Unia Europejska

Senator Jerzy Wcisło

Priorytety Unii Europejskiej pokazują, że Europa idzie w inną stronę niż Polska.

Unia Europejska to wspólnota państw, które chcą się rozwijać, by zapewnić swoim obywatelom dobrobyt, bezpieczeństwo, równowagę środowiskową, konkurencyjność w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej, ale także rozwiązywać bieżące problemy, także z imigrantami.

Jeśli UE będzie udawała, że tych problemów nie ma, to za parę lat linie rozwoju technologicznego i gospodarczego zaczną Europę omijać. Już szlaki handlowe przesuwają się z linii Ameryka-Europa na kierunek Ameryka-Azja.

Niestety, polski rząd w tej debacie nie bierze udziału. Traktuje UE jak bankomat. Więc nikt już nas nie słucha. Do tej pory Polska była rzecznikiem Europy Środkowo-Wschodniej i skutecznie przekonywała UE, że dla rozwoju Wspólnoty Europejskiej ważne jest wyrównywanie poziomów wewnątrz UE.

Polska PiS pokazuje bowiem, że celem Polski nie jest rozwijanie Wspólnoty Europejskiej, ale wręcz jej torpedowanie. Odwróciliśmy się od polityki wszystkich poprzednich rządów o 180 stopni.

Pamiętamy pokrzykujących na UE premierów, postawę Polski podczas wybory Przewodniczącego Rady Europejskiej, odrzucenie opinii Komisji Weneckiej, otwarta wojna z Komisją Europejską, ataki na Francję i Niemcy – najważniejsze państwa w UE. Prezentując takie postawy, nic dziwnego, że nie uczestniczyliśmy w debacie o przyszłości Europy i o efektach dowiadujemy się ostatni.

Przez 2,5 roku rząd PiS nie przekonał Europy do żadnego ze swoich pomysłów.

Wypchnął Polskę z pozycji kraju, który powinien wespół z Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami dyskutować o przyszłej Europie na skrajny margines, gdzie nawet Czechy, Słowacja, Węgry nie chcą z nami rozmawiać o Europie.

 

Od Redakcji :

Z opinią Senatora Jerzego Wcisły trzeba się zgodzić – Unia Europejska to wspólnota przeszłości , wartości i interesów. Problem którego Unia nie chce dostrzec polega na tym że Europejski Trybunał Praw Człowieka od lat wydaje wyroki skazujące Polskę za naruszenie art 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest prawa do sprawiedliwego procesu sądowego.

Czy opinia Jacka Protasa przeważy szereg prawomocnych orzeczeń Trybunału i milionowe odszkodowania wypłacane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ? Propozycje reform zobaczymy za rok – ile spraw zostanie do tego czasu źle osądzonych ? Tego nie wie nikt poza Sędzią Ostatecznym….

Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek o unijne wsparcie projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu stanowi:

• rozbiórka obecnych i budowa nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2

• budowa 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2

• budowa 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2

• budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem

Koszt całkowity projektu to 2 665 687,62 złotych, maksymalne możliwe dofinansowanie: 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 994 268 zł

Planowane lata realizacji 2017 – 2018

 

Dziś Prezydent Witold Wróblewski gościł Wicemera Kaliningradu Jurija Kondratjewa. Podczas spotkania Prezydent podpisał list intencyjny, na mocy którego Elbląg i Kaliningrad będą podejmowały wspólne starania o pozyskanie funduszy unijnych w ramach programu transgranicznego Polska – Rosja, na przedsięwzięcia służące między innymi rozwojowi i zachowaniu kultury lokalnej i dziedzictwa przyrodniczego. W Elblągu dzięki środkom z tego programu planowana jest rewitalizacja Parku Dolinka, a w Kaliningradzie modernizacja zabytkowego kompleksu – Parku Aschmanna.

– „Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie pracować nad tym projektem i starać się pozyskać fundusze unijne. Dzisiejsze spotkanie i list intencyjny to kolejny krok w pracach, które rozpoczęliśmy z Panem Merem Aleksandrem Jaroszukiem w ubiegłym roku.  Oba pomysły dotyczą modernizacji parków z uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. My pracujemy nad modernizacją Parku Dolinka. Zależy nam na tym, aby to miejsce tętniło znowu życiem i było atrakcyjnym dla różnych grup mieszkańców i turystów” – podkreślał podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski.

