nowe tramwaje

3 nowe tramwaje powinny wzbogacić elbląski tabor dzięki podpisanej dziś przez Miasto umowie z poznańską firmą Modertrans Sp. z o.o. Na dofinansowanie zakupu nowych tramwajów samorząd Elbląga będzie starał się pozyskać środki unijne.

W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony miasta Witold Wróblewski prezydent Elbląga, wiceprezydent Janusz Nowak oraz dyrektor spółki Tramwaje Elbląskie Andrzej Sawicki oraz ze strony firmy Modertrans Poznań sp. z o.o. – Andrzej Bręczewski prezes zarządu i Jarosław Bakinowski wiceprezes firmy.

 Przygotowujemy się do startu w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, chcemy złożyć kompleksowy wniosek na zakup nowych tramwajów i modernizację infrastruktury. Ponadto w chwili obecnej Miasto realizuje budowę torowiska przy ulicy Grota Roweckiego i 12 Lutego. Dzięki tym inwestycjom będziemy mogli poprawić komunikację w Elblągu, łatwiej i szybciej skomunikować północne i południowe części miasta – mówił prezydent Wróblewski – Podpisywana dziś umowa to działanie wyprzedzające, jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkursu unijnego chcemy być już gotowi na zakup nowego taboru – dodał prezydent

– W historii naszej firmy pięciokrotnie zwiększyliśmy moce produkcyjne. Wśród naszych realizacji jest również modernizacja elbląskich tramwajów M 8C. Natomiast nowe wyprodukowane dla Elbląga tramwaje będą odpowiadać potrzebom miasta, będą to tramwaje częściowo niskopodłogowe i  odpowiedniego koloru – opisywali przedmiot zamówienia szefowie firmy Modertrans

Czym pojedziemy?
Zakres umowy na zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga" obejmuje:

1) dostawę 3 sztuk nowych wagonów tramwajowych jednoczłonowych, jednokierunkowych, o długości od 14,0 m do 15,5 m, częściowo niskopodłogowych z silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, 
2) dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego tramwaju, 
3) dostawę pakietu naprawczego, 
4) usługę obejmująca szkolenie pracowników, 
5) wykonanie dokumentacji technicznej i oprogramowania łącznie z licencjami.

Wartość umowy to: 7.072 500 zł brutto, co oznacza, że cena za jeden tramwaj wynosi 2.275 500 zł brutto

Gmina Miasto Elbląg będzie ubiegała się o finansowanie realizacji przedmiotu umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Zakup tramwajów będzie uzależniony od pozyskania środków finansowych z ww. programu. Okres wykonania 3 szt. wagonów tramwajowych przewiduje się na 24 miesiące od momentu pozyskania przez Gminę Miasto Elbląg finansowania ze środków UE.

Inwestycje w infrastrukturę tramwajową
Oprócz zakupu 3 szt. wagonów tramwajowych z programu unijnego Miasto chce otrzymać również wsparcie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej” w ramach projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”. Projekt przewiduje modernizację infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej w zakresie budowy hali na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblągu wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą tory wjazdowo-wyjazdowe i sieć trakcyjną górną oraz wsparcia węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego w obszarze Placu Dworcowego poprzez wyposażenie go w biletomaty, tablice informacyjne, poprawę bezpieczeństwa pasażerów – doświetlenie wiat, budowę ścieżki rowerowej i wymianę nawierzchni chodnika na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Elblągu.

Miasto Elbląg ogłosiło właśnie przetarg na zakup trzech nowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów. Pojazdy mają być jednoczłonowe i jednokierunkowe, a na realizację zamówienia przeznaczono 24 miesięcy.

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech nowych wagonów tramwajowych. Zgodnie z opisem zamówienia pojazdy mają być jednoczłonowe, jednokierunkowe, częściowo niskopodłogowe, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, z dwoma wózkami obrotowymi, z kabiną motorniczego w przedniej części oraz stanowiskiem sterowniczym do manewrowania z tyłu wagonu.

Długość tramwaju określono na szerokość 14-15,5 m, a szerokość na 2,3-2,4 m. W pojeździe znajdzie się troje drzwi, które będą otwierać się na zewnątrz. Szerokość drzwi jednoskrzydłowych określono na co najmniej 0,65 m, a drzwi dwuskrzydłowych na co najmniej 1,30 m. Wymagane jest co najmniej 20 stałych miejsc siedzących. Minimalna szerokość przejścia wewnątrz ma wynosić 590 mm. Wymagany jest system grzewczo-wentylacyjny, z wentylacją mechaniczną. Okna mają posiadać odchylną część górną. W pojeździe znajdą się też porty USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring.

Udział części niskopodłogowej w stosunku do powierzchni dla osób stojących ma wynosić co najmniej 30%. Wejście w tej części znajdzie się na wysokości 375 mm. Przewidziano też wolną powierzchnię przeznaczoną dla dwóch wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych. Przy drugich drzwiach tramwaj musi posiadać rozkładaną ręcznie platformę dla inwalidy.

Tramwaj powinien posiadać dwa jednakowe wózki, umożliwiające także ich obrócenie. Wymagana jest możliwe duża średnica kół, jednak niemniejsza niż 654 mm dla nowego koła. Żaden element wózka jezdnego tramwaju nie może wystawać poza obrys pudła tramwaju, osłona/klapa boczna wózka jezdnego musi tworzyć jedną linię z powierzchnią boczną tramwaju.

Termin składnia ofert mija 16 maja. W postępowaniu mogą brać firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat należycie zrealizowały dostawę jednego fabrycznie nowego całkowicie lub częściowo niskopodłogowego tramwaju jednoczłonowego lub wieloczłonowego, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, na który została uzyskana homologacja w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej. O wyborze zdecydują cena (60%), gwarancja (30%) oraz parametr techniczno-użytkowy (10%). W przypadku kryteriów jakościowych pod uwagę będą brane najmniejszy nacisk na oś, a w przypadku gwarancji – jej długość trwania dla całego, kompletnego tramwaju, przekładni trakcyjnej, silnika trakcyjnego, przetwornicy statycznej, baterii akumulatora, przekształtników trakcyjnych. 

Wartość zamówienia szacowana jest na 5,76 mln zł netto. Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko–mazurskiego na lata 2014-2020

źródło: www.transport-publiczny.pl