nadużycie nie mieści sie w statystycznych ramach Polskiej Prokuratury, a Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące tej sprawy.

Na szczęście, z akt przedstawionych przez pozwaną pracownicę  wynika, że biegły księgowy nie potwierdził istnienia niedoborów, a Policja postępowanie umorzyła prawomocnie kończąc sprawę.

Do pisma procesowego pracodawca załączył szereg wydruków z system u informatycznego, które na jego zlecenie wykonał informatyk. Owe wydruki dokumentować miały stan przychodów do kasy przedstawicielstwa w naszym mieście. Problem jednak w tym, że owa lista operacji całkowicie nie pasowała do wartości raportów dobowych, jakie wygenerowała kasa fiskalna zainstalowana  w Elblągu.

808 stron załączników pokazujących przychód do kasy fiskalnej na tle dokumentu prywatnego, jaki przedstawił pracodawca i żmudne godziny spędzone nad analizą raportów to wkład, jaki w ową sprawę trzeba było włożyć, ponieważ ktoś nie wiedział, że kasa fiskalna to urządzenie podatkowe, a nie liczydło czy kalkulator.  

Czy pozwanie pracownika do  sądu na podstawie nierzetelnych dowodów z nieposiadającego pozytywnej opinii Ministra Finansów systemu komputerowego jest naruszeniem praw pracowniczych? Czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.