محققان ژاپنی ابزار هوش مصنوعی برای پیش‌بینی ترک کارکنان توسعه دادند

یک راه‌حل مبتنی بر هوش مصنوعی برای حفظ کارکنان

کارفرمایانی که نگرانی های مربوط به دوره مشغولیت یک کارمند را دارند، اکنون یک ابزار پیشرفته برای پیش‌بینی خروجی های احتمالی از شرکت خود در اختیار دارند. این ابزار هوش مصنوعی که توسط پژوهشگران ژاپنی توسعه یافته است، هدف آن کاهش نرخ جابجایی پرسنل است، از طریق فراهم کردن پشتیبانی سفارشی به کارمندان، یاری می‌رساند.

تحقیقات در داده ها برای برداشت های بیشتر

ایجاد شده توسط یک استاد دانشگاه Tokyo City University به همکاری با یک استارتاپ محلی، این الگوریتم به صورت عمیق در داده‌های کارمندان نفوذ می‌کند، از ثبت حضور تا ویژگی‌های فردی مانند سن و جنسیت. بیشتر از همه، داده های کارمندان سابقی که شرکت را ترک کرده‌اند نیز بررسی می‌کند.

پیش بینی و پشتیبانی از چالش های حرفه‌ای

کارفرمایان می‌توانند از برداشت های ایجاد شده توسط ابزار هوش مصنوعی برای فعال یاری به کارمندانی که احتمال دارد با مشکلات روبرو شوند، استفاده کنند و بدین ترتیب احتمالا آن‌ها از ترک کردن انصراف دهند. هدف ارائه یاری است بدون انذار دادن به کارمند با آخرین نتایج احتمال‌ها که توسط پیش بینی های هوش مصنوعی فاش شده‌اند.

آموزش از برنامه های تحصیلی هوش مصنوعی

ایجاد این ابزار پیش بینی در تحقیقات گذشته، مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی جهت پیش بینی احتمال خروجی دانشجویان دانشگاه‌ها بود. این تلاقی هوش مصنوعی در صحنه های مختلف نگهداری، چندپهلوی تحلیل پیش‌بینی را نشان می‌دهد.

آدرس دادن به چالش های استخدام ژاپن

با توجه به آمار دولتی که بیان می کند حدود 10٪ از دانشجویان جوان در سال اول شغل‌های خود را ترک می‌کنند و تقریبا 30٪ در سه سال اول، شرکت‌های ژاپنی بیشتر به رفاهی از نسل جوان خود توجه می‌کنند. این امر به خصوص در مواجهه با کاهش سریع جمعیت ژاپن و نتیجه ی ناتوانی کارا در بخش های فعال مختلف اهمیت زیادی دارد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص کاربردهای بیشتر هوش مصنوعی و تحقیقات پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی، شما می‌توانید به لینک‌های دامنه اصلی زیر مراجعه کنید:
MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab
DeepLearning.AI
Nature – Artificial Intelligence

Privacy policy
Contact