Oświadczenie

Oświadczenie

Informuję że dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu „Elblog.pl” w związku z czym do czasu powołania na stanowisko Redaktora Naczelnego mojego następcy działalność portalu zostaje zawieszona.

Mariusz Lewandowski