Upór i praca – podstawy budżetu na 2018

Upór i praca – podstawy budżetu na 2018

Szanowni Państwo ostatnie miesiące były czasem wytężonej pracy nad projektem budżetu miasta na rok 2018. 15 listopada zgodnie z ustawą projekt przekazany został do Biura Rady Miejskiej.

Jaki jest proponowany przeze mnie budżet?

Na pewno jest to budżet ukierunkowany na dalszą stabilizację sytuacji finansowej miasta. W pierwszych latach kadencji skupiałem się na zmniejszaniu wydatków bieżących i oszczędnościach. Te działania doprowadziły do zmniejszenia zadłużenia i stabilizacji finansów. Z planowanego na 2015 rok długu publicznego, wynoszącego ponad 75% na dzień złożenia projektu budżetu zadłużenie wynosi 51%, a plan na koniec 2018 roku przewiduje dług publiczny na poziomie ok. 50%.

Rok 2018 będzie więc kontynuacją działań stabilizacyjnych. Po raz trzeci przedkładam budżet, który nie zakłada zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, czy obligacji. Podkreślę również, że aby zmniejszyć dług 2018 roku, dokonaliśmy już częściowych spłat przedterminowych.

Należy również zaznaczyć, że będzie to budżet wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga. Nie hamujemy rozwoju miasta.

Ponad 39 mln przeznaczonych zostało na inwestycje. Dodatkowo ponad 17 mln złotych przeznaczone będzie na zadania z roku bieżącego, które zrealizowane zostaną inwestycji do końca czerwca 2018 roku. łącznie więc na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 56 mln zł.

Priorytetem tak, jak w latach ubiegłych są inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskałem ponad 143 mln złotych z funduszy unijnych i ministerialnych. Wraz ze środkami unijnymi na inwestycje w Muzeum i projektami EPWiK łącznie pozyskanych zostało ponad 210 mln zł.

Spośród planowanych inwestycji wymienię tylko kilka najważniejszych. Te największe zadania zostały już rozpoczęte i w przyszłym roku będą kontynuowane. Mowa tu o:

  1. Wiadukcie na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi i tunelem dla pieszych

  2. Oświata – kontynuujemy działania dotyczące kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Chodzi między innymi o rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego i tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które będzie koordynowało kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

  3. Szpital Miejski – rozpocznie się budowa bloku operacyjnego i modernizacji  obiektów przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego.

  4. Modernizacja zajezdni, zakup 3 nowych tramwajów.

  5. Przebudowa Targowiska Miejskiego.

  6. Modernizacja hangaru żeglarskiego.

Mam nadzieję ,że w ciągu roku uda się zwiększyć dochody – będziemy nad tym pracowali i będziemy starali się znaleźć środki na te zadania, które nie zostały ujęte w projekcie.

Pragnę zaznaczyć, że konstruowanie budżetu na rok przyszły było trudne. Nałożyły się na to również czynniki zewnętrzne – mniejszy CIT, wprowadzenie reformy oświaty, skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, które nie zostały pokryte w subwencji.

Mino tych trudności mogę stwierdzić, że jest to dobry budżet i dziękuję wszystkim dyrektorom departamentów i jednostek podległych za współpracę i zrozumienie w tej kwestii .

Raz jeszcze z pełną odpowiedzialnością mogę podkreślić, że jest to budżet wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga i miastu Elbląg.


Od Redakcji – detale budżety poznamy dokładniej z zaplanowanej na jutro debaty. Kilka kwestii opiszemy nieco dokładniej . Wnioski ? Upór i pracowitość to cechy które widać u Witolda Wróblewskiego .

Śmiałe decyzje dotyczące EPEC-u czy oddłużanie Elbląga to bezsporne sukcesy tej ekipy. Jedyne co niepokoi fo fakt że elbląskie firmy zarabiają dużo gorzej niż zakładano w  palanie na rok 2017.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.