bezpieczna droga do szkoły

 

Jest szansa, że kolejne dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Mowa o  przejściach w ciągu Al. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia. Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek  o dofinansowanie do „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na wykonanie w tych miejscach aktywnych przejść dla pieszych.

– Nasz  wniosek został już pozytywnie oceniony przez Pana Wojewodę i zarekomendowany do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki. Przebudowa tych newralgicznych miejsc z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych. Przypomnę, że w ubiegłym roku z tego programu pozyskaliśmy środki na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ul. Nowowiejskiej i ul. Bema – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Oba przejścia dla pieszych wyposażone mają zostać  w tzw. kocie oczka oraz pomalowane w technologii grubowarstwowej na kolor biało-czerwony. Podobnie, jak zrealizowane w 2018 r. przejścia w ul. Nowowiejskiej i ul. Bema,  posiadać będą inteligentny system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia najezdniowe punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED wówczas, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia i emituje sygnał, dopóki pieszy znajduje się na przejściu. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 125 tys. złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

 

Z początkiem roku szkolnego policjanci znów zaczęli być częstymi gośćmi w szkołach. Szczególnie w najmłodszych klasach prowadzone są zajęcia pod nazwą: „Jestem bezpieczny w drodze do i ze szkoły”. W tym tygodniu takie zajęcia odbyły się u najmłodszych uczniów  w Szkołach Podstawowych nr 6, 11 i 15.

W spotkaniach oraz zabezpieczeniach brali udział policjanci dzielnicowi, prewencji, ruchu drogowego oraz żołnierze żandarmerii wojskowej.

Podczas spotkań „zaszczepiamy” w dzieciach podstawowe zasady obowiązujące pieszych oraz zwracamy uwagę na wymagania stawiane pasażerom – mówi st. asp. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji . – To jest jeden z obszarów naszego działania.  Na początku września podejmujemy dodatkową aktywność związaną z zapewnieniem bezpośredniego nadzoru nad ruchem drogowym w rejonach szkół.  

Z pewnością, mieszkańcy naszego miasta zaobserwowali policjantów w rejonach przejść dla pieszych w pobliżu szkół. Działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły 2017”  rozpoczęły się już pod koniec wakacji.  

Policjanci dokonali weryfikacji oznakowania dróg oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w  pobliżu szkół na terenie Elbląga i powiatu.

– W tym przypadku wystąpiliśmy do zarządców dróg informując o siedmiu nieprawidłowościach – dodaje Wiktor Kaczmarek. – W celu efektywnego sprawowania przez policję nadzoru nad przewozami dzieci do i ze szkół, obecnie aktualizujemy dane o autobusach przewożących dzieci do szkół. Kierujący  autobusami mogą w najbliższym czasie spodziewać się wzmożonych kontroli.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

W pierwszym dniu roku szkolnego pod każdą podstawówką stali dzielnicowi i policjanci prewencji. Radiowozy z ruchu drogowego patrolowały ulice pod szkołami. Funkcjonariusze nie odnotowali żadnych zdarzeń kryminalnych ani zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.

Pierwszy dzień szkoły, pod względem bezpieczeństwa, można uznać za udany. Kilkudziesięciu policjantów z Elbląga zaangażowanych w działania „Bezpieczna droga do szkoły”, nie odnotowało żadnych incydentów. Funkcjonariusze z ruchu drogowego skontrolowali 92 kierowców, przeprowadzili 160 kontroli trzeźwości, zastosowali 2 pouczenia i nałożyli 38 mandatów. Głównie dla kierowców, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość. Pod każdą szkołą podstawową stali dzielnicowi oraz funkcjonariusze prewencji, którzy pilnowali żeby dzieci, szczególnie te najmłodsze, bezpiecznie dotarły na inaugurację roku szkolnego. Policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń kryminalnych, jak również żadnych wypadków i kolizji, w których uczestniczyłyby dzieci.

Jakub Sawicki, Zespół Prasowy KMP Elbląg