Jerzy Wilk wraca do politycznej gry z Paczką dla Bohatera.

Polityczny powrót miesiąca. Po dość długim i wyczerpującym leczeniu Jerzy Wilk wraca do społeczego życia Elblaga z paczką pod pachą. Nie jest to jednak paczka banknotów, ani paczka frazesów – jest to bardzo konkretna akcja

"Paczka dla Bohatera " .

Powody i przesłanie najlepiej przedstawi sam Poseł, oddajmy mu więc głos by sam przemówił do tych, którzy w swojej skromności nie czują się bohaterami i do tych, kórzy nie zawsze wiedzą kim jest Starsza Pani mieszkająca za ścianą, lub Starszy Pan dość niezgrabnie idący po pasach przed maską naszego samochodu.

 

 

O szacunku i pamięci z punktu widzenia tych, co przeżyli….

 

 

 

 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”.

 

    Polskie  święto  państwowe  poświęcone  żołnierzom   podziemia  antykomunistycznego i niepodległościowego,  po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r.                                                                                                                          Święto  poświęcone  Pamięci Żołnierzy  Niezłomnych,  tych, którzy  Ojczyźnie poświęcili      swoje najlepsze  lata,  szczęście osobiste,  zdrowie, a niejednokrotnie  i  życie. Bohaterów,  których powojenna  komunistyczna władza nazywała ,,bandytami”,    skazano  w    najlepszym razie na zapomnienie, ostracyzm  i potępienie.                                                                  Na szczęście stało się inaczej. Dzisiaj żyjemy w wolnej       Polsce. Po kilkudziesięciu latach przywracamy  bohaterom  należną  im  cześć i honor. Pragniemy pamiętać  i  przekazywać dzieciom  i  młodzieży  prawdziwe  oblicze  naszych dziejów.  Stawiać   za    wzór       tych, którzy              w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami. 

    Zapraszamy  Państwa   do   zapoznania   się   z   konkursami,     którym  przyświeca  idea uczczenia bohaterów walki o wolną Polskę:

1. Konkurs fotograficzny „Biało – Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

2. Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bóg, Honor, Ojczyzna”

3. Konkurs literacki  „Bohaterowie Polskiego Podziemia Niepodległościowego                                                                   1944 – 1963”

Organizatorzy konkursów:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana  im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

 

Konkursy objęte są patronatem:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Pruszak

Fundacja „Łączka”

Kwartalnik „Wyklęci”

 

Sponsorzy:


 

 

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z.o.o. w Elblągu ul.Jaśminowa  3/5/7   82-300 Elbląg

 

    Na  zwycięzców  czekają  tablety,  akcesoria  komputerowe,  nagrody książkowe  i  wiele  innych atrakcyjnych nagród !

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Biało – Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”.

 

 

1. Organizator konkursu:

    Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk

    16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana  im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

 

    e-mail: konkurs.wykleci@gmail.com

 

2. Cele konkursu:

*  kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,                                                                         

*  ocalenie od zapomnienia pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”,                                                          

*  budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,                                                                                                                                                                                                            

*  propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

 

3. Zasady uczestnictwa.

*  Termin: 1 marca

*  Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

            I. szkoły podstawowe,

            II. gimnazja,

            III. szkoły ponadgimnazjalne.

 

*  należy  wywiesić  flagę             biało – czerwoną,  zrobić zdjęcie i  przesłać  je z imieniem  i  nazwiskiem oraz adresem szkoły     autora zdjęcia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.03.2017 r.   na adres konkurs.wykleci@gmail.com.         Zdjęcia   będą   opublikowane  na        stronie  internetowej                       organizatora.  Autorzy najciekawszych fotek zostaną nagrodzeni.   

 

4. Podsumowanie konkursu.

*  uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie      podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 15.03.2017 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym”.

 

Koordynator konkursu:  Biuro Poselskie  –  55 243 -17- 80

 

 

Uwaga !

