dofinansowanie

Od 5 kwietnia br. ruszył pilotażowy program PGNiG związany z dofinansowaniem wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na kotły gazowe pn. ”Dofinansowanie nawet do 3000 zł”. Zainteresowani będą mogli składać wnioski w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny już od 2 maja 2018 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania i zainstalowanie paleniska gazowego.

Oferta ograniczona jest czasowo. Trwa do momentu wyczerpania puli Dofinansowań, ale nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Program przeprowadzany jest w dwóch wariantach:
• I wariant – dla 1000 Odbiorców legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny;
• II wariant – dla 10 000 pozostałych Odbiorców.

W zależności od wariantu kwota dofinansowania wynosi:
• dla wnioskodawców posiadających Kartę Dużej Rodziny do 3 000zł;
• dla pozostałych osób do 1000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące możliwości dofinansowania Twojej inwestycji otrzymasz w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny lub na stronie internetowej http:www.//pgnig.pl/dofinansowanie.

Ponadto Prezydent Elbląga informuje o możliwości wsparcia inwestycji prośrodowiskowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Więcej informacji na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/2017/12/28/pozyczka-z-funduszu-czyli-szybko-tanio-i-skutecznie/

Przypominamy również, że Wnioski na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania ze środków budżetowych miasta można pobrać na stronie http://www.elblag.eu –  w zakładce – MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114. Informacji w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. (55) 239-31-05 lub w pok. 244.

Informacja: UM Elbląg Łukasz Mierzejewski

 

W Bibliotece Elbląskiej odbyło się w piątek podpisanie umowy kolejnego projektu, który realizowany będzie przy wsparciu unijnym. Prawie 8 mln złotych Prezydent Witold Wróblewski pozyskał na zadanie pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego  o potencjale turystycznym – ETAP I”.

– „Mamy taki czas, gdzie Elbląg czerpie pełnymi garściami ze środków unijnych. To ważne, bo wiemy że tych pieniędzy w następnej perspektywie będzie już znacznie mniej. Cieszę się, że Pan Prezydent nie tylko sięga po fundusze na projekty w infrastrukturę komunalną, ale i na inne działania. Ten ważny i duży projekt z dziedziny kultury jest już faktem. Kultura musi funkcjonować w mieście i ta historia musi być podbudowana ratowaniem i przywracaniem obiektów do funkcjonowania. Projekt został bardzo dobrze oceniony. Gratuluję, zwłaszcza, że wniosków było o wiele więcej niż pieniędzy” – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, podczas dzisiejszego podpisania umowy.

– „Z 34 projektów dofinansowanie otrzymało dziewięć, nasze miasto było na czwartym miejscu. Projekt dotyczy zarówno modernizacji ścian, jak i działań miękkich polegających na unowocześnieniu form wykorzystania obiektu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” -dodał Witold Wróblewski, prezydent miasta.

– „Średniowieczne mury wymagają pilnej naprawy, musimy przede wszystkim zabezpieczyć elewację, dachy i osuszyć cały budynek. Mamy też wspaniały dziedziniec z placem, który powinien być funkcjonalnym miejscem dla wszystkich elblążan” — podkreslał Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Szczegółowy zakres inwestycji przewiduje:
1. Renowację (konserwację i ochronę) zabytkowego zespołu budynków Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu wraz z zagospodarowaniem terenu dziedzińca:
–    renowację elewacji obiektu polegającą m.in. na oczyszczeniu murów, remoncie trzech przypór;
–    remont trzech nadproży nad wejściami obiektu;
–    wymianę ceramicznego pokrycia dachów;
–    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
–    iluminację obiektu od strony północnej;
–    przebudowę dziedzińca w zakresie: oświetlenia i odwodnienia dziedzińców, elementów małej architektury, zieleni;
–    konserwację pozostałości średniowiecznych murów na dziedzińcu.
2. Zabezpieczenie przed zagrożeniami wynikającymi ze złego stanu obiektu, tj. przed degradacją i stopniowym niszczeniem:
–    izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną ścian: izolację pionową ścian zewnętrznych (wraz z przebudową schodów), neutralizację skażenia biologicznego ścian otynkowanych i nieotynkowanych;
–    zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem – przeprowadzenie sieci instalacji CCTV przez teren dziedzińca, który będzie monitorowany zespołem kamer zewnętrznych.
3. Adaptację obiektu polegającą na unowocześnianiu form jego wykorzystania wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia:
–    utworzenie w podziemiach zabytkowego obiektu interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy – ELKAMERA w celu promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego, tj.: ruchomych zbiorów zabytkowych biblioteki (rękopisy, starodruki i inkunabuły), nieznanej historii zabytkowego zespołu obiektów Biblioteki Elbląskiej oraz Kanału Elbląskiego;
adaptację pomieszczenia w piwnicy na węzeł sanitarny.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 9.364.280,75 zł, z czego 7.950.274,36 zł pochodzić będzie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6:  Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

