Авантюра на замъка с изкуствен интелект: Колес Груп представя революционния си подход към търговията

Колес Груп, водещ ритейлър, е направил значителни крачки в осигуряването на мощта на изкуствения интелект (ИИ) за подобряване на своите операции. За последните осем години компанията е развила около 19 големи модела на ИИ, насочени главно към оптимизиране на операциите си. Въпреки това Колес Груп в момента се стреми да разшири своите способности за използване на ИИ, за да разкрие пълния потенциал на тази технология.

Силвио Джорджио, Главен мениджър по данни и интелигентност в Колес Груп, подчерта начина, по който компанията преминава от стартиране на ИИ към неговото разширяване. С огромен брой модели на ИИ, вече налице в производство, компанията има за цел да разшири своята визия за използване на ИИ и да „демократизира“ достъпа до данни, така че повече екипи в организацията могат да използват инструментите на ИИ. Този подход включва упълномощаването на екипи извън областта на данните до възможността да изследват и анализират данни за иновативни приложения.

Освен разширяването на използването на ИИ, Колес Груп си поставя за цел да приоритизира интелигентната автоматизация и да подобри усилията за персонализация. Чрез инвестиции в предоставянето на най-добрите цени и персонализирани преживявания на клиентите, компанията се стреми към постоянно подобрение. Джорджио също така подчерта еволюиращия технологичен стек, при който Колес Груп вече използва съществуващи решения за ИИ, вместо да изгражда всичко от самото начало.

С фокус върху отговорното приемане на ИИ, Колес Груп се ангажира да гарантира управление на данните и моделите. Етичните аспекти, свързани с ИИ, са от съществено значение, а ритейлърът осъзнава необходимостта от отговорно разгръщане. Компанията търси „печеливши решения“, които едновременно благоприятстват както членовете на екипа, така и клиентите.

Колес Груп е използвала мощта на интелигентния ръбови пързаледник (ИРП) за стартиране на АИ модели в своите търговски обекти. ИРП се базира на Microsoft Azure Stack HCI, Azure AI и ML, позволявайки ефективно и мащабируемо разгръщане на технологията на ИИ. ИРП премахва необходимостта от индивидуална инфраструктура за всеки АИ модел, гарантирайки оптимизирано приложение и намалена сложност.

Поглеждайки към бъдещето, визията на Колес Груп за ИИ се фокусира върху клиентоцентричните приложения. Докато подобренията в операциите са били от значение в миналото, компанията сега цели да подобри преживяването на клиентите чрез ИИ-базирани решения.

ЧЗВ

Какво е Колес Груп?

Колес Груп е водещ ритейлър, който действа в Австралия.

За колко време Колес Груп разпространява изкуствения интелект?

Колес Груп прогресивно разпространява изкуствения интелект през последните осем години.

Колко AI модела са в момента в производство в Колес Груп?

Има около 19 големи AI модела в производство в Колес Груп.

Каква е целта на визията за AI на Колес Груп?

Колес Груп си поставя за цел да разшири визията си за AI, да демократизира достъпа до данни и да упълномощи повече екипи да използват AI способности.

Как използва Колес Груп интелигентния ръбови пързаледник?

Колес Груп използва интелигентния ръбови пързаледник (ИРП), който се базира на Microsoft Azure Stack HCI, Azure AI и ML, за стартиране на AI модели в своите търговски обекти.

Какъв е фокусът на Колес Груп в бъдещите AI приложения?

В бъдещите AI приложения, Колес Груп се стреми към приемане, което е насочено към клиента, за да подобри общото преживяване на клиентите.

Източник: [Официален уебсайт на Колес Груп](https://www.colesgroup.com.au/)

Колес Груп действа в ритейл сектора в Австралия, където е водещ ритейлър. Компанията е стъпила в областта на изкуствения интелект (AI) в последните осем години, с около 19 големи AI модела в момента в производство. Целта на Колес Груп е да разшири своите способности за използване на ИИ и да разкрие пълния му потенциал.

Един от ключовите аспекти на AI визията на Колес Груп е да демократизира достъпа до данни в рамките на организацията. Компанията цели да упълномощи екипи извън областта на данните, които могат да изследват и анализират данни за иновативни приложения. Този подход разширява използването на AI инструменти в различни екипи и функции, водейки до по-ефективни операции и вземане на решения.

Освен това, Колес Груп се фокусира също върху интелигентната автоматизация и подобряване на усилията за персонализация. Компанията стреми да предложи на клиентите най-добрите цени и персонализирани преживявания, постоянно подобрявайки своите предложения. Чрез използване на съществуващи AI решения вместо да изгражда всичко от нула, Колес Груп може да ускори своите инициативи в областта на AI и да постигне по-добри резултати.

Отговорното приемане на AI е приоритет за Колес Груп. Компанията признава етичните аспекти, свързани с AI и се ангажира да гарантира управление на данните и моделите. Колес Груп търси печеливши решения, които благоприятстват както нейните членове на екипа, така и клиентите, насърчавайки отговорното разгръщане на технологиите на AI.

Колес Груп използва интелигентния ръбови пързаледник (ИРП) за стартиране на AI модели в своите търговски обекти. ИРП се базира на Microsoft Azure Stack HCI, Azure AI и ML, което позволява ефективно и мащабируемо разгръщане на технологията на AI. С ИРП Колес Груп елиминира необходимостта от индивидуална инфраструктура за всеки AI модел, което води до оптимизирано приложение и намаляване на сложността.

За справка относно Колес Груп, можете да посетите техния официален уебсайт [тук](https://www.colesgroup.com.au/).

Privacy policy
Contact