targowisko miejskie

Dziś w Olsztynie Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem umowę dofinansowania na realizację projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Nasze miasto jest jednym z 9 samorządów, które otrzyma unijne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

 

– Bardzo się cieszę, że kolejny nasz projekt otrzymał dofinansowanie. To ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Dzięki unijnym środkom będziemy mogli przebudować miejskie targowisko, uporządkować ten teren i doprowadzić do europejskich standardów” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

 

Pozyskane dofinansowanie wynosi 994 268 zł. Planowany do realizacji projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
•    rozbiórkę obecnych i budowę nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2
•    budowę 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2
•    budowę 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2
•    budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem.

Foto – Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

Jazda sprawnościowa motocyklem, samochodem, autobusem i autem ciężarowym – to konkurencje jakie będą rozgrywane na placu Targowiska Miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu. Oprócz tego organizatorzy przewidzieli prezentację aut i motocykli zabytkowych, terenowych oraz sprzętu Straży Pożarnej. Nie zabraknie też pokazu ratownictwa medycznego.

Konkursy o tytuł „Najlepszego kierowcy regionu elbląskiego” mają w Elblągu długą tradycję. Tym razem rozgrywany będzie on po raz… 40. Tradycyjnie udział w konkursie jest bezpłatny należy wykazać się jedynie posiadaniem prawa jazdy na daną kategorię lub w przypadku startu motocyklem mieć swój jednoślad. W pozostałych konkurencjach pojazdy zapewnia organizator. Są nimi: samochód osobowy, ciężarowy oraz autobus. Początek zmagań o godzinie 9.00 w niedzielę 25 czerwca na Targowisku Miejskim.

– Tradycyjnie jedną z konkurencji będzie część teoretyczna, gdzie przewidujemy do rozwiązania test z przepisów ruchu i pierwszej pomocy – mówi Marek Chmielewski Komandor Konkursu. – Z kolei część praktyczna to przejazd po ustawionym torze. Tor jest tak przygotowany, aby mógł poradzić sobie z nim każdy uczestnik – oczywiście liczy się czas przejazdu. Zachęcam więc do udziału jak największą ilość elblążan ponieważ przewidzieliśmy ciekawe i atrakcyjne nagrody i to nie tylko za pierwsze miejsca.  

Będą także puchary za poszczególne konkurencje m.in.: puchar Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, puchar Prezesa Spółki „Wójcik Fabryka Mebli”, puchar Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu oraz  puchar Prezesa Spółki PKS w Elblągu.

Konkurs będzie również okazją do obejrzenia zabytków polskiej motoryzacji. Nie zabraknie aut produkowanych w latach 70 i 80 w Polsce. Będą także zabytkowe motocykle tzw. „legendy PRL-u” i samochody terenowe. Zachęcamy więc do udziału w konkursie czy to jako zawodnik czy też widz. W załączeniu zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu, którego celem jest podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie regionu elbląskiego oraz doskonalenie techniki jazdy. Organizatorem konkursu jest Automobilklub Elbląski a honorowym patronatem imprezę objął Prezydent Elbląga.

Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek o unijne wsparcie projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu stanowi:

• rozbiórka obecnych i budowa nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2

• budowa 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2

• budowa 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2

• budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem

Koszt całkowity projektu to 2 665 687,62 złotych, maksymalne możliwe dofinansowanie: 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 994 268 zł

Planowane lata realizacji 2017 – 2018