– „Jestem pewien, że ten projekt zakończy się powodzeniem. Jest to przede wszystkim projekt dla ludzi, w celu stworzenia dogodnych warunków życia. Uważam także, że takie wspólne przedsięwzięcia zbliżają nas, jako sąsiadów” – zaznaczył Jurij Kondratjew.

Podczas spotkania zaprezentowana została koncepcja rewitalizacji Parku Dolinka, która zakłada stworzenie między innymi strefy seniora, placu zabaw, czy budowę boisk do siatkówki plażowej, stołów do ping-ponga i siłowni zewnętrznej. Dokumentacja projektu ma być gotowa do 22 maja br. Nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja 2014-2020 rozpocznie się prawdopodobnie w połowie bieżącego roku. Maksymalny koszt projektu to 2,5 mln EUR Dofinansowanie może wynieść nawet 90%.

 

ZP Rady Europy zdecydowało. Nie będzie debaty o Polsce

1 godz. 46 minut temu
Aktualizacja: 14 minut temu

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy postanowiło w poniedziałek na sesji zimowej nie przeprowadzać debaty na temat funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganych dwóch trzecich głosów.

W poprzednim tygodniu w dyskusji o sytuacji w Polsce na forum PE brała udział premier Szydło /AFP
W poprzednim tygodniu w dyskusji o sytuacji w Polsce na forum PE brała udział premier Szydło
/AFP

Za przeprowadzeniem debaty zagłosowało 98 delegatów do ZPRE, 89 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

O zainteresowaniu Rady Europy sprawą Polski informował PAP pod koniec grudnia były szef polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Andrzej Halicki (PO).

Na posiedzeniu ZPRE zatwierdzona została polska delegacja. Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, do Strasburga udała się polska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem posła PiS Włodzimierza Bernackiego. W jej skład wchodzą posłowie: Iwona Arent, Tomasz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Grzegorz Janik, Daniel Milewski, Killion Munyama, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Krzysztof Sitarski, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski i Jacek Wilk oraz senatorowie: Margareta Budner, Grzegorz Czelej, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła.

Szydło: Nie doszło do złamania konstytucji

W poprzednim tygodniu o sytuacji w Polsce dyskutowano na forum Parlamentu Europejskiego. Premier Beata Szydło, która wzięła udział w debacie, przekonywała, że nie doszło do złamania konstytucji, wprowadzone zmiany w ustawie o TK są zgodne z obowiązującymi w Europie standardami, a sam Trybunał ma się dobrze i pracuje. Nawiązując do zmian w mediach publicznych, mówiła, że nie naruszają one standardów, lecz są próbą przywrócenia w mediach publicznych charakteru apolityczności i bezstronności. Szydło podkreślała, że jej zdaniem, nie ma podstaw do tego, aby poświęcać tak wiele czasu polskim sprawom.

Polski rząd zwrócił się o opinię w sprawie reformy TK do Komisji Weneckiej, czyli Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, ciała doradczego Rady Europy. Składa się ona z ekspertów w zakresie zagadnień konstytucyjnych i opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w krajach, które przechodzą transformację ustrojową. Opinia może zostać wydana w marcu br.

Dwa tygodnie temu Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć wobec Polski pierwszy etap procedury dotyczącej ochrony państwa prawa ze względu na to, że – jak mówił wiceszef KE Frans Timmermans – wiążące zasady dotyczące TK nie są obecnie przestrzegane.

Szydło: Cieszę się z tej decyzji

Premier Beata Szydło powiedziała, że cieszy się, iż udało jej się przekonać Europę, że Polska nie jest problemem, którym powinna się dziś ona zajmować. Tak premier odniosła się do poniedziałkowej decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, by nie przeprowadzać debaty nt. Polski.

„Dziś Rada Europy podjęła decyzję, że jednak nie będzie zajmować się dyskusją o Polsce. Bardzo się cieszę, że udało mi się przekonać i że problem Polski nie jest dziś problemem, którym powinna dziś zajmować się Europa. Europa dzisiaj powinna się zajmować realnymi problemami, a nie próbować odwracać uwagę od tego, co jest istotne” – powiedziała Szydło na konferencji prasowej w Kuźnicy Grodziskiej.