[foogallery id=”17009″]

Trzy ważne dla miejskiej infrastruktury wnioski, które mają duże szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych omawiano wczoraj podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Pierwsze dwa dotyczą gospodarki wodnej, trzeci infrastruktury drogowej.

Gospodarka wodna
– Wspólnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji mamy dobre wiadomości, przygotowaliśmy wniosek na oczyszczalnię ścieków przy ulicy Mazurskiej, która w chwili obecnej jest już w złym stanie technicznym i wymaga inwestycji. Wniosek o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeszedł weryfikację i obecnie jest na 28 miejscu wśród 149 wnioskodawców, z czego pierwsze 34 wnioski objęte zostaną dofinansowaniem Funduszu – wskazywał prezydent Wróblewski i dodał – Oczyszczalnia wymaga nakładów, priorytetowym działaniem było więc dla nas znalezienie środków na jej modernizację.

– Druga dobra nowina dotyczy kolejnego wniosku, który uzyska dofinansowanie, mowa o Systemie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg, a co za tym idzie budowa kanalizacji deszczowej na takich ulicach jak Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska i Kowieńska. W kwocie blisko 8 mln zł i z dofinansowaniem ponad 4 mln zł., natomiast koszt modernizacji oczyszczalni to łącznie 108 mln zł i szansa na otrzymani 56 mln dofinansowania.  To dobry przykład na to, że w naszym mieście realizowane są kolejne inwestycje dla mieszkańców związane z gospodarką wodną – podkreślił prezydent

– To dobra nowina nie tylko dla elblążan, ale i mieszkańców sąsiednich gmin, którzy korzystać będą ze zmodernizowanej oczyszczalni, która powstała w 1987 roku i pracuje już 30 lat. To obiekt, na którym odcisnął się już czas i agresywność ścieków. Stan konstrukcji stalowych jest zły i oczyszczalnia wymagała kompleksowej naprawy – mówił Andrzej Kurkiewicz dyrektor EPWiK

– Będzie to nasza druga historycznie największa inwestycja w infrastrukturę wodną. Pierwszym tak dużym projektem było zaopatrzenie Elbląga w wodę pitną w kwocie 100 mln zł i dofinansowaniem 53 mln zł. Dla pracowników EPWiK to zakończenie dwu letniej pracy związanej z przygotowaniem wniosków. Sam projekt modernizacji oczyszczalni kosztował nas 1 mln zł. Postawiliśmy na maksymalnie dobre przygotowanie projektu i dziś chciałbym podziękować tym, którzy byli zaangażowani w jego opracowanie – zaznaczył dyrektor EPWiK

Zobacz szczegóły wniosków EPWiK

Infrastruktura drogowa
– 15 września wysłany został do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Grunwaldzka w Elblągu” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicami Pasłęcką i Okólnik do granicy miasta z miejscowością Gronowo Górne. W ramach tego konkursu mamy szansę na 50% dofinansowania w kwocie 861.127,00 zł, całkowity koszt projektu wynosi 1.722.255,00 zł – opisywał zadanie prezydent Wróblewski

– Jeżeli uzyskamy dofinansowanie kompleksowo przebudowana zostanie jezdnia, zatoki i chodniki ulicy łączącej nasze miasto z Gronowem Górnym – wskazywał prezydent

Zobacz szczegóły wniosku na przebudowę ul. Grunwaldzkiej

Prawie milion złotych dofinansowania pozyskał Prezydent Witold Wróblewski z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę  ul. Płk. Dąbka. Dziś w Olsztynie podpisana została z Wojewodą Warmińsko Mazurskim Arturem Chojeckim umowa dofinansowania na ten cel.

