Biologiska läkemedelsjättar som använder AI för genombrott inom hälsa

Den bioläkemedelsindustrin genomgår en revolution som drivs av sammanflödet av hälso- och sjukvård samt avancerad teknik, särskilt genom strategiska allianser som utnyttjar artificiell intelligens (AI). Med cancerforskning i förgrunden bildar företag partnerskap som fokuserar på olika terapiområden, inklusive diabetes, kvinnors hälsa, andningsvägar och hjärt-kärlsjukdomar.

En analys av Galen Growth, ett marknadsundersökningsföretag inom digital hälsa, granskar det växande förhållandet mellan sjukvårdsinstitutioner och digitala hälsoinnovationer och betonar den betydande roll som AI spelar inom bioläkemedelsforskning. En rapport med namnet ”Navitering in the Future: digital health’s transformative role in biopharma research” pekar ut den transformation som AI har utlöst inom sektorn.

Denna transformation återspeglas i ökningen av affärer som ökade från 59 år 2018 till 247 år 2022, med en mycket lovande start på 191 operationer under första kvartalet 2023. Företag som Roche, AstraZeneca, Novartis, Pfizer och Bayer är bland de mest aktiva när det gäller att skapa dessa AI-centrerade partnerskap.

Tillväxten inom partnerskapsoperationer avspeglar branschens fokus på att göra läkemedelsutvecklingsprocesserna mer effektiva och kostnadseffektiva. Till exempel har uppmärksamheten skiftat från patientvård och medicinsk diagnostik, vilket utgjorde 48% av partnerskapen år 2018, till forskningslösningar, som ökade till 36% år 2022. Märkvärt är att 90% av företagen, främst start-ups, som tillkännagav partnerskap år 2022, använder AI-algoritmer.

Geografiska regioner med effektiva innovationsekosystem, stora patientpopulationer och gynnsamma regleringsmiljöer attraherar mest investeringar. Nordamerika leder med 51% av initiativen, följt av Europa (23%), Asien-Stillahavsområdet (21%) och Mellanöstern (5%). Företagens intresse är störst under de tidiga finansieringsstadierna, med tanke på potentialen att generera klinisk evidens relaterad till lösningarnas säkerhet och effektivitet.

AI:s styrka inom hälso- och sjukvården understryks ytterligare av inträdet av AI-utvecklade läkemedel i kliniska studier på människor. Till exempel har Hongkong-startupen Insilico Medicine utvecklat ett AI-genererat läkemedel för idiopatisk lungfibros, en kronisk lungsjukdom. Detta milstolpe representerar en betydande prestation inom läkemedelsupptäckt och potentialen för AI att revolutionera både den kliniska och kommersiella hälso- och sjukvården.

Privacy policy
Contact