Do takich realnych problemów zaliczyła m.in. problem migracji i utrzymania strefy Schengen, która – jak podkreśliła –  „jest niezwykłą wartością UE”.

Oceniła, że dyskusja na temat Polski na forach europejskich to debata zastępcza. „Myślę, że państwo też mają poczucie, że próbuje się odwracać uwagę od rzeczywistych problemów” – powiedziała Szydło. Według niej właśnie stąd „ta dyskusja na arenie międzynarodowej i niestety przeniesione problemy Polski przez polityków opozycji”.

Zdaniem premier politycy opozycji „zamiast zajmować się realnymi problemami Polaków wolą skarżyć się w Europie na to, że przegrali wybory i dzisiaj nie godzą się ze zmianami, na które postawili w demokratycznych wyborach Polacy”. Szefowa rządu dodała, że debaty na temat Polski „zostały wywołane” i są niepotrzebne.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy postanowiło w poniedziałek na sesji zimowej nie przeprowadzać debaty na temat funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganych dwóch trzecich głosów.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-zp-rady-europy-zdecydowalo-nie-bedzie-debaty-o-polsce,nId,2132856#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox635888301831872488

indeks

” Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,

Chcę wywrzeć na ludzkie dusze,

Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę mym skinieniem,

Tak bliźnich rozrządzać muszę.

Nie bronią – broń broń odbije,

Nie pieśniami – długo rosną,

Nie nauką – prędko gnije,

Nie cudami – to zbyt głośno.

Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie;

Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie”

Kto z szanownych czytelników poznaje ten tekst ? Przypominam zatem : Adam Mickiewicz „Dziady” SCENA II
IMPROWIZACJA KONRADA . Stare ? Nudna klasyka ? Po co czytać takie muzealne okazy ?

Jeśli chcemy wiedzieć o co idzie gra w świecie wokół to musimy patrzeć i czytać między wierszami.

Donald Tusk już nie występuje w naszych mediach. Dziś rolą naszego Premiera jest pociągać za sznureczki na kórych podrygują unijni komisarze.

” Jeśli rząd w Polsce chce zdobyć wpływ na wymiar sprawiedliwości i media, to UE ma nie tylko prawo, ale i obowiązek „mieszania się” – uważa szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego wypowiedź ta łamie zasadę poszanowania suwerenności.”

http://maximus.media/aktualnosci.html?id=1790&t=ue-ma-obowiazek-ingerowania-w-sprawy-polski

„Jak dodał, Bruksela popełniła w przeszłości błąd, pozwalając na to, by „wydarzenia biegły swoim tokiem, przede wszystkim na Węgrzech”. „To jest zaraźliwe” – ocenił luksemburski dyplomata. „Polska, która jest dużym krajem, zamiast być wzorem dla innych krajów wschodnich, zamiast rozwijać demokrację, bierze przykład z Węgier, to może się źle skończyć dla całej UE” – ostrzegł. „Musimy przeciwdziałać, wskazując na zasady, ale – jeśli będzie to konieczne – także za pomocą działań” – powiedział Asselborn.”

Unia Europejka zmienia się zatem z unii państw narodowych w to czym był Układ Warszawski czy Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

” Toczy się koło historii ” śpiewał kiedyś Józef Skrzek i miał rację. Ową rację widać już w coraz bardziej zaborczych stanowiskach unijnych komisarzy. Jeśli ktoś zakłada że w tym korowodzie pacynek nie ma siły sprawczej jest w błędzie. Ową siła sprawczą jest żądza władzy nad ludzkimi duszami a tę dziś daję nie wiersze czy poematy ale radio telewizja i internet .
To właśnie dzięki nim wlewa się nam do głów przekaz władzy i argumenty dla tej władzy wygodne. Ale jak w teatrze przekaz ten składa się z ról odgrywanych przez kukiełki w nienagannie skrojonych garniturach ze świetną dykcją które bez zająknienia odgrywają przypisane im rolę.

Droga Pani z Telewizji dla niektórych to alfa i omega i o dusze tych kukiełek walczą politycy.