Έρευνα Δείχνει Μεικτά Συναισθήματα Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη Ανάμεσα στους Γερμανούς

Η δημόσια γνώμη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παραμένει διχασμένη στη Γερμανία. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θεωρεί αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία ως πηγή πιθανής ανησυχίας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από την YouGov για τη Deutsche Presse-Agentur, περίπου ένας στους τρεις Γερμανούς βλέπουν κυρίως κίνδυνους που σχετίζονται με την AI, αντί για τα προνόμια που θα μπορούσε να φέρει στην κοινωνία.

Στην έρευνα, η οποία περιελάμβανε πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, το 30% τονίζει την ανησυχία τους για τους κινδύνους που υπερβαίνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η AI. Εν τω μεταξύ, το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί τις ευκαιρίες σε πιο θετικό φως. Ωστόσο, ένα σημαντικό 39% αισθάνθηκε αναποφάσιστο ή παραδέχθηκε ότι δεν έχει επαρκή κατανόηση της AI για να διαμορφώσει άποψη.

Τα επίπεδα υιοθέτησης των τεχνολογιών της AI μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν σχετικά μέτρια: το 56% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ απευθείας AI, και μόνο το 36% έχει τουλάχιστον μία φορά εξετάσει τέτοιες τεχνολογίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως άτομα κάτω των σαράντα ετών ήταν πιο πιθανό να έχουν ερθει σε επαφή με την AI, με περισσότερους από το μισό αυτού του γενικού πληθυσμού αναφέροντας προσωπική εμπειρία με αυτή.

Η προσωπική χρήση των τεχνολογιών της AI φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη από την επαγγελματική χρήση μεταξύ αυτών που έχουν έλθει σε επαφή μαζί τους, με το 81% να υποδεικνύει προσωπική εξερεύνηση των εφαρμογών της AI. Αντίθετα, η AI στον χώρο εργασίας έχει βιώσει το 36%, και το 15% την έχει συναντήσει σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης σκεπτικισμό όσον αφορά την έτοιμοτητα των γερμανικών εταιρειών για την AI επανάσταση. Ένα σημαντικό 39% των πολιτών θεωρεί αυτές τις εταιρείες ‘κάπως αδύναμα προετοιμασμένες’ για μελλοντικές τεχνολογίες όπως η AI, και άλλο 9% αντιλαμβάνονται την κατάσταση ως ‘πολύ κακή’. Η αισιοδοξία φαίνεται να είναι περιορισμένη, με μόλις το 3% θεωρώντας τη θέση ‘πολύ καλή’ και το 20% ‘αρκετά καλή’. Σχεδόν το τρίτο είτε δεν ήξερε είτε δεν παρείχε καμία απάντηση στην ερώτηση.

Τα ευρήματα δημιουργήθηκαν από μια αντιπροσωπευτική μελέτη που διεξήχθη από τις 5 έως τις 10 Απριλίου, μεταξύ ενηλίκων που κατέχουν τη γερμανική υπηκοότητα.

Privacy policy
Contact