    Oprócz nagród  rzeczowych najlepsi uczniowie gimnazjów oraz szkół      ponadgimnazjalnych    będą mogli      wziąć udział  w pełni opłaconej  wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  gdzie wraz z przewodnikiem  będą mogli zwiedzić sejmowe kuluary, zjeść obiad i z bliska przyjrzeć się pracom Fundacji  „Łączka”,  gdzie  od        kwietnia  będą   wznowione  prace  ekshumacyjne  mające  na  celu odszukanie i identyfikacje ofiar komunistycznego terroru.

 

    Wysłanie    prac jest jednoznaczne  z  przeniesieniem  praw  autorskich na organizatora  konkursu oraz zgodą na publikację pracy. Proszę dołączyć skan oświadczenia o treści:

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

    Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie         danych   osobowych  i  upowszechnianie wizerunku mojego dziecka             …………………..……………….…………………..…………………..…            na potrzeby organizacji Konkursu „Biało – Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”        zgodnie z    ustawą     z       dnia  29  sierpnia  1997 r. o ochronie  danych  osobowych   ( Dz. U. z  2002 r.  poz. 926  z późn. zmianami ).

 

 

                                                                                                 ………………………………..………………….………………………….

                                                                                               ( data i podpis opiekuna prawnego )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Żołnierze Wyklęci – Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

 

1. Organizator konkursu:

    Poseł na Sejm RP Jerzy Wilk

    16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana  im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

    e-mail: konkurs.wykleci@gmail.com

 

2. Cele konkursu:

*  wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym,                                                                         

*  upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzach Wyklętych”,                                                         

*  kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy  Polskiego Państwa Podziemnego   po II wojnie       światowej,                                                                                                                                                                                                              

*  kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne.

3. Zasady uczestnictwa.

*  Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach:         

I. przedszkola,      

II. szkoły podstawowe ( kl. I – III),                                                                                                              

III. szkoły podstawowe ( kl. IV – VI )   

IV. gimnazja ( plakat ).

 

*  tematyka prac powinna dotyczyć postaci,  organizacji,       wydarzeń związanych z walkami żołnierzy podziemia    niepodległościowego   w   latach  1944   – 1963.,   czy   też   sposobów       upamiętniania ,,Żołnierzy Wyklętych”.   

 

*  technika prac dowolna,

*  format prac A – 4  lub  A – 3,

*  przyjmujemy tylko prace indywidualne,

*  każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

  1. imię i nazwisko autora, wiek
  2. klasa,
  3. adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
  4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
  5. dodatkowo  opiekunowie  prawni dzieci  biorących  udział  w  Konkursie  wyrażają  zgodę  na  zbieranie,    przetwarzanie   i      prezentację    danych         osobowych   oraz       upowszechnianie   wizerunku  przez  organizatorów    Konkursu    w    celu    jego przeprowadzenia  i  promocji  ( załącznik. nr 1 ). 

*  pracę należy przesłać na    poniższy adres w nieprzekraczalnym    terminie   do  dnia  07.03.2017 r.    ( data wpłynięcia pracy ) :

 

Biuro Poselskie Posła Jerzego Wilka

ul. Czerwonego Krzyża 2-6

82-300 Elbląg.

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.   

 

4. Podsumowanie konkursu.

 

*  uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie      podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 15.03.2017 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym”.

 

Koordynator konkursu:  Biuro Poselskie  –  55 243 -17- 80

 

Uwaga !

    Oprócz nagród  rzeczowych najlepsi uczniowie gimnazjów oraz szkół      ponadgimnazjalnych    będą mogli      wziąć udział  w pełni opłaconej  wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  gdzie wraz z przewodnikiem  będą mogli zwiedzić sejmowe kuluary, zjeść obiad i z bliska przyjrzeć się pracom Fundacji  „Łączka”,  gdzie  od        kwietnia  będą   wznowione  prace  ekshumacyjne  mające  na  celu odszukanie i identyfikacje ofiar komunistycznego terroru.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

  OŚWIADCZENIE

    Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie         danych   osobowych  i  upowszechnianie wizerunku mojego dziecka             …………………..……………….…………………..…………………..…            na potrzeby organizacji Konkursu Plastycznego                ,,Żołnierze Wyklęci – Bóg, Honor, Ojczyzna”          zgodnie  z      ustawą     z       dnia  29  sierpnia  1997 r. o  ochronie  danych  osobowych   ( Dz. U. z  2002 r.  poz. 926  z późn. zmianami ).

