Η Τουρκία Προωθεί την Εθνική της Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Επιτροπή Καθοδήγησης της Τουρκίας για τη Στρατηγική Εθνικής Τεχνητής Νοημοσύνης συνήλθε υπό την προεδρία του Τζεβντέτ Γιλμάζ στο Προεδρικό Μέγαρο για να αξιολογήσει την πρόοδο και να θέσει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ικανοτήτων της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τη συνάντηση, ο Γιλμάζ υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιακής και ευέλικτης μετασχηματιστικής διαδικασίας που κινείται από εφαρμογές βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Γιλμάζ επέσημειώσε την εκθετική αναμενόμενη αγορά ανάπτυξης για την τεχνολογία της AI, από 208 δισ. δολάρια το 2023 σε μια εκτιμώμενη αξία των 1,9 τρισ. δολαρίων έως το 2030, σύμφωνα με την Statista. Επισήμανε το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 1,5% τα επόμενα δέκα χρόνια και να επηρεάσει 300 εκατομμύρια πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Η Πρόοδος στην Υλοποίηση της Στρατηγικής της Τουρκίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη 28 έργων μέσω της Κλήσης του Οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης του TÜBİTAK το 2022 και το 2023, αντανακλά την εθνική δέσμευση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιλμάζ αναφέρθηκε επίσης σε επερχόμενες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων 71 νέων προγραμμάτων προπτυχιακών και επιμόρφωσης που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα τη χρήση των μεγάλων δεδομένων, με τον Γιλμάζ να ανακοινώνει την ενσωμάτωση υψηλού όγκου δεδομένων ιδρυμάτων, όπως το TÜİK, το SGK και η Υπηρεσία Εσόδων, στην Επιτροπή. Συλλογικά έργα που εμπλέκουν δημόσιους φορείς, τον ακαδημαϊκό τομέα και τον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται επίσης εν εξελίξει για την ενίσχυση των δημόσιων εφαρμογών του δημόσιου τομέα που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ηγείται των προσπαθειών για την ανάπτυξη ενός εθνικού μεγάλου μοντέλου γλώσσας, ένα άλλο επιχείρημα για την πολυδιάστατη προσέγγιση που ακολουθεί η Τουρκία στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γιλμάζ υπογράμμισε την ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για να αποφευχθεί η υστέρηση στον επιταχυνόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% του προηγουμένως υιοθετημένου σχεδίου δράσης και έχει καθιερωθεί ένα νέο σχέδιο που περιλαμβάνει πάνω από τριάντα νέες δράσεις. Αυτό το σχέδιο επικεντρώνεται στην προώθηση ενός παραγωγικού περιβάλλοντος τεχνολογίας AI, στην ενίσχυση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου πόρου για την υποστήριξη των τομέων ανάπτυξης της κοινωνίας.

Στη συζήτηση περί της προαγωγής της Εθνικής Στρατηγικής της Τουρκίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπάρχουν αρκετά σχετικά γεγονότα και συμφραζόμενα που μπορούν να εμπλουτίσουν το άρθρο, αν και ενδεχομένως να μην αναφέρονται εξαρχής:

Γεγονότα:
– Οι προηγούμενες προσπάθειες της Τουρκίας για την προώθηση της ψηφιακής μετασχηματιστικότητας και της υιοθέτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα για την αύξηση της αποδοτικότητας.
– Η χώρα έχει μία νεανική και γρήγορα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακή βάση, η οποία αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεδομένου ότι υποδηλώνει την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας και μια δημογραφική ομάδα που ενδεχομένως να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέες τεχνολογίες.
– Η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας της παραχωρεί στρατηγική σημασία στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ίσως επηρεάσει τις συνεργασίες της και το είδος των εφαρμογών της που επιλέγει να προτεραιώσει.

Βασικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα και οι απαντήσεις τους:
Ποια είναι η κίνητρα πίσω από την επένδυση της Τουρκίας στην τεχνητή νοημοσύνη; Η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα πιθανά οικονομικά οφέλη, την ανάγκη να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και την ευκαιρία να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής των πολιτών της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Πώς θα διασφαλίσει η Τουρκία ότι η εργατική δύναμή της είναι έτοιμη για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης; Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την καθιέρωση νέων προγραμμάτων προπτυχιακών και επιμόρφωσης που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως υπονοείται από το άρθρο, για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων.

Προκλήσεις και Προκλητικά Θέματα:
Απορρήτου Δεδομένων και Ασφάλεια: Με την προτεραιότητα της κυβέρνησης στη χρήση των μεγάλων δεδομένων, υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά το απόρρητο των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών πληρ

Privacy policy
Contact