Загадка ШІ в галузі інтелектуальної власності

Штучний Інтелект (ШІ) як Суперник у Сфері Творчих Прав

Інтеграція ШІ у наше повсякдення виходить за межі простої фантастик, принесли революцію у виконанні рутиною задач з автоматизованою легкістю. Поки ми захоплюємося цими досягненнями, ми потрапляємо у протиріччя юридичних викликів, які під сумнів ставлять межі інтелектуальної власності (ІВ).

Однією з основних проблем, що переповнює правове середовище, є запитання про те, чи можуть твори, створені ШІ, користуватися правовим захистом авторського права. Ситуації, коли ШІ може бути визнаний співтворцем або, навпаки, порушником авторського права митців, є предметами інтенсивної дискусії і юридичного аналізу.

Для того, щоб артефакт був охоронено авторськими правами, такими, як українські та інші, він повинен бути результатом людського винаходу. Юридичні вчені вказують на те, що внесок ШІ може бути визнаний в рамках авторського права, але це залежить від значної ролі людини у творчому процесі. Наприклад, коли художник визначає початкові параметри та вхідні дані для ШІ, їхні наступні вдосконалення до результатів, згенерованих ШІ, можуть дати їм підставу вимагати прав на оригінальне авторство.

ШІ в Стороні Правових Суперечок

Спірні ситуації виникають, коли ШІ використовує вже існуючі матеріали для навчання, що може потенційно порушити авторські права оригінальних творців. Багато митців перебувають на високому ступені готовності, обережні, щоб їхні твори не потрапили як пожива для навчання ШІ без згоди або винагороди.

Хвиля позовів по всьому світу віддзвенює побоювання авторів. В Сполучених Штатах автори, очолювані Майклом Чейбоном, подали позов проти Meta Platforms, обвинувачуючи технологічного гіганта в використанні їхніх творів для навчання моделі мови ШІ без належного дозволу.

Канадська письменниця Мона Авад та Пол Тремблей на чолі звернула до суду з груповим позовом, в якому звинувачується у порушенні організація, що використовувала їх романи для “навчання” моделі ШІ незаконно.

Суд відмовив у перших претензіях, але дозволив позивачам повторно подати з додатковими деталями, залишаючи митців в пошуках нових способів захисту авторських робіт, з огляду на відсутність чітких правових прецедентів щодо ролі ШІ в порушеннях авторських прав.

Українське законодавство вказує на те, що використання технологій, наприклад, програмного забезпечення для обробки зображень, не робить роботу неоригінальною. Твір автора, навіть застосовуючи інструменти, такі як GPT або Canva, все ще вважається унікальним, що виправдовує отримання авторського права з моменту створення, без потреби реєстрації.

Незважаючи на відсутність універсального засобу, деякі митці розробили стратегії для захисту своєї інтелектуальної власності, такі як використання програмного забезпечення NO AI на основі ШІ, яке стримує включення творів в бази даних для навчання ШІ. Інші митці вважають за краще показувати свої твори виключно у матеріальних форматах, уникаючи цифрового відкриття.

Пошук чіткості в правовому плані в області ШІ паралелить випробування давнього Дикого Заходу: законодавство поставлене позаду інновацій. Поки законодавці по всьому світу борються з регулятивними заходами для виходу на вихідці застарілих мереж нейронних, суди вже розглядають ці складні справи.

ШІ та Еволюція Законодавства про ІП

Вплив ШІ у сфері інтелектуальної власності постає декілька запитань щодо авторських прав та власності на створений ШІ вміст. Одним з найважливіших питань є “Хто володіє авторським правом на твори, створені ШІ?”. Традиційне застосування авторського права призначене для людських творців, що означає, що ШІ, як нелюдська сутність, наразі не може бути отримувачем авторської винагороди.

Іншим важливим питанням є “Як застосовуються авторські права до данних, що використовуються для навчання систем ШІ?” Це питання стосується використання авторських матеріалів для цілей машинного навчання, часто без явного дозволу від правовласників. Основними викликами, пов’язаними з цим питанням є встановлення чітких керівництв для того, що вважається справедливим використанням в контексті навчання ШІ, та те, чи зіставляється преобразуючий характер процесу навчання ШІ з створенням нового матеріалу, на який можна застосувати авторські права.

Контроверсії виникають при обговоренні впливу ШІ на оригінальні твори, включаючи постійну боротьбу між підтримкою інновацій та захистом прав творця.

Переваги та Недоліки ШІ в Авторському Праві

Однією перевагою є те, що ШІ має потенціал покращити творчість, пропонуючи інструменти, які можуть генерувати новий контент або інтерпретувати існуючі твори в нових способах. Це, в свою чергу, може призвести до розширення культурного та суспільного внеску. Крім того, ШІ може допомагати в управлінні виконанням авторського права шляхом відслідковування використання захищених творів та виявлення порушень.

Однак недоліками є загроза традиційним механізмам захисту авторського права, потенційне прагнення до зменшення вартості творів людських творців у разі прийняття рішення, що твори, згенеровані ШІ, не вимагають авторського права, або якщо ШІ порушує авторське право, використовуючи існуючі твори без дозволу.

Щоб отримати більше інформації про авторське право або знайти додаткові ресурси про інтелектуальну власність, ви можете дослідити відомі юридичні та інтелектуальні власників організації:
World Intellectual Property Organization (WIPO)
United States Patent and Trademark Office (USPTO)
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Будь ласка, звертайте увагу, що URL-посилання завжди повинні бути відкриті з обережністю і перевірено валідність домену перед доступом. Надані URL-посилання представляють офіційні організації і повинні бути дійсними, якщо організації не змінили свої доменні імена після мого останнього оновлення.

Privacy policy
Contact