Uczelnie z Ukrainy współpracują z EUHE

W Elblągu na zaproszenie Prezydenta Witolda Wróblewskiego przebywa delegacja rektorów tarnopolskich uniwersytetów państwowych. Celem wizyty jest nawiązanie współpracy z elbląskimi uczelniami. Dziś Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisały umowy z ukraińskimi partnerami.

Elbląg i Tarnopol to miasta partnerskie. W ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie podpisania umów między miastami i razem z merem Tarnopola doszliśmy do wniosku, że naszą współpracę samorządową warto rozwinąć o kolejny aspekt i zawiązać współpracę między naszymi ośrodkami naukowymi. Jest to kolejny element naszego partnerstwa. Zależy nam bowiem, aby nasza współpraca nie odbywała się jedynie na etapie samorządu. Dzisiejszy dzień jest tego przykładem. Bardzo dziękuję Rektorom naszych uczelni, a także naszym gościom za podjęcie współpracy. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju uczelni oraz będzie jeszcze bardziej zbliżała nasze społeczności — mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Tarnopol jest jednym z wiodących ośrodków naukowych na Ukrainie. Nasze uniwersytety są w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Pewna ciekawostka jest też fakt, że w Tarnopolu jest najwięcej studentów w stosunku do liczby mieszkańców miasta. Bardzo chętnie nawiązujemy współpracę z uczelniami z zachodu, w tym z Polski. Cieszymy się, że dziś podpisujemy kolejne umowy – przekonywali goszczący w Elblągu Rektorzy.

Przedstawiciele: Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Państwowego Uniwersytetu Technicznego podpisali umowę o współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną. Zakres umowy obejmuje współpracę w dziedzinie nauczania, działalności naukowo – badawczej oraz wymiany studenckiej. Cele te będą realizowane między innymi poprzez: prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymiany nauczycieli akademickich, czy organizowanie praktyk studenckich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała natomiast umowę z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Tarnopolu im. Iwana Puluja. Współpraca będzie prowadzona w takich obszarach jak organizacja wymiany międzynarodowej studentów i pracowników akademickich w ramach programów unijnych (Erasmus+ itp.), stażów, praktyk i badań zgodnie z międzyinstytucjonalnymi umowami. Partnerska umowa zakłada również organizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i technicznych., ugruntowanie, rozwój i wsparcie wspólnych badań, projektów naukowych, edukacyjnych i technicznych. Uczelnie będą także przygotowywać procedury ustanowienia połączonych programów podwójnych dyplomów licencjackich i magisterskich.

W czasie wizyt na elbląskich uczelniach goście wysłuchali prezentacji oraz zwiedzili aule i laboratoria.

Podczas pobytu w Elblągu Rektorzy mieli również możliwość obejrzenia portu, Elbląskiego Parku Technologicznego, czy zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Goście odwiedzili także firmę Elstar oraz Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu –med, który również współpracuje z Tarnopolskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.