سیستم بازرسی پل نوآورانه توسعه یافته برای بهبود کارایی نگهداری

تلاش مشترک باعث ظهور سامانه تجزیه و تحلیل پل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شده است

شرکت NEC، شرکت NTT DATA و دانشگاه ناگاساکی به طور مشترک یک سامانه برش‌گر برای بازرسی پل‌ها ایجاد کرده‌اند که هوش مصنوعی (AI) را با تجزیه و تحلیل داده‌های سه‌بعدی ترکیب کرده است تا صدماتی مانند ترک‌ها، لایه‌های جداشده و آرماتورهای بیرون آمده در ساختار پل را شناسایی و ارزیابی کند.

با گرفتن تصاویر اجزای آسیب‌دیده و استفاده از هوش مصنوعی برای به‌صورت خودکار تعیین و مکان‌یابی صدمات، این سامانه نه‌تنها مشکلات را شناسایی می‌کند بلکه آن‌ها را بر روی یک مدل دیجیتالی سه‌بعدی از پل متصور می‌کند. این تکنولوژی زمان بازرسی و پردازش تشخیصی را به طور قابل تخمینی 30٪ کاهش می‌دهد.

همکاری‌های استراتژیک پیشراه را راه می‌گذارند

این تلاش با شراکت‌هایی که در اکتبر 2023 آغاز شد، برای پیشبرد پیشرفت‌های حفظ پل‌ها ساخته شد. تا ژانویه 2024، سامانه آزمایش شد و نتایج هیجان‌انگیز در مارس همان سال ارائه شد.

توازن فناوری در مرکز پروژه است

سامانه بازرسی یک ترکیب توازن‌یافته از هوش مصنوعی شناسایی تصاویر NTT DATA برای تشخیص فرسایش، تجزیه و تحلیل داده‌های سه‌بعدی NEC و مدل‌های تشخیصی پل بر اساس AI دانشگاه ناگاساکی است. هدف آن ایجاد کمک‌کننده در مراحل حیاتی “بازرسی” و “تشخیص” در دوره عمر حفظ پل‌ها است.

در ابتدا، فناوری LiDAR داده‌های ابر نقاط پل‌ها را برای ساخت مدل‌های ۳D اندازه‌واقعی دریافت می‌کند. پس از افت داده‌ها توسط LiDAR، هوش مصنوعی تصاویر بخش‌های آسیب‌دیده را برای تشخیص خودکار عیب‌ها تحلیل می‌کند، که سپس به نمایندگی ۳D تزریق می‌شوند.

هوش مصنوعی ارزیابی آسیب‌های انجام شده به توجه به رهنمودهای وزارت اراضی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و گردشگری ژاپن انجام می‌دهد. نتایج که نشان‌دهنده جدیت صدمات و سلامت ساختار کلی هستند، وارد مدل تشخیصی دانشگاه ناگاساکی می‌شوند. در نهایت، AI فرآیند را با ارائه نتایج تشخیصی با استفاده از داده‌های بازرسی گذشته برای تجزیه و تحلیل جامع به اتمام می‌رساند.

توسعه یک سامانه بازرسی پل نوآورانه توسط شرکت NEC، شرکت NTT DATA و دانشگاه ناگاساکی پیشرفت مهمی را در بخش حفظ زیرساخت برجسته می‌کند. اینجا مشخصات و تجزیه و تحلیل شفافیت بیشتری را ارائه می‌دهد:

Privacy policy
Contact