– „Zawieramy kolejne umowy na remonty i modernizacje lokalnych dróg. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom, które zostały wygenerowane przy realizacji projektów przez samorządy, które wcześniej otrzymały dofinansowanie – poinformował wojewoda, zapewniając, że program będzie kontynuowany również w kolejnych latach, a środki na jego realizację większe niż dotychczas. Już podczas pierwszego naboru wniosków do programu okazało się jak ogromna jest potrzeba, aby oprócz dróg krajowych i wojewódzkich remontowane były również drogi lokalne – gminne i powiatowe. To po nich na co dzień poruszają się mieszkańcy, dlatego chcemy, aby ich stan z roku na rok poprawiał się. W wielu przypadkach, gminy ze swoimi skromnymi budżetami, nie byłyby w stanie zapewnić środków na sfinansowanie całej inwestycji, stąd pomysł, aby 50% udział w realizacji tych inwestycji ponosiło państwo” – wyjaśnił Artur Chojecki.

Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie w tegorocznej edycji programu jest Gmina Miasto Elbląg. Prezydent pozyskał z tego źródła środki na realizację projektu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”.

– „Zadanie, które obecnie jest realizowane  jest  kontynuacją odnowy ulicy Płk. Dąbka, która rozpoczęta została w ubiegłym roku w ramach tzw. weekendowych remontów dróg. Obejmuje ono wymianę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach ul. Płk. Dąbka, przebudowę ulicy w obszarze zjazdu do nowego budynku sądu, przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Cichą i ul. Brzozową oraz w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Pionierską” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Koszt projektu to 1.934.373,19 zł. Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wynosi 967.186,00 zł. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, które przeznacza na ten cel 110 000 zł.

„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” – to tytuł kolejnego projektu, o dofinansowanie którego Prezydent Witold Wróblewski stara się z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

– „Projekt, będący kontynuacją działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój zrównoważonego transportu publicznego, zakłada zakup 3 szt. nowego, niskoemisyjnego taboru tramwajowego wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej w celu utrzymania zakupionych wagonów w pełnej gotowości technicznej i sprawności eksploatacyjnej (hala zajezdni z niezbędnym wyposażeniem, torami wjazdowo-wyjazdowymi wraz z siecią trakcyjną górną)" – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Zakres przedsięwzięcia przewiduje także przebudowę infrastruktury transportu publicznego – utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego, w tym: przebudowę 2 peronów tramwajowych przy ul. Grunwaldzkiej, montaż 3 tablic informacji pasażerskiej, montaż 3 biletomatów, montaż gabloty informacyjnej, organizację usługi Park & Ride, organizację usługi Bike & Ride – montaż stojaków rowerowych, oświetlenie wiat pasażerskich na terenie pętli autobusowej przy Placu Dworcowym, wykonanie chodnika łączącego teren pętli autobusowej z ww. przystankami tramwajowymi oraz elementy małej architektury.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.137.271,45 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych to: 9.854.375,19 zł.

źródło: elblag.eu

Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek o unijne wsparcie projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu stanowi:

• rozbiórka obecnych i budowa nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2

• budowa 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2

• budowa 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2

• budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem

Koszt całkowity projektu to 2 665 687,62 złotych, maksymalne możliwe dofinansowanie: 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 994 268 zł

Planowane lata realizacji 2017 – 2018

 

Dzisiaj prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisuje umowę z marszałkiem województwa na dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 12,3 mln. Dodatkowe 2,7 mln Elbląg dostanie z Ministerstwa Infrastruktury.

14 marca prezydent informował na konferencji prasowej: – „Złożyłem dwa wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. Pierwszy wniosek – dotyczący budowy wiaduktu złożony został do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o środki z rezerwy subwencji ogólnej. Chcemy pozyskać 3,3 mln zł. Drugi wniosek natomiast złożony został do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego, w ramach działania Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. Z tego źródła chcemy pozyskać 12,5 mln złotych. Wniosek jest obecnie w ocenie formalnej” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski. 

Dzisiaj poinformował, że podpisze umowę z marszałkiem województwa. Dofinansowanie z UE będzie opiewało na kwotę 12,3 miliony złotych a dodatkowe 2,7 miliona złotych otrzymamy z Ministerstwa Infrastruktury. W lutym ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, na tą chwilę jest osiem ofert które są rozpatrywane.