„Dobra Zmiana” ?

W styczniu poseł Jerzy Wilk złożył interpelacje odnośnie umorzenia opłaty legalizacyjnej nałożonej na rodzinę wielodzietną żyjącą w bardzo trudnej sytuacji finansowej i bytowej. Opłatę nałożył 24 grudnia 2014r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu, a odmówił jej umorzenia ówczesny wojewoda warmińsko-mazurski – pan Marian Podziewski (PSL). Dzięki staraniom Posła w całości umorzono nałożoną kwotę (50.000zł) w rezultacie czego, ojciec rodziny nie będzie zmuszony do wyburzenia dobudówki, która stała się pokojem dla jego dzieci.
Decyzje Poseł otrzymał 4 lutego, a już następnego dnia osobiście pojechał wręczyć ją panu Krzysztofowi. Zaskoczenie było ogromne, nie brakowało wzruszeń i pozytywnych emocji.

Jak widać można pomagać, a #DobraZmiana dzieje się na naszych oczach, trzeba tylko chcieć ją dostrzec

Pozdrawiam, Anna Szczepańska

Asystent Posła na Sejm RP Jerzego Wilka

 

indeks


 

Od Redakcji :

Publikujemy komunikat biura poselskiego acz z dwoma uwagami. Pierwsza to ta że po raz pierwszy biuro poselskie przesyła informację o pracy posła i widać w tej informację szkołę Pani Moniki Borzdyńskiej która jak widać wprowadziła dobre zwyczaje do elbląskiego PiS-u .

 

Druga uwaga dotyczy chyba jednak źle użytego hasła „Dobra Zmiana” ponieważ akurat ta informacja powinna znaleźć się pod hasłem „koniec patologii”.  Sposób w jaki działa administracja w naszym województwie jest skandaliczny – widać to do lat. Zapisy które to potwierdzają znajdują się w Strategii opracowanej przez Jacka Protasa / Platforma Obywatelska/ i pomimo tej strasznej wiedzy zarząd Województwa w ramach konsensusu politycznego tolerował wszystko co się na ową złą prace składało.

Tolerowano  swoistą formę rozdawnictwa zleceń urzędów marszałkowskich firmą powiązanym z politykami Platformy Obywatelskiej /czego przykładem były choćby  zlecenia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego związane z drogami wodnymi regionu  dla Oficyny „Oko”stanowiącej własność żony obecnego senatora Jerzego Wcisły reprezentującego oczywiście Platformę Obywatelską / i specyficzna polityka przetargowa której odprysk stanowi Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i prawdopodobne „ustawienie” w nim przetargu na rury preizolowane w ramach projektu unijnego na około 20 000 000 zł . Tę sprawę bada właśnie Centralne Biura Antykorupcyjne.

Łukasz Piśkiewicz i Grzegorz Nowaczyk -Prezydent Elbląga odwołany w Referendum z roku 2013.


 

Obecny senator Jerzy Wcisła podczas konferencji prasowej po skutecznym Referendum Elbląskim .


 

Co łączy oba te przykłady patologii w polskiej administracji i spółkach miejskich poza przynależnością obu ich ” niechlubnych bohaterów ” do Platformy Obywatelskiej ?

Obaj bardzo mocno zwalczali akcję referendalną która doprowadziła do zmiecenia władz Elbląga w roku 2013 i pokazała w jakiej patologii tonęło nasze miasto.

Kazimierz Falkiewicz pełnomocnik grupy referendalnej „Wolny Elbląg” w siedzibie Komisarza Wyborczego składa trzynaście i pół tysiąca podpisów popierających inicjatywę odwołania władz miasta .

 

Przypomnijmy też że po skutecznym referendum odwoławczym Jerzy Wilk dzięki  poparciu Lecha Kraśniańskiego / Wolny Elbląg / i Edmunda Szweda / Partia Elblążan/  objął urząd Prezydenta Elbląga .

 

Program dobra zmiana powstał w roku 2015 ale program zwalczania patologi jaka toczyła Polskę powstał dużo wcześniej i zjednoczył wiele środowisk nie koniecznie politycznych.

Dobrze że postulaty te dziś zaczyna się realizować czego aktywność Jerzego Wilka jako Posła Ziemi Elbląskiej jest namacalnym dowodem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.