Dzień Pracownika Socjalnego

Jak co roku w listopadzie w naszym mieście obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonych przez elbląski samorząd, jako święto wszystkich osób związanych z pomocą i integracją społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych.

Jest to wyjątkowy i szczególny dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracy osób związanych z pomocą społeczną, zarówno zawodowo jak i społecznie.

 

Z tej okazji Prezydent Miasta Elbląg Pan Witold Wróblewski kieruje swoje podziękowania i życzenia do wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach niosących pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, oraz osób związanych z działalnością społeczną w sferze pomocy i integracji społecznej:

 

         Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za niezwykle ważną, sumienną i odpowiedzialną pracę, wymagającą niezwykłego zaangażowania, profesjonalizmu oraz empatii.

         Dziękuję za trud, ofiarność i poświęcenie włożone w wykonywanie codziennych obowiązków oraz życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu, życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji   i  wytrwałości w pokonywaniu trudności.

 

 

Tradycyjnie, podczas dzisiejszej uroczystości Prezydent nagrodzi pracowników pomocy społecznej, w tym MOPS, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz środowiskowych domów samopomocy. W bieżącym roku Prezydent przyznał nagrody 56 osobom:

Za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych:

Izabela Babraj – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus”.

Za wzorowe kierowanie placówkami pomocy i integracji społecznej:

  1. Siostra Halina Rydzy – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi
  2. Aleksandra Kojtych – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
  3. Iwona Pietraszkiewicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Małgorzata Kasprzyk – Sawościan

Danuta Orlikowska

Anna Molińska

Jadwiga Popiel

Mariola Czerpińska

Tomasz Łubiński

Sabina Pokrzywińska

Grażyna Stefanowicz – Burkiewicz

Anna Wnuk

Adrianna Sijka – Kłusewicz

Zofia Tkacz

Ewa Komycz

Jerzy Karpowicz

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

         Marek Nowicki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2

Magdalena Jabłońska

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3

Marta Bielaska

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Anna Grochocka

Magdalena Wandyk

Jarosław Sałahub

Zofia Czaczkowska

Antoni Jonaszko

Alicja Marcinkowska

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Grzegorz Klepacki

Daniel Kazimierski

Anna Szulc

Ewa Golik

Krystyna Juchniewicz

Mariusz Bednarski

Wioletta Kubaszek

Monika Niedzielska

Helena Gransicka

Jolanta Król

Barbara Gleszczyńska

Zbigniew Pisarkiewicz

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

Alicja Papierkiewicz

Małgorzata Masełko

Edyta Rożyńska

Wioletta Zając

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1

Ewa Torbicz

Joanna Kurowska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2

         Katarzyna Chuchra

Anna Wilczyńska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3

Karolina Hołody

Katarzyna Wojenkowska

 

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

Katarzyna Pawlicka

Warsztaty Terapii Zajęciowej  prowadzone przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”

Wioleta Kłos – Żubertowska

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Krzysztof Widźgowski

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty

Anna Żubrowska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi

Beata Szymuś

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Halina Cichalewska

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”

 

         Katarzyna Brzuziewska

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Aleksandra Kwiatkowska

Samorząd elbląski prowadzi, finansuje i wspiera jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Zleca również szereg zadań do realizacji organizacjom pozarządowym, zarówno tych obowiązkowych, jak i fakultatywnych udzielając dofinansowania tych zadań. Są to zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki alkoholowej.

 

W Elblągu funkcjonują 24 placówki pomocy społecznej, zarówno dzienne jak i całodobowe – ośrodek pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej. Placówki te zapewniają opiekę i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

 

Kadra tych placówek to 588 osób.

 

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi ogółem 55,5 mln. złotych, co stanowi niemal 10% całego budżetu Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.