Подобряване на операциите на първа линия: Zebra Technologies представя възможностите на генеративното изкуствено интелигентност.

Корпорацията Zebra Technologies се партньорира с големите технологични гиганти, за да увеличат ефективността на работа в първа линия.

Корпорацията Zebra Technologies, световен лидер в цифрови решения, които безпроблемно свързват данни, активи и хора, скоро се появи в сензационни заглавия с годния за чудеса съюз с Google Cloud, Android и Qualcomm Technologies. Тази алианс е ориентиран към революциониране на клиентските изживявания, увеличаване на производителността на служителите и предоставяне на мигновен достъп до генерирани от изкуствен интелект идеи. На спектакуларното шоу във Vegas – Google Cloud Next ’24, усилията на тези технологични гиганти се разкриха.

Новата инициатива се фокусира върху намаляването на когнитивните натоварвания за работниците, което подобрява приемането на решения и обучението в последния момент.

Срещайки се с растящи предизвикателства от страна на работната сила и нарастващи оперативни разходи, осигуряването на широки умения на работниците в първа линия и подобряването на качеството на обслужване на клиентите станаха от първостепенно значение. Работниците в първа линия, от служителите в офисите до продавачите, ще се възползват невероятно от устройства с вградени интерфейси за естествен език, които им позволяват лесно да използват богатството от знания по отрасли – независимо дали става въпрос за сложности при електрическата инсталация или процедурите за отваряне на магазините.

Подкрепена от генеративен ИИ модел, информиран с обширни данни от индустрията, тази технология е готова да оптимизира оперативните и планиращи дейности.

Главният технологичен директор на Zebra Technologies, Том Бианкули, подчерта смяна от „как“ към „какво“ в генеративния ИИ, конструирайки нови работни методи за подобряване на ежедневието на бизнеса, служителите им и клиентите. Според пример, предоставен от Бианкули, европейска верига супермаркети, след като интегрира библиотеката си със СОП на Zebra генеративен ИИ модел, постигна значителни печалби. Служителите вече разполагат с дълбока палитра от знания на пръстите си, което води до по-бързо усвояване на умения, укрепване на най-добрите практики и в крайна сметка до спестяване на време, подобрени клиентски взаимодействия, по-бърз процес на обучение, по-голяма автономност и по-висока работна удовлетвореност.

Трансформационните въздействия, забелязани, може скоро да станат стандарт в търговията, здравеопазването, транспорта и логистиката, улеснени от базирани на Android устройства на Zebra, усилени от обработката на изкуствения интелект на Qualcomm на самото устройство.

Арт Милър, вицепрезидент по бизнес развитие в Qualcomm Technologies, изрази вълнение от сътрудничеството с Zebra, обявявайки подобреното клиентско изживяване и производителност на служителите, характерни за новите устройства на Zebra, задвижвани от изкуствения интелект. Този технологичен скок напред обещава да революционира вземането на решения и процесите на обучение в различните отрасли.

Въпреки че статията представя общ преглед на сътрудничеството между Zebra Technologies и технологични гиганти като Google Cloud и Qualcomm, както и предимствата на генеративния ИИ в операциите на първа линия, съществуват някои факти и съображения, които са относителни за темата, но не са споменати директно в статията.

Съответни факти и съображения:

Генеративният ИИ се отнася до технология на ИИ, способна да генерира ново съдържание, от текст до изображения, като изучава огромни набори от данни. Това може да включва предсказуемо набирания текст и способности за глас-текст, които могат да бъдат от полза за работниците в първа линия, които трябва бързо да записват информацията по пътя.

Сигурността на данните и неприкосновеността на личните данни: Интегрирането на ИИ инструменти в операциите на първа линия предизвиква загриженост относно сигурността на данните и личната неприкосновеност на потребителите. Компаниите трябва да гарантират, че ИИ системите спазват строги протоколи за сигурност, за да защитават чувствителната информация.

Съвместимост със стари системи: Основно предизвикателство при внедряването на нови технологии е гарантиране на тяхната безпроблемна работа със съществуващите системи и процеси. Това може да изисква допълнителни инвестиции и може да бъде предмет на разискване между участниците от индустрията, които оценяват интеграцията на решенията на Zebra.

Предимства:
Подобрена ефективност: Чрез намаляване на ръчните задачи за въвеждане на данни и извличане на информация, работниците могат да се съсредоточат върху по-ценни дейности и на клиентски взаимодействия.
Непрекъснатост и точност: ИИ може да помогне за стандартизиране на операциите, намалявайки вероятността за човешка грешка и гарантирайки непрекъснатост в обслужването на клиентите.
Осигуряване на работната сила: Предоставянето на работниците на реално време информация може да доведе до по-добри решения и усещане за усилване.

Недостатъци:
Зависимост от технологията: Прекомерната зависимост от ИИ и цифрови устройства може да доведе до уязвимости, ако технологията срещне проблеми.
Заместване на работни места: Докато ИИ поема повече задачи, съществува потенциален риск от заместване на работни места за някои роли, които преди се изпълняваха от човешки служители.
Обучение и приспособяемост: Съществуващите работници може да се нуждаят от обучение, за да използват ефективно новите устройства и инструменти, задвижвани от ИИ, представлявайки допълнителна разход и предизвикателство за внедряването.

Основни въпроси и отговори:

Какви предимства носи генеративният ИИ специално на работниците в първа линия? Генеративният ИИ може значително да намали когнитивното натоварване на служителите, предоставяйки им незабавен достъп до информация и насоки, по този начин подобряващ ефективността и вземането на решения.

Как въвеждането на технологията на ИИ влияе на удовлетвореността на клиентите? ИИ има потенциал да подобри удовлетвореността на клиентите, като гарантира, че работниците, обслужващи клиентите, имат бърз достъп до информация и могат така да осигурят по-точно и своевременно обслужване.

Какви са основните предизвикателства при внедряването на генеративния ИИ в операциите на първа линия? Основни предизвикателства включват сигурността на данните и личната неприкосновеност, нужда от съвместимост със стари системи, потенциално заместване на работни места и гарантиране, че служителите получават подходящо обучение за ефективно използване на новите технологии.

За свързани връзки, разгледайте:
Zebra Technologies
Qualcomm
Google Cloud

Важно е да се гарантира, че тези връзки са валидни и водят до основните домейни на съответните организации, споменати в статията.

Privacy policy
Contact