Нови стратегии, използвани за борба с кражбата на електрозахранване в Сибир

Росети Сибир разгъва изкуствен интелект за борба с кражбите на електроенергия в целия си обслужван регион, включително Забайкалски край. Главният изпълнителен директор Павел Акулин неотдавна обяви на пресконференция, че дигитална революция е в ход в операциите на компанията, което значително модернизира начина, по който услугите за обществено нужди управляват разпределението и потреблението на електроенергия.

Подчертавайки успеха на дигиталната трансформация, 98% от клиентските договори вече се изпълняват онлайн, което позволява по-бързо обслужване, спестяващо време на жителите на Сибир, които вече не се нуждаят да посещават офиси лично или да стоят в опашки за услуги. Едновременно с това, интелигентни електронни устройства се използват за мониториране на потребителските шаблони на електроенергия, което е ключова част от стратегията за откриване и ограничаване на случаите на кражби на електроенергия.

Смарт счетоводители създават разлика в Забайкалски край, където над 92 000 броя са инсталирани, което представлява 36% от всички счетоводителни устройства в района. В момента тези смарт счетоводители се комбинират с системи за изкуствен интелект, които автоматично идентифицират потенциални кражби, намалявайки зависимостта от физически проверки от инженери.

Развитите аналитични системи на компанията също играят ключова роля в предотвратяването и борбата с бедствията. Тези системи са способни да предвидят пътя на пожарите, намаляват уврежданията на предавателните линии и се подготвят за екстремни метеорологични явления. Чрез обработка на големи колекции от информация, включително модели на времето, данни от сателити, статистика за аварийност на оборудване и потенциални рискове, тези системи предлагат планове за действие и предупредителни мерки с цел намаляване на възможните вреди.

Освен това компанията е създала платформа за обмен на актуални данни с хастивите служби, други мрежови компании и местни ситуационни центрове, гарантирайки добре координиран отговор по време на инциденти чрез унифицирана комуникационна система. Този колаборативен подход подобрява общата устойчивост на електрическата инфраструктура на региона.

Кражбите на електроенергия в Сибир: Преглед на стратегиите за ограничаване

Кражбата на електроенергия е широко разпространено предизвикателство за доставчиците на енергия по целия свят, което води до значителни загуби от приходи и неефективност на мрежата. В Сибир, където климатът може да бъде строг, а инфраструктурата е издържана върху големи територии, има допълнителна сложност при управлението и наблюдението на мрежата. Въвеждането на изкуствен интелект от Росети Сибир, основна електропреносна компания, представлява трансформационен подход към този проблем.

Важни въпроси и отговори:

Как изкуственият интелект помага за откриване на кражби на електроенергия? Изкуственият интелект помага при проучването на шаблоните на електроенергия и може автоматично да отбележи неизправности, подсказващи за кражби, като необичайни увеличения на потреблението или консумация, която не кореспондира с познатите клиентски профили.

Какво са смарт счетоводителите? Смарт счетоводителите са напреднали уреди за измерване, които регистрират употребата на електроенергия в реално време и могат да комуникират тази информация обратно към доставчика за наблюдение и фактуриране.

Основни предизвикателства и спорове:

Предизвикателството на внедряването на технологията на изкуствен интелект и смарт счетоводителите се състои в първоначалните разходи и необходимостта от сложна ИТ инфраструктура. Отдалечените райони могат да имат ограничен достъп до необходимата свързаност, което прави трудно пълното внедряване на такива системи.

Предимства и недостатъци:

Предимства:
– Подобрена точност при откриването на кражби води до намаление на загубите за доставчика.
– Подобрена способност да се предсказва и отговаря на бедствия подобрява надеждността на доставката.
– Онлайн изпълнение на клиентските договори увеличава удобството и ефективността.

Недостатъци:
– Първоначалните разходи за инвестиции са значителни.
– Съществува потенциален риск от злоупотреба с клиентски данни или нарушение на личната неприкосновеност.
– Съпротива от страна на потребителите или служителите към новите технологии може да затрудни приемането.

За свързана информация и прозорец в по-широкия контекст на управление на енергията и стратегиите за ограничаване на електроенергийните кражби, заинтересованите читатели могат да посетят Международната Енергийна Агенция на IEA или официалния уебсайт на Росети, майка компания на Росети Сибир на Rosseti.

Усилията на Росети Сибир представляват голям скок към интегрирането на дигитални решения в управлението на електромерната мрежа на региона, което я насочва към съвременни практики, които много доставчици в целия свят въвеждат за справяне с подобни предизвикателства. Въпреки че използването на технологията предлага убедителни предимства, е жизненоважно да се справим внимателно със задачите – особено тези, свързани със защитата на личните данни на клиентите и интеграцията на технологиите в отдалечени места.

Privacy policy
Contact