Καινοτομία τεχνητής νοημοσύνης στην Τραπεζική Βιομηχανία: Η ανεκμετάλλευτη δυναμική διατρέχει κινδύνους

Οι Τράπεζες Αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Αποδοχή του Πλήρους Δυναμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης, Δείχνει Συγκεντρωτική Μελέτη

Μια πρόσφατη ανάλυση υποδεικνύει ότι η προσαρμογή του τραπεζικού τομέα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) υστερεί σημαντικά, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό τους. Ενώ η τεχνολογία έχει αποτελέσει κύριο πυλώνα στη βιομηχανία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόκληση στην αναγνώριση της στρατηγικής εφαρμογής της AI για καινοτομία και αποδοτικότητα.

Επείγουσα Ανάγκη για Στρατηγική Εφαρμογή της AI στον Τραπεζικό Κλάδο

Η αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα ωθεί τις τράπεζες λιανικής να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων στα μοντέλα επιχειρήσεών τους. Με έμφαση στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, οι έξυπνες λύσεις που τροφοδοτούνται από AI θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση δομικών θεμάτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασιζόμενη σε μια σύνθετη μελέτη από την Capgemini, η οποία αξιολόγησε 250 τράπεζες λιανικής, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την εφαρμογή της AI. Μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτών των τραπεζών έχει συστήσει ένα σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση της μετασχηματιστικής τους διαδικασίας με τη χρήση της AI, αν και η πλειοψηφία προτίθεται να αυξήσει τις επενδύσεις της στην ψηφιακή μετασχηματιστική διαδικασία μέσα στο επόμενο έτος.

Παγκόσμιο Τοπίο Έτοιμοτητας στην AI στον Τραπεζικό Κλάδο

Η έρευνα αποκάλυψε μια έντονη παγκόσμια ανισότητα όσον αφορά την έτοιμοτητα στην AI μεταξύ των τραπεζών. Οι περιφερειακές διαφορές πολλαπλασιάζουν το θέμα, με τις τράπεζες της Βόρειας Αμερικής να εμφανίζουν κάπως καλύτερη προετοιμασία σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς και ασίας-ειρηνικού χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Capgemini για εμβέλεια στις μελέτες AI σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής.

Θυμηθείτε ότι σε αυτόν τον δυναμικό τομέα, τα URL και η εγκυρότητα των συνδέσμων ενδέχεται να αλλάξουν με τον καιρό, και πάντα συνιστάται η επαλήθευση του συνδέσμου πριν τον κοινοποιήσετε.

Privacy policy
Contact