Банка Шинхан се обръща към изкуствен интелект за бъдещето на напредналите банкови услуги.

Шинхан Банк, заедно с Hyosung TNS и LG CNS, обявиха партньорство на 11 март с цел да представят бъдещи банкови услуги, които разчитат на напреднали технологии на изкуствен интелект (ИИ). Съюзът цели да революционира клиентските преживявания, като интегрира ИИ с финансовите услуги.

Чрез това партньорство трите компании планират да се съсредоточат върху няколко иновативни проекта. Те ще обхващат съвместно разработване на модели на генеративен ИИ, подобряване на безнадзорното банкиране чрез ИИ и цифрови устройства, както и създаване на постоянна колаборативна платформа за тестване и прилагане на нови технологии на ИИ.

Шинхан Банк се посвещава на изграждане на ново обкръжение на клони, което се ръководи от концепцията за съжителство на хората с ИИ. Целта е да подобри стойността за клиентите и да създаде банкова среда без ограничения относно времето и пространството.

Банкът създава единна работна група (TFT), която ще функционира от частния клон на Шинхан Банк „Дигитален клон“, като се има предвид настоящата употреба на ИИ в различни банкови операции.

Президентът на Шинхан Банк очаква, че използването на разнообразни цифрови устройства, усилени от ИИ, ще направи банкирането „по-лесно, по-удобно и вдъхновяващо ново“, което значително ще подобри общото преживяване на клиентите.

Освен това Шинхан Банк активно въвежда ИИ в бизнес модела си, създавайки контактен център с ИИ за обслужване на клиенти и разпределяйки над 150 ИИ банкери по цифрови чекове национално. Те също така използват „ИИ СТУДИО“, платформа за ИИ без кодиране, която персонализира услугите чрез анализ на данни за клиентите, в националните клонове за подобрено клиентско управление и консултиране.

Технологията на ИИ бързо трансформира банковия сектор, а сътрудничеството на Шинхан Банк с Hyosung TNS и LG CNS е част от по-широко движение за интегриране на тези напредъци във финансовия сектор. Тези иновативни технологии могат да предложат няколко значителни предимства:

Предимства:

Подобрено клиентско преживяване: ИИ може да осигури персонализация в мащаб, като предлага на клиентите персонализирани съвети и решения, което може да подобри удовлетворението и лоялността.
Оперативна ефективност: Автоматизацията на рутинните задачи с ИИ може да намали разходите и да увеличи ефективността, позволявайки на човешките служители да се съсредоточат върху по-сложни проблеми, които изискват човешка намеса.
24/7 Обслужване: Услугите, усилени от ИИ, могат да бъдат на разположение по всяко време, като предоставят на клиентите помощ, когато те я изискват, без ограниченията на традиционните часове на банково обслужване.
Подобрена сигурност: ИИ може да се използва за откриване и предотвратяване на измамна дейност, като идентифицира модели, които могат да покажат подозрително поведение.

Забележки: Въпреки ясните предимства на ИИ, съществуват значителни предизвикателства и спорове, свързани с интегрирането на ИИ в банковия сектор:

Основни Предизвикателства/Спорове:

Защита на данните: Използването на ИИ в банковия сектор често включва събирането и анализа на големи количества лични данни, което поражда загриженост за поверителността и възможността за компрометиране на данните.
Съкращаване на работни места: Автоматизацията на банковите задачи може да доведе до загуби на работни места или преходи за служители на банката, което налага преквалификация и обучение.
Алгоритмична Предразсъдъчност: ИИ се основава тежно на данни за учене, и ако данните са предразсъдъчни, решенията на ИИ също могат да бъдат предразсъдъчни, което може да доведе до несправедливо третиране на определени групи клиенти.
Съответствие с Регулации: Гарантирането, че системите на ИИ съответстват на финансовите регулации е от съществено значение, но бързо развиващата се природа на ИИ предизвиква трудности за регулаторите да следят този процес.

Въпреки че банки като Шинхан Банк продължават напред с тези технологии, те трябва внимателно да управляват тези предизвикателства, за да се гарантира, че внедряването на ИИ служи на най-добрите интереси на клиентите и обществото като цяло.

За да научите повече за Шинхан Банк, можете да посетите основния им уебсайт чрез този линк: Шинхан Банк. Винаги запомнете да посещавате само официални и сигурни уебсайтове за точна информация и безопасно сърфиране.

Privacy policy
Contact