یونان با نوآوری هوش مصنوعی، آینده سلامت را پذیرفتگان می‌کند.

یک تقدیر و تفاوت جدید در حوزه بهداشت در حال انجام در یونان است، به گفته نخست‌وزیر Kyriakos Mitsotakis. در کنفرانس “ygeiamou 2024 – سیستم بهداشت و چالش‌های آینده”، میتسوتاکیس برنامه دولت برای استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات بهداشتی و سلامت دیجیتال را برجسته کرد و نقش حیاتی هوش مصنوعی در انقلاب‌بخش بهداشت را تأکید کرد.

ناکارامدی‌های طولانی‌مدت سیستم بهداشتی در حال سامان‌دهی به شکل دقیق و مرحله‌به‌مرحله هستند، با ارائه موارد مندرج در بخش بازنویسی مدیر توسعه بنیادی به همراه فاقد منابع مورد نیاز برای بهبودهای زیرساختی و کاستی‌های پرسنلی در بخش بهداشت. میتسوتاکیس اهمیت توجه به حفظ حریم شخصی بیمار در هنگام اجرای راه‌حل‌های دیجیتال جدید را بهره‌می‌گیرد.

در دوره‌ای که سریع به دیجیتال انتقال می‌یابد، میتسوتاکیس نیاز به از دست رفتن سیستم‌های کاغذی قدیمی را تأیید کرد. برنامه‌هایی مانند Myhealthapp تنها آغاز یک حرکت جامع به سوی پرونده‌های پزشکی دیجیتال هستند، تضمین کردن دسترسی سریع به اطلاعات صورتگرفته است در برنامه این انقلاب دیجیتال.

علاوه بر این، میتسوتاکیس بر تمرکز دولتی بر بهداشت گرایانه، که شامل تقویت خدمات بهداشت ابتدایی، تمرکز بر مراقبت پیشگیرانه و ترغیب مسئولیت بهداشت شخصی در میان شهروندان می‌باشد، تأکید کرد.

به عنوان یکی از این فرآیند‌های مدرن‌سازی، یونان هدف گذاری می‌نماید در پی برطرف کردن فقدان تأمین مالی تاریخی سیستم بهداشت ملی خود (ESY) از طریق پذیرش هوش مصنوعی و فناوری. این تغییرات نه تنها مشکلات ساختاری فوری را برطرف خواهند کرد بلکه از طریق اقدامات پیری سالم، به جمعیتی که به سرعت درحال پیر شدن است، خدمت خواهند رسید.

در دیدار خود از انتقال به یک الگوی بهداشت، میتسوتاکیس به فناوری‌های نظارت از راه دور و تحویل دارو توسط پهپادها اشاره کرد که اکنون در ناکسوس و کیکلاه‌های کمتر، آزمایش شده‌اند، نشان می‌دهد که او متعهد به ترکیب فناوری‌های پیشرفته با خدمات بهداشتی سنتی است. از این رو، میتسوتاکیس سعی دارد محیطی را بومی کند که هوش مصنوعی و فناوری به طور موثر نقش و اعتبار نقش بهداشتی‌ها را حمایت کنند، که موجب بهبود نتایج بیمار و بهره‌وری کلی سیستم می‌گردد.

اینک، نخست‌وزیر به احتمال کارآیی هوش مصنوعی در تشخیص‌ها، از جمله برای اختلالات مانند اوتیسم سخن گفته است و ترویج آموزش بهتر بیمار درباره مزایای این تکنولوژی‌ها را مورد حمایت خود قرار داد. این تلاش‌ها منتظر است که یک انقلاب بهداشتی مهم را برگزار کند، جایی که پزشکان، فناوری و بیماران آگاه همگام وظایف خود را ایفا می‌کنند تا یک سیستم بهداشتی قوی‌تر و پیشنگرانه‌تر ایجاد شود.

اطلاعات مرتبط:
– سیستم بهداشت ملی یونان ESY یک تاریخچه بلند از چالش‌هایی از قبیل فقدان تأمین مالی، ناکارآمدی ها و نیروی کار اندک را تجربه کرده است.

Privacy policy
Contact