 

                                                                                          ………………………………..………………….…………………………………….

                                                                                                 

( data i podpis opiekuna prawnego )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego

„Bohaterowie Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944 – 1963”.

 

1. Organizator konkursu:

   Poseł na Sejm RP Jerzy Wilk oraz 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana  im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w   

                                             Elblągu   e-mail: konkurs.wykleci@gmail.com

 

2. Cele konkursu:

*  kształtowanie  postaw  patriotycznych  młodzieży     poprzez  propagowanie     i  pogłębianie     wiedzy   o drugiej konspiracji  w latach 1944 – 1963, 

*  ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego,                                                          *  rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia Polski.                                                                                                                                                                                                              

3. Zasady uczestnictwa.

*  Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: gimnazja i   szkoły ponadgimnazjalne.

*  przedmiotem   konkursu   jest   stworzenie    oryginalnej    recenzji   książki   dotyczącej   postaci, organizacji,    wydarzeń związanych  z  walkami żołnierzy podziemia  niepodległościowego  w  latach  1944   – 1963,   zachęcającej        do   jej   przeczytania.  Praca   musi   być   samodzielna  i  wcześniej niepublikowana.

*  praca  pisemna  powinna  zawierać  1 – 2  stron  tekstu  formatu        A 4. Tekst – czcionka        Ariel, 12, odstęp 1,

*  każda praca powinna zawierać  następujące informacje:

  1. imię i nazwisko autora, wiek
  2. klasa,
  3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
  4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
  5. dodatkowo  opiekunowie   prawni   dzieci  biorących  udział  w  Konkursie  i  jego  pełnoletni uczestnicy wyrażają  zgodę na  zbieranie, przetwarzanie  i  prezentację  danych osobowych   oraz    upowszechnianie    wizerunku    przez    organizatorów    Konkursu    w    celu    jego przeprowadzenia  i  promocji  ( załącznik. nr 1 ). 

*  pracę   należy   przesłać   na     adres    Organizatora   w   nieprzekraczalnym      terminie   do   dnia 07.03.2017 r. ( data wpłynięcia pracy ) na adres:

Biuro Poselskie Posła Jerzego Wilka   ul. Czerwonego Krzyża 2-6   82-300 Elbląg.

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.   

 

4. Podsumowanie konkursu.

 

*  uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie      podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 15.03.2017 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym” .

 

Koordynator konkursu:  Biuro Poselskie  –  55 243 -17- 80

 

 

Uwaga !

    Oprócz nagród  rzeczowych najlepsi uczniowie gimnazjów oraz szkół      ponadgimnazjalnych    będą mogli      wziąć udział  w pełni opłaconej  wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  gdzie wraz z przewodnikiem  będą mogli zwiedzić sejmowe kuluary, zjeść obiad i z bliska przyjrzeć się pracom Fundacji  „Łączka”,  gdzie  od        kwietnia  będą   wznowione  prace  ekshumacyjne  mające  na  celu odszukanie i identyfikacje ofiar komunistycznego terroru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

OŚWIADCZENIE

    Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie         danych   osobowych  i  upowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka             …………………..……………….……………….…………………………             na potrzeby organizacji Konkursu Literackiego  „Bohaterowie   Polskiego   Podziemia   Niepodległościowego  1944 – 1963”          zgodnie  z       ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997 r. o  ochronie  danych  osobowych   ( Dz. U. z  2002 r.  poz. 926  z późn. zmianami ).

 

                                                                                         ………………………………..………………….………………..………….……

                             ( data i podpis opiekuna prawnego      lub pełnoletniego uczestnika )

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.