Koniec sądowego nierządu ???

” Od tego roku przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym ma być rejestrowany, chyba że nie będzie to możliwe ze względów technicznych. To kolejny etap nagrywania rozpraw – od połowy 2010 r. rejestrowane są już one w sprawach cywilnych, a od ponad roku w sprawach o wykroczenia.

1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzająca przepisy dotyczące nagrywania rozpraw w procesie karnym. Propozycję takich zmian w prawie zaproponował Sejmowi w grudniu 2013 r. Senat. Parlament uchwalił tę nowelizację jeszcze w zeszłej kadencji, w lipcu ub. roku. Podpisał ją pod koniec sierpnia prezydent Andrzej Duda.” donosi portal tvn 24

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/rozprawy-karne-od-tego-roku-takze-beda-nagrywane,607335.html

Od roku 2010 wielu uważnych obserwatorów postępowań sądowych zadawało sobie pytanie dlaczego proces elektronicznego utrwalania rozpraw rozpoczęto od spraw cywilnych a nie karnych ? Postępowanie cywilne z natury rzeczy dotyczy spraw majątkowych i pomimo że jest ważna nie rozstrzyga o wolności obywatela jak ma to miejsce w procesie karnym. W procesie cywilnym postępowanie dotyczy też w większości spraw wynikających ze sporów na tle dokumentów jest więc w o wiele mniejszym stopniu uzależnione od dowodów z przesłuchania świadków a to właśnie właściwe utrwalenie zeznań świadków pozwala na ich właściwą ocenę.

5427dfef7722b7fd28eb3abdc8df1a62dzi-sprawa-135136

Ale i samo nagranie rozprawy sprawy nie załatwia – przykładem sprawa Gangu Kulawego w której jedno z kluczowych zeznań świadka kontestowane przez oskarżonych zagłuszył…. przejeżdzający pod oknami sądu tramwaj…..

Fotografia z zasobów InfoElbląg
Fotografia z zasobów InfoElbląg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.