przetarg

Konsorcjum dwóch Gdyńskich firm Vistal i MTM za prawie 35 milionów złotych wybudują wiadukt nad linią kolejową.

Wykonanie robót budowlanych dotyczy zadań inwestycyjnych: budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli.

Prezydent Witold Wróblewski na budowę wiaduktu część pieniędzy pozyskał z źródeł zewnętrznych. 12,3 mln złotych z kasy Unii Europejskiej i 2,7 mln złotych dołożyło Ministerstwo Infrastruktury. Budowa wiaduktu rozpocznie się w tym roku.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na dostawy trzech nietypowych tramwajów. Jednoczłonowe, częściowo niskopodłogowe pojazdy dostarczy Modertrans, który był jedynym startującym w tym postępowaniu.

O przetargu pisaliśmy tutaj: http://elblognew.hekko24.pl/przetarg-na-nowe-tramwaje/

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na początku kwietnia dostawa trzech nowych jednokierunkowych wagonów tramwajowych. Co nietypowe, pojazdy mają być jednoczłonowe, a ich długość określono na 14-15,5 m. Wymagany udział części niskopodłogowej to co najmniej 30% w stosunku do powierzchni dla osób stojących. 

Termin składania ofert minął 17 maja. W tym nietypowym postępowaniu wystartowała tylko jedna firma Modertrans, proponując cenę ok. 7 mln zł brutto. Oferta mieściła się w kosztorysie zamawiającego. Urząd Miasta zakończył już ocenę ofert i poinformował 30 maja o wyborze tej właśnie oferty. 

Na realizację zamówienia przeznaczono 24 miesięcy, licząc od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy o uzyskaniu finansowania zewnętrznego ze środków pochodzących z programu operacyjnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

źródło: www.transport-publiczny.pl

Urząd Miejski w Elblągu ogłosił przetarg na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego. 30 nowych kamer zostanie zamontowane miedzy innymi na Ratuszu Staromiejskim lub na szkole SP 19 na ul.Uroczej.

Zamówienie obejmuje dostawę 25 licencji kanałów wideo wymagane do dodania kamer do systemu BVMS 7.5 oraz dostawę i montaż kamer monitoringu które mają zostać zamontowane: w budynku Urzędu Miejskiego ul. Łączności 1 (2sztuki),w budynku Centrum Zarządzania Systemu Monitoringu przy ul.Elizy Orzeszkowej 2 (2sztuki), w budynku Ratusza Staromiejskiego ul.Stary Rynek 25 (7sztuk), na budynku SP19 przy ul.Uroczej 4 (5sztuk), na budynku SP23 przy ul.Słonecznej 13 (5sztuk), na budynku SP15 przy ul.Modlińskiej 39 (5sztuk) oraz na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul.Lotniczej (4sztuki).

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/45042

Miasto Elbląg ogłosiło właśnie przetarg na zakup trzech nowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów. Pojazdy mają być jednoczłonowe i jednokierunkowe, a na realizację zamówienia przeznaczono 24 miesięcy.

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech nowych wagonów tramwajowych. Zgodnie z opisem zamówienia pojazdy mają być jednoczłonowe, jednokierunkowe, częściowo niskopodłogowe, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, z dwoma wózkami obrotowymi, z kabiną motorniczego w przedniej części oraz stanowiskiem sterowniczym do manewrowania z tyłu wagonu.

Długość tramwaju określono na szerokość 14-15,5 m, a szerokość na 2,3-2,4 m. W pojeździe znajdzie się troje drzwi, które będą otwierać się na zewnątrz. Szerokość drzwi jednoskrzydłowych określono na co najmniej 0,65 m, a drzwi dwuskrzydłowych na co najmniej 1,30 m. Wymagane jest co najmniej 20 stałych miejsc siedzących. Minimalna szerokość przejścia wewnątrz ma wynosić 590 mm. Wymagany jest system grzewczo-wentylacyjny, z wentylacją mechaniczną. Okna mają posiadać odchylną część górną. W pojeździe znajdą się też porty USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring.

Udział części niskopodłogowej w stosunku do powierzchni dla osób stojących ma wynosić co najmniej 30%. Wejście w tej części znajdzie się na wysokości 375 mm. Przewidziano też wolną powierzchnię przeznaczoną dla dwóch wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych. Przy drugich drzwiach tramwaj musi posiadać rozkładaną ręcznie platformę dla inwalidy.

Tramwaj powinien posiadać dwa jednakowe wózki, umożliwiające także ich obrócenie. Wymagana jest możliwe duża średnica kół, jednak niemniejsza niż 654 mm dla nowego koła. Żaden element wózka jezdnego tramwaju nie może wystawać poza obrys pudła tramwaju, osłona/klapa boczna wózka jezdnego musi tworzyć jedną linię z powierzchnią boczną tramwaju.

Termin składnia ofert mija 16 maja. W postępowaniu mogą brać firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat należycie zrealizowały dostawę jednego fabrycznie nowego całkowicie lub częściowo niskopodłogowego tramwaju jednoczłonowego lub wieloczłonowego, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, na który została uzyskana homologacja w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej. O wyborze zdecydują cena (60%), gwarancja (30%) oraz parametr techniczno-użytkowy (10%). W przypadku kryteriów jakościowych pod uwagę będą brane najmniejszy nacisk na oś, a w przypadku gwarancji – jej długość trwania dla całego, kompletnego tramwaju, przekładni trakcyjnej, silnika trakcyjnego, przetwornicy statycznej, baterii akumulatora, przekształtników trakcyjnych. 

Wartość zamówienia szacowana jest na 5,76 mln zł netto. Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko–mazurskiego na lata 2014-2020

źródło: www.transport-publiczny.pl