Wilczym okiem .

Sejm to nie tylko nocna zmiana ale i poranne powroty.

A jak to bywa temu kto rano wstaje temu Pan Bóg daje

 

Bez tytułu

Fotografia z profilu Jerzego Wilka. Rozumiemy radość Parlamentarzysty i bardzo cieszy że Polacy uczą się powoli mówić publicznie o swoich politycznych wyborach ale…. gdyby pojazd taki woził dzieci do szkoły w okresie wyborczym to trzeba by się było bardzo poważnie nagłowić czy nie naruszałoby to Kodeksu Wyborczego i zasady bezstronności szkolnictwa w kwestiach wyborczych.

Dlaczego w kwestiach wyborczych a nie politycznych ?

Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polismiasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

U Arystotelesa jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W starożytności i średniowieczu dominowała idealizacja polityki i polityków oraz wywodzenie jej źródeł z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnianiu nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych ich interesom poddanych.

Polityką powinien się zatem zajmować każdy zawsze i wszędzie . Noszenie kapci to też polityka – tyle że nie każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę przyjmując że polityka to nie sztuka wspólnego kierowania krajem ale sztuka zdobywania władzy dla kierowania innymi w interesie własnym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.