Truso

Są wolny i są bitwy. Czasami wygrywa się wojny przegrywając bitwy

Wojciech Ławrynowicz nie rezygnuje ze swoich marzeń i rozpoczyna kolejną bitwę o odbudowę pamięci o tej części przeszłości Elbląga która wiązała się z brodatymi skandynawami idącymi w bitwę z imieniem Odyna na ustach.

Wesprzyj realizację niezwykłego projektu filmowego!

Mamy czym się szczycić i pokażmy to całemu światu! To nasze dziedzictwo!

Mamy szansę stworzyć coś wyjątkowego. Pokazać Europie i światu, że na polskiej ziemi brała swój początek kultura europejska, że tutaj kształtowała się nasza cywilizacja.

Nie zmarnujmy tej szansy.

Wierzymy, że razem z Tobą uda nam się zrealizować ten ambitny i ważny dla nas wszystkich cykl filmów. Będziemy na bieżąco informować o postępie w zbiórce funduszy oraz pracach nad filmem. Wszelkie informacje, zdjęcia i filmy o zbiórce znajdziesz poniżej. Możesz też wesprzeć nasz projekt bezpośrednią wpłatą na konto:

02 1750 1312 6886 0083 5319 7222

Dziękujemy, że jesteś z nami!

https://www.zrzutka.pl/truso?fbclid=IwAR1BPNOHbS_76hS4Nj4Cdhs4i0GUxPm3GKmgfsPaDOSUMcOCrCPqe0niRSw

Wojciech Ławrynowicz
Poprzedni projekt „Bursztynowy Port” przegrał w poprzedniej akcji zbiórki

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu wydało kolejny tom Studiów nad Truso, który składa się z dwóch części:

Studia nad Truso tom III:1 – Marek Franciszek Jagodziński, Janów Pomorski/Truso. Struktura i zabudowa strefy portowej (badania 1982-1991), Elbląg 2017;

Studia nad Truso tom III:2 – Marek F. Jagodziński red., Między Jutlandią a Sambią. Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim, Elbląg 2017.

Tom III:1 Studiów nad Truso, autorstwa Marka F. Jagodzińskiego jest pierwszą szczegółową publikacją wyników badań strefy portowej osady w Janowie Pomorskim/Truso, które przeprowadzono w latach 1982-1991.

Jest to praca materiałowa, czyli publikacja rezultatów dziewięcioletnich badań wykopaliskowych w Janowie Pomorskim-Truso, w jego strategicznym miejscu, w części portowej. Pracując nad rezultatami badań Autor skonstruował swoją pracę w wyważony sposób. […] Daje ona klarowne pojęcie o zbadanym obszarze jednocześnie umożliwiając pewniejsze wyobrażenie o strukturach istniejących na nadal niezbadanych częściach emporium – fragment recenzji wydawniczej prof. Władysława Duczki.

Tom jest bardzo dobrze przygotowany koncepcyjnie, oferując zainteresowanemu czytelnikowi łatwy wgląd we wszystkie odkrycia. Mocną stroną tej publikacji jest materiał ilustracyjny, który ułatwia „poruszanie się” po wielkiej liczbie znalezisk oraz umożliwia samodzielną ocenę interpretacji zaproponowanych przez Autora. Z pełnym przekonaniem rekomenduję jego wydrukowanie, dzięki czemu ten ważny materiał naukowy zostanie udostępniony zarówno badaczom, jak i osobom zainteresowanym przeszłością dolnego Powiśla – fragment recenzji wydawniczej prof. Przemysława Urbańczyka

Tom III:2 Studiów nad Truso otwiera nową pod względem zakresu opracowań domenę, gdzie prezentowane są zagadnienia związane z osadnictwem południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim (VIII – początek XI wieku). Są to tereny położone między Jutlandią a Sambią, które w tym czasie były bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym i etnicznym. Zachodzące na tym obszarze procesy, związane z powstaniem nadbałtyckiej strefy gospodarczej oraz udział poszczególnych regionów w jej funkcjonowaniu jest głównym tematem tej publikacji. Ważne miejsce zajmuje tu problematyka związana z pojawieniem się osad rzemieślniczo-handlowych i portowych. Powstawały one zarówno w Jutlandii, Meklemburgii, na Pomorzu Przednim, Pomorzu Zachodnim i Nadwiślańskim, a także na Sambii. Prezentacja znaczenia tych ośrodków w rozwoju społeczno-gospodarczym wczesnośredniowiecznych społeczności, ma w założeniu, pokazać w nowym świetle historię Europy Środkowej, w okresie poprzedzającym powstanie państw wczesnofeudalnych. Gwarantują to znani w świecie mediewistyki, zaproszeni do współpracy duńscy, niemieccy i polscy archeolodzy, których artykuły zamieszczone są w tym tomie.

We wtorek 19 grudnia 2017 r., o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu odbędzie się spotkanie promujące publikację. Wstęp wolny.

Wydawnictwo już teraz można kupić w kasie Muzeum w cenie 6 zł za tom (12 zł za komplet 2 tomów).

Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Elbląg.

Marek F. Jagodziński

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Jeszcze w tym roku miłośnicy historii i pasjonaci kultury wikingów zyskają nowe źródło wiedzy – w Muzeum Archeologiczno Historycznym w Elblągu powstaje trzeci tom „Studiów nad Truso”.

Wydawnictwo zatytułowane „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso” składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich zaprezentuje wyniki badań strefy portowej osady, prowadzonych w latach 1982-1991. Ze względu na rangę odkrytych tam obiektów związanych z organizacją przestrzenną i funkcjonowaniem portu wyniki te stanowić będą podstawę do określenia wielkości, funkcji i chronologii całego założenia. 
Część druga obejmie poszerzona analizę wyników badan w Janowie Pomorskim/Truso, na tle bardzo ważnej, południowo-wschodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego. Umożliwi to pokazanie Truso w szerszym kontekście, uwzględniającym procesy powstawania i rozwoju nadbałtyckiej strefy gospodarczej epoki wikingów. Wśród autorów, oprócz Marka F. Jagodzińskiego, znajdziemy takie nazwiska jak Mateusz Bogucki, Sebastian Brather, Leszek Gardeła, Gunnar Heinsohn, Jakub Jagodziński, Wladimir I. Kulakov, Fred Ruchhöft, Heiko Steuer, Morten Søvsø czy Wojciech Wróblewski.

Wstępem do wydania tej publikacji była przeprowadzona dwa lata temu konferencja „Wikińska Globalizacja. Truso z perspektywy nadbałtyckich ośrodków handlowych”. Transmisja z tej konferencji dostępna jest na stronie muzeum .

Do tej pory w serii „Studia nad Truso” ukazały się:
Studia nad Truso, t. I:1, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬ – 2008. Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. I:2, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬2008. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. I:3, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬2008, Analizy, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. II, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Cnotliwy E., Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, red. M. Bogucki, M. F. Jagodziński, Elbląg 2013.

Obecnie trwa przygotowanie materiałów ilustracyjnych, tłumaczenie tekstów na język polski i korekta tekstów w języku angielskim. Wydawnictwo będzie dwujęzyczne. Obie części ukażą się w sprzedaży na początku grudnia 2017.

Wydanie publikacji możliwe będzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Elbląg.