W satrym kinie….

Polska sprzed niemal wieku w oku kamery.