Wnioski o stypendia sportowe jeszcze przez tydzień

17 maja – termin składania wniosków o stypendia sportowe

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/678/2018 Rady Miejskiej w Elblągu „w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg” i zgodnie z § 5 ust. 3 w/w uchwały, Prezydent Elbląga wyznacza termin składania wniosków na rok 2018. Wnioski należy składać w pok. 316 w Departamencie Edukacji i Sportu UM w Elblągu do 17 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Robert Bieńkowski tel. 55 239-31-48

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.