Микрософт и Open AI планират огромния $115 милиарден „Stargate“ център за данни

В революционна стъпка, гигантите в сферата на технологиите Microsoft и Open AI разработват планове за изграждане на колосален център за данни, наречен „Stargate“. Този проект би надминавал по мащаб типичните центрове за данни, с основна стойност, равна на инвестициите за приблизително сто стандартни обекти.

Stargate се издига като най-голямото предвидено от сътрудничеството в серия центрове за данни и обещава изменение към независимост от всякакъв чип производител. Вместо да разчита на графичните процесори на Nvidia (GPUs), както е правено преди, планираният център за данни цели към архитектура без определен доставчик. Централната идея е да се свържат частите на Stargate, за да се създаде нещо, което може да се сравни със суперкомпютър с мощта на един милион процесора.

Мащабът на инвестицията тук е монументален, приблизително трикратно повече, отколкото Microsoft са отделили за сървърите и инфраструктурата си през само 2023 година, потвърждавайки големината на Stargate. Тази предприемаческа инициатива се вписва в амбициите на създаденото от Microsoft етърнет консорциум, който цели да насърчи сътрудничеството и иновациите на безпрецедентен мащаб.

В момента на публикацията, впечатляващата пазарна стойност на Nvidia е 2 трилиона долара, с Microsoft и Apple единствено надхвърлящи тази цифра. Подобни начинания от страна на Microsoft и Open AI утвърждават техните доминиращи позиции в сферата на технологиите и представляват значителен скок към технологичната самостоятелност и иновация.

Важност на Архитектурата без Определен Доставчик
Преходът към архитектура без определен доставчик в проекта на центъра за данни Stargate е значим, тъй като позволява на Microsoft и OpenAI по-голяма гъвкавост и независимост при избора на процесори. Този подход може да намали рисковете, свързани с нарушения във веригата на доставки, и да ограничи потенциалното монополистично ценообразуване от страна на един чипов доставчик.

Предизвикателства и Контроверзии
Едно от основните предизвикателства при изграждането на такъв огромен център за данни е консумацията на енергията и околното въздействие. Центровете за данни са известни с високата им енергийна консумация, а въглеродният им след е оспорван, от страна на околните. Освен това, тъй като този проект се осъществява съвместно с OpenAI, може да има загриженост по отношение на етичното използване на изкуствения интелект и потенциалната монополизация на напредналите технологии за изкуствен интелект от водещите технологични компании.

Предимства на Центъра за Данни Stargate
Основното предимство на центъра за данни Stargate е потенциалът му да увеличи значително изчислителната мощ налична за Microsoft и OpenAI, което би било полезно за напреднали изследвания и развитие в областта на изкуствения интелект, облачните услуги за компютри и други. Освен това, увеличената самостоятелност по отношение на хардуера може да доведе до повече иновации и потенциално по-ниски разходи на дългосрочна основа.

Недостатъци
Недостатъкът на такъв мащабен проект може да включва споменатото потребление на енергия и възможното отрицателно екологично въздействие. Освен това, огромните разходи за инвестиции могат да представляват финансови рискове, ако технологията бъде бързо остаряла поради бързия ход на технологичната индустрия.

Ако желаете да проследите актуализации или да получите повече информация от компаниите, включени в проекта, можете да посетите основните домейни на Microsoft и Open AI чрез следните линкове:
Microsoft
OpenAI

Важно е да се отбележи, че реалните команди да се добавят хипервръзки (с използването на етикета за препратки) не могат да бъдат коректно демонстрирани в този контекст. Въпреки това, като замените „URL на домейна“ с истинския URL и „наименованието на линка“ със съответното име на компанията, форматирането би генерирало кликваеми връзки на уебстраница.

Privacy policy
Contact