Το Νοητικό Γραφείο της Βαρκελώνης Ανοίγει στο DHub

Η Βαρκελώνη ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ονομάστηκε Synthetic Memory Office στο Disseny Hub Barcelona (DHub). Το έργο αυτό, βασισμένο στο δημιουργικό σύνολο Domestic Data Streamers σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και το Ίδρυμα BIT Habitat, λειτουργεί από τις 17 Μαΐου ως τις 29 Σεπτεμβρίου. Παρέχει ένα μοναδικό υπηρεσία βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη για την οπτική ανακατασκευή μη τεκμηριωμένων προσωπικών μνημείων των πολιτών της.

Η Synthetic Memory Office στοχεύει στη δημιουργία ενός αρχείου οπτικής μνήμης, χρησιμοποιώντας γεννητική τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν και να διατηρήσουν την ιστορική κληρονομιά τους. Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην ανάκτηση των ατομικών μνημείων, αλλά σχεδιάζεται επίσης να επιμελείται μια αυξανόμενη έκθεση εμπλουτισμένη με κοινές ιστορίες των κατοίκων της Βαρκελώνης.

Η ομάδα Domestic Data Streamers ηγείται σε αυτό το έργο, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος πειραματικών εργαστηρίων στο CUB, το νέο χώρο του DHub αφιερωμένο σε πειραματικές διαδικασίες και εργαστήρια με ανοιχτές πύλες. Οι διοργανωτές σχεδίασαν το έργο με στόχο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μελλοντικών γενεών.

Η διαδικασία ανακατασκευής της μνήμης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά, οι άνθρωποι αφηγούνται μια συγκεκριμένη εμπειρία σε μια συνέντευξη, η οποία μετατρέπεται χρησιμοποιώντας γεννητική τεχνητή νοημοσύνη σε εικόνες και βίντεο που οι συμμετέχοντες λαμβάνουν στο τέλος της συνεδρίας.

Αυτή η πρωτοβουλία ξεχωρίζει σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη συχνά προκαλεί ουτοπικές ή δυστοπικές προοπτικές προσφέροντας μια εναλλακτική οπτική. Επισημαίνει τη βελτίωση της ικανότητας της κοινωνίας να συνδέεται διαγενεακά αντί για την αντικατάσταση των υπαρχόντων διαδικασιών. Για πρώτη φορά, αυτές οι με τεχνητή νοημοσύνη ανακατασκευασμένες ιστορίες, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την προσωπική ταυτότητα, μπορούν να οπτικοποιηθούν.

Επιπλέον, το έργο δημοκρατοποιεί ένα εργαλείο που συνδέει γενεές, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους ηλικιωμένους να ανακαλύψουν το παρελθόν τους και τους νέους να συμμετέχουν στην ανακατασκευή του.

Οι κάτοικοι της Βαρκελώνης μπορούν να κλείσουν συνεδρίες στο Synthetic Memory Office για τη οπτική ανακατασκευή των μνημείων τους. Σε μια διαδικασία οδηγούμενη από εξειδικευμένη ομάδα διάρκειας 45 λεπτών έως 1 ώρας, οι συμμετέχοντες παράγουν τόσο γραπτή όσο και οπτική καταγραφή των ιστοριών τους. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη λειτουργία μιας συλλογικής έκθεσης ή να την διατηρήσουν ιδιωτική με φυσικές αντίγραφα των εικόνων.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια επέκταση της μελέτης “Synthetic Memories” της Domestic Data Streamers, η οποία έχει βοηθήσει στη διατήρηση των ιστοριών των μεταναστευτικών και προσφύγων κοινοτήτων. Το έργο αυτό έχει γνωριστεί διεθνώς, με την υποστήριξη πολλών ιδρυμάτων.

Ως νικητής του “La Ciutat Proactiva 2023”, αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Βαρκελώνης για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της και την πρωτοποριακή τεχνολογική καινοτομία της.

Η Σημασία της Synthetic Memory Office της Βαρκελώνης στο Ευρύτερο Πλαίσιο

Η Synthetic Memory Office στο DHub της Βαρκελώνης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για το ρόλο των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογιών στην κοινωνία, ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), και την εφαρμογή της στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σημασία αυτού του διαλόγου είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς ασχολείται με ηθικά, κοινωνικά και τεχνολογικά ζητήματα. Τα κύρια οφέλη και προκλήσεις που σχετίζονται με ένα τέτοιο έργο περιλαμβάνουν:

Κύρια Οφέλη:
Διεγενερατική Σύνδεση: Χαρίζει μια μοναδική σύνδεση μεταξύ νεότερων και παλαιότερων γενεών, γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω κοινών ιστοριών και αφηγήσεων.
Πολιτιστική Διατήρηση: Η πρωτοβουλία βοηθά στη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαρκελώνης αρχειοθετώντας προσωπικές ιστορίες που ενδεχομένως δεν θα είχαν τεκμηριωθεί διαφορετικά.
Προσβασιμότητα: Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, δημοκρατοποιεί τη διαδικασία καταγραφής μνημείων, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη για ευρύτερο φάσμα ατόμων.
Καινοτομία: Το θέτει τη Βαρκελώνη στην πρωτοπορία της τεχνολογικής καινοτομίας, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργική αφήγηση και την ιστορική διατήρηση.
Συμμετοχή της Κοινότητας: Το έργο ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, ενισχύοντας έτσι τη σχέση τους με την ιστορία της πόλης τους.

Κύριες Προκλήσεις και Προβληματικά Θέματα:
Ακρίβεια: Αμφισβήτηση της ακρίβειας και αυθεντικότητας των μνημείων που ανακατασκευάζονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθώς μπορεί να μην αποτυπώνουν πλήρως τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης ανάμνησης.
Απορρήτου

Privacy policy
Contact